Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 08/2020

Cập nhật: 04/09/2020
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 08/2020

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 08/2020

TIỀN MẶT – VĂN PHÒNG

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2020

Diệu Ngọc

1.000.000

TP HCM

01/08/2020

Nguyễn Thị Thuỳ Thủy

500.000

Tiền Giang

01/08/2020

Nguyễn Thị Thùy Thủy

3.500.000

Tiền Giang

01/08/2020

Phật Tử

500.000

Tiền Giang

01/08/2020

Nguyễn Thị Hoài

300.000

TP HCM

01/08/2020

Trần Thị Tám

1.500.000

TP HCM

01/08/2020

Nguyễn Thị Loan

200.000

Nghệ An

01/08/2020

Huệ Nghi

5.050.000

TP HCM

04/08/2020

Đỗ Kim Liên

5.000.000

TP HCM

04/08/2020

Sư Cô Huệ Anh

30.000.000

Nước ngoài

06/08/2020

Nguyễn Thị Nhung

1.000.000

TP HCM

06/08/2020

Nguyễn Thị Công

5.000.000

TP HCM

07/08/2020

Gia Đình Cô Vũ Thị Vui

3.000.000

TP HCM

09/08/2020

Nguyễn Thị Thanh Hằng

1.000.000

Bình Dương

09/08/2020

Liên Vân

4.000.000

TP HCM

09/08/2020

Nguyễn Tống Sỉu

700.000

TP HCM

09/08/2020

Danh Ngọc

1.000.000

---

10/08/2020

Võ Thị Thùy Liên

300.000

TP HCM

10/08/2020

Uyên

200.000

TP HCM

10/08/2020

Hoàng Chương

2.000.000

TP HCM

10/08/2020

Phan Thị Thanh Vân

3.000.000

TP HCM

11/08/2020

Nguyễn Thành Đậu

300.000

Bình Dương

11/08/2020

Phạm Lê Đình Duy

300.000

TP HCM

11/08/2020

Nguyễn Thị Then

500.000

TP HCM

12/08/2020

Phật Tử

5.000.000

TP HCM

12/08/2020

Phật Tử

500.000

TP HCM

12/08/2020

Biện Đức Minh Trí

1.000.000

TP HCM

13/08/2020

Trương Duy Phúc

5.000.000

TP HCM

14/08/2020

Minh Nhật + Minh Cường

200.000

TP HCM

14/08/2020

Ngọc Quý

25.000.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

14/08/2020

Diệu Hướng

100.000

TP HCM

14/08/2020

Huỳnh thị Bích Liên

100 USD

TP HCM

15/08/2020

Lưu Thiên An

300.000

TP HCM

15/08/2020

Nguyễn Thị Rần

200.000

TP HCM

15/08/2020

Hà Thanh Tâm

10.000.000

---

15/08/2020

Liên Cẩm

300.000

TP HCM

16/08/2020

Phật tử

200.000

Thái Bình

16/08/2020

Đặng Thị Bích Trâm

500.000

TP HCM

16/08/2020

Nguyễn Hà Mỹ Dung

500.000

TP HCM

16/08/2020

Đặng Hoàng Thiên Kim

500.000

TP HCM

16/08/2020

Trình Thị Ba

200.000

TP HCM

16/08/2020

Hà Thị Mỹ Hạnh

2.000.000

TP HCM

16/08/2020

Vy Thành Chung

500.000

Quảng Ngãi

16/08/2020

Phạm Thị Phương

2.000.000

TP HCM

16/08/2020

Diệu Tâm

1.300.000

TP HCM

16/08/2020

Gia Đình Tuệ Thông

500.000

TP HCM

16/08/2020

Hoàng Văn Dân

200.000

TP HCM

16/08/2020

Phật Tử

1.000.000

TP HCM

16/08/2020

Hoàng Văn Dân

300.000

TP HCM

17/08/2020

Nguyễn Thị Ước

1.000.000

TP HCM

17/08/2020

Trương Thị Hoa

100.000

TP HCM

17/08/2020

Võ Thị Thu Vân

150.000

TP HCM

18/08/2020

Nguyễn Thị Minh Thủy

500.000

Long An

18/08/2020

Võ Thị Hương Thủy

1.000.000

TP HCM

18/08/2020

Đỗ Thị Xiêu

500.000

TP HCM

19/08/2020

Ngô Thị Hảo

1.000.000

TP HCM

19/08/2020

Đoàn Kha

1.000.000

TP HCM

19/08/2020

Diệu Thao

200.000

Bình Dương

19/08/2020

Văn Thái Nguyên

100 USD

Nước ngoài

19/08/2020

Như Ngọc

1.000.000

Bình Dương

19/08/2020

Phạm Thị Cay

1.000.000

Ninh Bình

19/08/2020

Mai Thị Hạt

5.000.000

Nghệ An

19/08/2020

Đl Hùng Cường

1.000.000

TP HCM

19/08/2020

Âu Thị Sáng

200.000

TP HCM

19/08/2020

Gia Huy +Mẫn Chi

1.000.000

TP HCM

19/08/2020

GD Lê Hữu Đức

500.000

TP HCM

19/08/2020

Nguyễn Thị Lệ

2.000.000

TP HCM

19/08/2020

Lâm Thị Thu Loan

1.000.000

TP HCM

19/08/2020

Cô Chi

1.000.000

TP HCM

19/08/2020

Lý Minh Giao

100.000

Bạc Liêu

20/08/2020

Văn Tuyết Niên

100.000

Nam Định

20/08/2020

Trần Thị Trâm

100.000

Hà Nội

20/08/2020

Nguyễn Thị Lê

1.000.000

Bà Rịa –
Vũng Tàu

20/08/2020

Trương Giới Thích

6.000.000

TP HCM

20/08/2020

Nguyễn Hồng Điệp

300.000

Long An

20/08/2020

Như An

650.000

TP HCM

20/08/2020

Phạm Thị Hoa

1.000.000

---

21/08/2020

Trần Thị Ngọc Hòa
(Trai Tăng)

