Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 08/2021

Cập nhật: 08/09/2021
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 08/2021

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 08/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2021

Lê Văn Tuyền

TP HCM

1.500.000

01/08/2021

LÊ VĂN TUYỀN

TP HCM

1.500.000

03/08/2021

CHú Oai

TP HCM

5.000.000

04/08/2021

Nguyễn Thị Cúc

TP HCM

4.000.000

05/08/2021

Phật tử

TP HCM

500.000

06/08/2021

Phật Tử

TP HCM

370.000

06/08/2021

Nhóm Chuyển Ngữ(ngọc)

TP HCM

3.000.000

09/08/2021

Lâm Thị Lan

TP HCM

2.000.000

10/08/2021

Nhóm cô Mai

TP HCM

300.000

12/08/2021

Liên Ngân

TP HCM

1.000.000

12/08/2021

GDPT Liên Hà

TP HCM

1.000.000

12/08/2021

Cô hiền

TP HCM

600.000

13/08/2021

Cô thảo

Quảng Ngãi

200.000

13/08/2021

Cô Na (Vi Tính )

TP HCM

6.000.000

17/08/2021

Phật Tử

TP HCM

280.000

18/08/2021

Tâm Sáng

TP HCM

4.000.000

19/08/2021

Tâm Ánh

TP HCM

2.000.000

19/08/2021

Cô Mai (TV)

TP HCM

1.000.000

19/08/2021

Cô Hằng

TP HCM

500.000

20/08/2021

Phật Tử

TP HCM

3.000.000

20/08/2021

Mạnh Uyên

TP HCM

300.000

20/08/2021

Hoàng Mạnh

TP HCM

200.000

20/08/2021

Dinh Kheo , Nguyễn Quy

TP HCM

100.000

20/08/2021

Nguyễn Thị Xuyến

Thái Bình

500.000

20/08/2021

Nhóm Mai ( Thư Viện )

TP HCM

1.000.000

21/08/2021

Gia Đình Thành Hội

TP HCM

1.240.000

21/08/2021

Cô Đuốc Huệ Và Anh Vinh

TP HCM

50.700.000

21/08/2021

Hà Thị Thảo

TP HCM

200.000

21/08/2021

Phật Tử ( Thầy Huệ )

TP HCM

1.000.000

21/08/2021

Lâm Thị Tuyết Anh

TP HCM

700.000

22/08/2021

Tâm Tuyền

TP HCM

3.000.000

23/08/2021

Phật Tử ( T Cung)

TP HCM

200.000

23/08/2021

Phật Tử

TP HCM

390.000

30/08/2021

Phạm Thị Loan

TP Hồ Chí Minh

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

29/08/2021

890375.290821.200313.Vietcombank;0071000886404;PHAM THI DUNG xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

25/08/2021

036245.250821.094542.con xin cung duong tam bao

2.000.000

23/08/2021

163429.230821.161241.Vietcombank;0071000886404;7Huong ck cung duong chua Hoang Phap xin hoi huong cong duc cho cha Nguyen Van Chuyen va me Truong Thi Duc

500.000

23/08/2021

SHGD:10015917.DD:210823.BO:NGUYEN THI THUONG.Remark:Cung duong tam bao

1.000.000

21/08/2021

MBVCB.1317053895.Con Xin Cung Duong.CT tu 0111000290915 LAM DUC NINH

200.000

20/08/2021

SHGD:10002058.DD:210820.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua1 tr

1.000.000

19/08/2021

SHGD:10000393.DD:210819.BO:TA THI DIEU.Remark:GD BA TRAN THI CAM XIN CUNG DUONG TAM BAO CHU TANG NI

5.000.000

19/08/2021

500.000 CUNG DUONG TAM BAO - 500.000 TU THIEN - TO KHANH TRANG GUI

500.000

16/08/2021

022586.160821.143253.ZP5VNHMCVM91 210816...2631 Kim Lan Cung duong chua Hoang Phap

200.000

16/08/2021

MBVCB.1305634462.Con ung ho chua a.CT tu 0071001156379 NGUYEN DUC TRI

500.000

14/08/2021

MBVCB.1302200986.GDPT cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

12/08/2021

061685.120821.113324.con xin cung duong tam bao

1.000.000

11/08/2021

MBVCB.1297660876.cung dung phat su.CT tu 0501000089158 BUI HA ANH KIM

1.000.000

11/08/2021

161174.110821.091628.CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP

500.000

09/08/2021

393944.090821.090046.Vietcombank;0071000886404;Con thanh tam cung duong Tam Bao a

900.000

09/08/2021

SHGD:10001070.DD:210809.BO:VO THE LOAN.Remark:IBCUNG DUONG TAM BAO

500.000

03/08/2021

IBVCB.1283291457.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO .CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

31/08/2021

IBVCB.1334566053.PHAM THI PHUONG THAO chuyen khoan cung duong tam bao.CT tu 0111000279501 PHAM THI PHUONG THAO

100.000

31/08/2021

865013.310821.202556.cungduongtambao

1.000.000

31/08/2021

MBVCB.1334413008.TINH THANG CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

31/08/2021

565135.310821.162912.Chuyen tien thay luyen thuy an ba vi cung duong

20.000.000

31/08/2021

776265.310821.151813.Su Thay Thich Dam Thuc Huyen Quoc Oai H  N Cung Dang

25.000.000

31/08/2021

379241.310821.105531.BUI THI DUYEN CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

100.000

31/08/2021

137318.310821.080131.IBFT Cung duong tam bao

1.500.000

31/08/2021

MBVCB.1332938339.Cung duong tam bao chua Hoang Phap.CT tu 0721000625552 DAO THI MAI PHUONG

100.000

30/08/2021

679194.300821.151049.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG TAM BAO

3.000.000

30/08/2021

698419.300821.143727.BUI THI DUYEN CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

300.000

30/08/2021

274902.300821.142823.BUI THI HANH nan nhan covid ; in tong sach kinh ; cung duong tam bao

9.000.000

30/08/2021

902576.300821.113845.IBFT Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

500.000

30/08/2021

MBVCB.1331285313.Tr thi Hue o Bao Loc gui chua Hoang Phap: Tam Bao 5tr . tu thien 5tr . covid 10tr .CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN

5.000.000

29/08/2021

MBVCB.1330242950.Con xin cung duong tam bao.CT tu 0511003899963 VO THI MINH THO

200.000

29/08/2021

575110.290821.083912.IBFT Con thanh tam cung kinh cung duong.

1.000.000

28/08/2021

451728.280821.160923.NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien Cung Duong Tam Bao Vu Tien Toan cung gia dinh

1.200.000

28/08/2021

538942.280821.134109.Cung duong FT212405...8004

800.000

28/08/2021

298954.280821.095740.Phuong Anh ck cung duong chua Hoang Phap

200.000

28/08/2021

288883.280821.082111.Da con chuyen dum xin cung duong tam bao 1.000.000 cung duong t   tru tri 1.trieu..va covit 4 trieu FT212408...2033

1.000.000

27/08/2021

906047.270821.165826.Phat tu An Tuyet cung duong Tam Bao va Vu Lan FT212395...2650

500.000

27/08/2021

 

639361.270821.121205.Cung duong tam bao. FT212397...4146

200.000

27/08/2021

006785.270821.114514.(IB247) PT Nguyen An cung duong tu su chua Hoang phap

1.500.000

27/08/2021

006798.270821.114823.(IB247) Pt Nhuan Hieu cung duong tu su 200 dong gop quy thien nguyen 300

200.000

27/08/2021

216732.270821.090320.GIA DINH PHAT TU TINH TUNG CUNG DUONG TAM BAO. VA UNG HO QUY TU THIEN COVID-270821-09:03:20 216732

5.000.000

26/08/2021

283389.260821.161300.Phat tam cung duong

300.000

26/08/2021

SHGD:10002558.DD:210826.BO:TRUONG THI TUYET HANH.Remark:995221...6281 truong thi tuyet hanh nha trang cung duong tam bao

200.000

25/08/2021

688925.250821.212826.IBFT Cung duong Tam Bao

2.000.000

25/08/2021

684644.250821.162446.Con xin cung duong chut tinh tai vao chua a

5.000.000

24/08/2021

779735.240821.201650.CHIEU DOANH CUNG KINH CUNG DUONG TAM BAO-240821-20:16:49 779735

3.000.000

24/08/2021

684557.240821.123601.CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-240821-12:36:01 684557

200.000

24/08/2021

429422.240821.120751.A DI DA PHAT. Cung duong tam bao

200.000

24/08/2021

222668.240821.104918.NGUYEN THI CUONG chuyen khoan Con xin thanh tam cung duong Tam Bao  mot nua con xin thanh tam cung duong Tang Ni o trong Chua

5.000.000

23/08/2021

841575.220821.224338.IBFT Cung Duong Tam Bao

100.000

23/08/2021

071507.230821.183858.Vietcombank;0071000651615;LU QUOC THANH phap danh MINH QUOC sn1974 chet 15  7al xin cung an tong kinh 10tr cung duong tam bao 10tr cung xay dung chua 10tr phong sinh 10tr

10.000.000

23/08/2021

381919.230821.101336.Con cung duong tam bao

500.000

23/08/2021

850176.230821.092412.Vietcombank;0071000651615;Con xin cung duong Tam Bao

500.000

23/08/2021

GIA DINH PHAT TU DO VAN HOAN CUNG DUONG TAM BAO

10.000.000

22/08/2021

455076.210821.230311.Cao Thi nga cung duong phat va chung tang

50.000

22/08/2021

913832.220821.213522.Dao Trang Nhuan Hoa Cung Duong Tam Bao FT212350...0444

1.000.000

22/08/2021

155614.220821.204653.Hien in vung tau gui cung duong tam bao

3.000.000

22/08/2021

324337.220821.204120.Vietcombank;0071000651615;Phat tu Nhuan Thanh xin cung duong

100.000

22/08/2021

MBVCB.1318656717.Gia dinh phat tu Tinh Phuong cung duong Tam Bao.CT tu 0071003058886 THAN THI PHUONG UYEN

2.000.000

22/08/2021

184405.220821.143958.Phat tu Lien Thu cung duong Tam Bao

200.000

22/08/2021

261617.220821.113741.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO-220821-11:37:40 261617

1.000.000

22/08/2021

381025.220821.113102.BUI THI DUYEN PHAT TAM CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

200.000

22/08/2021

281016.220821.111842.Tu Thoai cung duong Tam bao

200.000

22/08/2021

MBVCB.1317807859.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP-AL15/7-PL 2565-2021-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

22/08/2021

MBVCB.1317705862.Gia dinh Phat tu Lien Yen va Bach Ngoc cung duong Phat su.CT tu 0721000544861 BUI DUY YEN

500.000

22/08/2021

146581.220821.084434.Cung duong Chua Hoang Phap

500.000

22/08/2021

557577.220821.082446.Con xin cung duong Tam Bao. con xin nguyen cau cho to tien. cha me nhieu doi. cac vong nhi. oan gia

500.000

22/08/2021

155614.220821.204653.Hien in vung tau gui cung duong tam bao

3.000.000

22/08/2021

471486.220821.064133.Gia dinh Phat tu Nguyen Thi My Hanh Thu Dau MotBinh Duong cung duong

100.000.000

21/08/2021

700313.210821.110515.Vietcombank;0071000651615;PHUONG THANH LOAN cung Tam Bao

500.000

21/08/2021

MBVCB.1317342783.Con xin cung duong chua a.CT tu 0721000625552 DAO THI MAI PHUONG

50.000

21/08/2021

417986.210821.195805.Vietcombank;0071000651615;Le Thi Thu Trang Di An Binh Duong cung duong tam bao

200.000

21/08/2021

611076.210821.193924.cung duong tam bao. nam mo A Di Da Phat

300.000

21/08/2021

637463.210821.193613.cung duong hoi huong cho vong linh Ly Nhi Mui

1.500.000

21/08/2021

250093.210821.162340.Vietcombank;0071000651615;HOANG HUU DO Cung DuongTamBao

500.000

21/08/2021

MBVCB.1316686303.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG TU TU CHU TANG CHUA HOANG PHAP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

21/08/2021

415379.210821.160630.IBFT Cung Duong

1.000.000

21/08/2021

395761.210821.150631.IBFT nhom tu ai st cung duong tam bao

2.000.000

21/08/2021

395022.210821.150443.IBFT Cung duong Tam Bao-Ph.tu Lien Ngoc

500.000

21/08/2021

398774.210821.135008.BUI THI DUYEN CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

200.000

21/08/2021

MBVCB.1316367098.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

3.000.000

21/08/2021

700313.210821.110515.Vietcombank;0071000651615;PHUONG THANH LOAN cung Tam Bao

500.000

21/08/2021

242807.210821.094153.Ban Ho Tu Chua Hoang Phap cung duong

20.000.000

21/08/2021

MBVCB.1315813190.PT Le thi Em PD Dong Huong cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

3.000.000

21/08/2021

MBVCB.1315708361.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

100.000

20/08/2021

131003.200821.200921.Vietcombank;0071000651615;Lien Van cung duong tam bao

2.000.000

20/08/2021

898588.200821.183723.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-200821-18:37:23 898588

500.000

20/08/2021

MBVCB.1314502507.Ong Tran Khai Hoan . co Dieu Thom . co Hoa . Co Duyen . Chau Phong Kieu . xin gui cung Tam Bao ..CT tu 0721000555060 NGUYEN THI NGOC LINH

2.000.000

20/08/2021

MBVCB.1314483198.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

2.000.000

20/08/2021

838492.200821.152359.GD LE THI TU PD QUANG AN  CUNG DUONG CHI TIET THEO GIAY-200821-15:23:26 838492

1.300.000

20/08/2021

741364.200821.152103.Con Tan Khoa xin cung tam bao va le vu lan FT212322...4098

1.000.000

20/08/2021

837328.200821.152046.NGUYEN THI NHU. VU THI TU CUNG HUONG LINH CHI TIET THEO GIAY-200821-15:20:09 837328

200.000

20/08/2021

835588.200821.151537.PHUNG THI KHUYEN PD NGUYEN HOA BAO 68 TUOI CUNG DUONG  CHI TIET THEO GIAY-200821-15:15:08 835588

1.000.000

20/08/2021

SHGD:12881766.DD:210820.BO:Thai My Linh.Remark:Tran Thi Thu Huong gui tien giup do chua

10.000.000

20/08/2021

932072.200821.130514.Cung duong Tam Bao

4.000.000

20/08/2021

313399.200821.115525.BUI THI DUYEN CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

100.000

20/08/2021

848268.200821.094822.n.t.thu thuy bien hoa cung duong chua hoang phap hoc mon

300.000

20/08/2021

294871.200821.094223.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

500.000

20/08/2021

666938.200821.073325.Vietcombank;0071000651615;Tam Hoan cung duong tam bao hoi huong cong duc

3.000.000

19/08/2021

879002.190821.185735.Phuc Hung xin cung duong

500.000

19/08/2021

952136.190821.171855.A Di Da Phat. co Tran Tuyet phap danh Chon Bach xin cung duong Tam Bao a FT212316...1559

4.600.000

19/08/2021

413270.190821.162641.Phan Minh Tri PD Thien Tri Phan Minh Ngoc Thao PD Dieu Hien Cung Chua

2.000.000

19/08/2021

413182.190821.162537.Phan Minh Quoc PD Thien Quoc Phan Minh Hoang PD Thien Hoang Cung Chua

2.000.000

19/08/2021

413040.190821.162421.Phan Trong Nhan PD Thien Huy Do Thi Tinh PD Dieu Hoang Cung Chua

2.000.000

18/08/2021

313082.180821.155257.CUNG DUONG TAM BAO

1.000.000

18/08/2021

MBVCB.1310492673.me con phap danh Chuc Quy Lagi Binh Thuan cung duong.CT tu 0621000410779 DOAN MINH NHAT LINH

4.000.000

18/08/2021

241834.180821.105601.BUI THI DUYEN CHUYEN KHOAN PHAT TAM CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

100.000

18/08/2021

817949.180821.094328.Co Lien Hong Pt Thay Do gui cung duong chua

2.000.000

18/08/2021

MBVCB.1309956180.Gia dinh con nxin duoc cung giuong tam bao nho on to tien cha me cau mong day lui dich benh .CT tu 1014856020 NGUYEN QUANG THANH

300.000

17/08/2021

956755.170821.165800.Pham thi thuy phap danh dieu Tram d c duong 223 tan binh tp thai binh  cung duong chua hoang phap

1.000.000

17/08/2021

Sender:79334001.DD:170821.SHGD:10002885.BO:TRAN THANH NHUT1501364.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO.NGUYEN CHO PHAT PHAP TRUONG TON (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

5.000.000

17/08/2021

351327.170821.110234.NGUYEN THI THO THO CUNG DUONG TAM BAO

1.000.000

16/08/2021

498344.160821.213144.Con Pham thi Thom cung tam bao va le vu lan FT212296...0704

3.000.000

16/08/2021

382415.160821.154510.Phat Tu Tri Tang con xin cung duong Tam Bao

1.500.000

16/08/2021

MBVCB.1306745689.Xin cho con cungduong Tam Bao. Tks.CT tu 0371003745391 NGUYEN THI THAO toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

16/08/2021

849729.160821.103159.Cung duong Tam Bao

1.000.000

16/08/2021

818792.160821.083807.Cung duong tam bao

500.000

16/08/2021

653143.160821.082607.DAO TRANG NHUAN HOA CUNG DUONG TAM BAO FT212288...1637

300.000

16/08/2021

808130.160821.075407.PT LE SUNG(TAM HIEN) CUNG DUONG TAM BAO-160821-07:53:59 808130

2.000.000

15/08/2021

111944.140821.225218.N M B S T C M N Phat.Da  con Tien  xin cuong duong  Tam  Bao a. Xin  cam on. Thay.

200.000

15/08/2021

146052.150821.204927.BUI THI DUYEN CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

200.000

15/08/2021

535292.150821.185751.IBFT Huong linh Ng Thi Tan cung duong

3.000.000

15/08/2021

 

319340.150821.173830.ZP5VNGOJD9T1 210815...5872 adidaphat con cung duong tam bao 500k va ung ho nguoi dan covit a

500.000

15/08/2021

884133.150821.133838.GD chung con cung duong tam bao

2.000.000

15/08/2021

916271.150821.125555.Hung Diep cung vuon thang 7

20.000.000

15/08/2021

427409.150821.124319.IBFT Vo thi kim Thoa cung vuon cho chua

500.000

15/08/2021

MBVCB.1304020010.Dong Dao cung duong Tam Bao . .CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.000.000

15/08/2021

MBVCB.1304004516.NGUYEN THI TAM chuyen tien cung duong Tam Bao . phong sanh .CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

500.000

14/08/2021

261476.140821.180659.VUONG THANH GIANG cung duong Tam Bao dt 0938832865 dc 686 Tran Phu thi tran Nam Sach tinh Hai Duong

1.000.000

14/08/2021

984694.140821.163854.phat tu nga xin cung giuong

3.500.000

13/08/2021

279186.130821.122320.CUNG DUONG TAM BAO-130821-12:23:17 279186

3.000.000

13/08/2021

707880.130821.074646.IBFT Luong Thi Anh Toronto cung chua HP

9.080.000

12/08/2021

766256.120821.155727.PT Dieu Ha USA cung duong tam bao chua Hoang Phap

2.000.000

12/08/2021

MBVCB.1298465094.chung con thanh tam cung duong tam bao nhan thang vu lan.CT tu 0021000315068 PHAM VAN DONG

1.500.000

11/08/2021

910647.100821.232850.Phat tu Pham Hong Hanh phap danh Chuc Han xin cung duong Tam Bao de Quy Thay lam Phat su cuu giup chung sanh

1.000.000

11/08/2021

914285.110821.161120.DIEU AM THANH KINH CUNG DUONG TRAI PHAN. TAM BAO CHUA HOANG PHAP MUA VU LAN-110821-16:11:18 914285

7.000.000

11/08/2021

MBVCB.1296973030.gd phattuphuongxincungduogtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

11/08/2021

NGUYEN THI OANH  NT  / CHUNG CON  CUNG DUONG  TAM BAO

500.000

10/08/2021

752612.100821.203219.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO. NAM MO A DI DA PHAT-100821-20:32:17 752612

500.000

10/08/2021

645042.100821.145951.con Lam Thanh phat nguyen cung chua vale vu Lan FT212224...8670

2.000.000

10/08/2021

273097.100821.143547.con xin cung duong chua

200.000

10/08/2021

SHGD:10015828.DD:210810.BO:BUI DUY YEN.Remark:Gia dinh Phat tu Lien Yen va Bach Ngoc xin cung duong Tam Bao

500.000

10/08/2021

582513.100821.101107.CO LE THI HAY (SN 1952) CUNG DUONG TAM BAO T7 AL CHUA HOANG PHAP-100821-10:11:05 582513

50.000

10/08/2021

133937.100821.085723.IBFT phat tu cung duong. adidaphat

500.000

09/08/2021

394661.090821.121156.CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-090821-12:11:47 394661

1.000.000

08/08/2021

MBVCB.1290775718.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO Adidaphat.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

100.000

08/08/2021

284895.080821.213919.Vietcombank;0071000651615;NGUYEN THI THAM cung duong tam bao adidaphat

100.000

08/08/2021

959567.080821.213541.A Di Da Phat .. con xin thanh tam cung duong

10.000.000

08/08/2021

MBVCB.1291876379.Con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

10.000.000

08/08/2021

257505.080821.155957.CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP (DE TU NGUYET AN DUYEN)-080821-15:59:55 257505

500.000

08/08/2021

602687.080821.121323.Chuyen tien phat tu Lien Mo cung duong

300.000

08/08/2021

843408.080821.115939.Phat tu Lien Phuong cung duong Tam Bao FT212210...0124

200.000

08/08/2021

396582.080821.090346.ZP5VNA7VCVND 210808...0819 CUNG DUONG TAM BAO

300.000

08/08/2021

372294.080821.085246.2T Cung duong Tam Bao . 2T tu thien Kinh chuc Su Phu va Quy Thay nhieu suc khoe

4.000.000

08/08/2021

081369.080821.083806.BUI THI DUYEN PHAT TAM CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

300.000

08/08/2021

348372.080821.081330.Cung Duong

50.000

07/08/2021

076635.070821.152058.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;Phat tu Quang Phuoc cung duong Tam Bao

1.000.000

07/08/2021

295758.070821.102215.con xin cung duong tam bao

500.000

06/08/2021

MBVCB.1287414192.Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/08/2021

203926.060821.063138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO

400.000

05/08/2021

256052.050821.185418.Con Lien Linh cung duong tam bao

300.000

05/08/2021

457402.050821.164951.Hong Nhi cung duong Tam Bao FT212171...8761

200.000

05/08/2021

MBVCB.1285555908.Con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.000.000

04/08/2021

229549.040821.130656.nguyen quyet thang cung duong Tam Bao chua Hoang Phap

300.000

04/08/2021

550898.040821.081603.Con xin cung duong tam bao Phat. nguyen cho the gioi het covid

2.000.000

03/08/2021

777050.030821.212917.Chuyen tien cung duong tam bao

500.000

03/08/2021

281169.030821.203608.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO-030821-20:36:00 281169

200.000

03/08/2021

PHAT TU DAO TRANG CHANH TIN CT TU THIEN. CUNG DUONG

20.000.000

03/08/2021

HA MAN NHI - CUNG DUONG TAM BAO

2.000.000

02/08/2021

729962.020821.152124.01trieu cung duong tam bao.04 trieu ung ho covid FT212148...4354

1.000.000

02/08/2021

992192.020821.132343.Chung con xin cung kinh cung duong Tam Bao. Nam mo A Di Da Phat.

100.000

02/08/2021

221674.020821.083342.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

1.000.000

02/08/2021

932725.020821.082250.Thanh Hoi thanh kinh cung duong

3.000.000

01/08/2021

168130.010821.214703.DOAN THI LE chuyen tien 6 Tr chung con xin cung duong Tam Bao 5 Tr chung con giup do dong bao kho khan Con xin tri an cong Duc quy Thay a

6.000.000

01/08/2021

MBVCB.1279501859.Gia dinh Phat Tu Lien Hang. Tinh Nghia kinh gui Thay 400000 cung duong Tam Bao.CT tu 1014346910 LA THANH KHANH QUYNH

400.000

01/08/2021

017882.010821.150226.ZP5VN3NBQDQS 210801...9914 gia dinh con xin CUNG DUONG TAM BAO

500.000

Tin tức liên quan