10.000.000

Bình Dương

21/08/2020

Nguyễn Minh Đăng

100.000

TP HCM

21/08/2020

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

100.000

TP HCM

21/08/2020

Trần Văn Tuấn

200.000

TP HCM

21/08/2020

Trần Thị Thủy Tiên

300.000

TP HCM

21/08/2020

Cô Hoa

100.000

TP HCM

21/08/2020

Trang Sỹ Hồng Vũ

500.000

TP HCM

21/08/2020

Liên Hằng

500.000

TP HCM

21/08/2020

Phạm Thị Sao

500.000

TP HCM

21/08/2020

Nguyễn Thị Huyền

500.000

TP HCM

21/08/2020

Nguyễn Thị linh

200.000

TP HCM

21/08/2020

Phạm Thị Bích Ngọc

200.000

TP HCM

21/08/2020

Nguyễn Thị Oanh

500.000

TP HCM

21/08/2020

Liên Vy  (Trai Tăng )

20.000.000

TP HCM

22/08/2020

Bùi Thị Hồng Yến

3.000.000

---

22/08/2020

Nguyễn Thị Hoa

1.000.000

---

22/08/2020

Nguyễn Văn Đức

5.000.000

---

22/08/2020

Nguyễn Văn Hiếu

500.000

---

22/08/2020

Thầy Tâm Trịnh

5.000.000

---

23/08/2020

Diệu Hải

100 AUD (Úc)

Nước ngoài

23/08/2020

Nguyễn Thị Kim Chi

1.000.000

TP HCM

23/08/2020

Lê Hà

100.000

TP HCM

23/08/2020

Diệu Thông

200.000

TP HCM

23/08/2020

Phan Huy Sỹ

350.000

TP HCM

23/08/2020

Võ Thị Năm

500.000

TP HCM

23/08/2020

Dương Thị Cúc

500.000

Thanh Hóa

23/08/2020

Chu Thị Viết

100.000

TP HCM

23/08/2020

Lâm Gia Thuận

2.000.000

Bình Dương

23/08/2020

Cô Nguyệt

1.000.000

TP HCM

23/08/2020

Lâm Thị Thắm

2.000.000

TP HCM

23/08/2020

Liên Vân

1.000.000

TP HCM

23/08/2020

Liên Nhàn

200.000

Bến Tre

23/08/2020

Trần Thanh Hải

10.000.000

TP HCM

23/08/2020

Sư Cô Đức Tựu

5.000.000

Bình Dương

23/08/2020

Diệu Anh

5.000.000

Nước ngoài

23/08/2020

Phật Tử

1.500.000

TP HCM

23/08/2020

Phật Tử

500.000

TP HCM

23/08/2020

Nguyễn Thị Hải

480.000

TP HCM

23/08/2020

Nguyễn Thị Xuyến

220.000

TP HCM

23/08/2020

Trịnh Thùy Linh

100 USD

Nước ngoài

24/08/2020

Hà lê Ngọc Dung

2.000.000

TP HCM

24/08/2020

Thầy Tâm Chánh

21.000.000

TP HCM

24/08/2020

Thầy Tâm Tri

35.000.000

TP HCM

24/08/2020

Phan Thị Chiên

1.000.000

TP HCM

24/08/2020

Thầy Tâm Hoan

45.000.000

TP HCM

24/08/2020

Liên Mỹ +Diệu Hoa

3.000.000

TP HCM

24/08/2020

PT Bình Dương

1.000.000

Bình Dương

24/08/2020

Nguyễn Thị Danh

1.000.000

TP HCM

24/08/2020

Cô Thu

500.000

TP HCM

25/08/2020

Phạm Thị Hoa

5.000.000

TP HCM

25/08/2020

Phan Thị Bông Đào

500.000

TP HCM

25/08/2020

Trần Thị Vũ

5.000.000

TP HCM

25/08/2020

Nguyễn Thị kim Loan

1.000.000

Tây Ninh

25/08/2020

Trần Trung Mạng

100 USD

Nước ngoài

25/08/2020

Phước Ngọc

700.000

TP HCM

26/08/2020

Phạm Thị Bột

500.000

TP HCM

26/08/2020

Trần Khải Hoàn

1.000.000

TP HCM

26/08/2020

Đỗ Thị Cườm

2.000.000

TP HCM

26/08/2020

Nguyễn Thị Nhiên

3.000.000

TP HCM

26/08/2020

Lâm Ngọc Vân

5.000.000

TP HCM

26/08/2020

Tuệ Thanh

100 USD

Nước ngoài

26/08/2020

GD Tuệ Tâm

1.500.000

TP HCM

27/08/2020

Lê Thị Quý

1.000.000

Đồng Nai

27/08/2020

Cô Mùi

2.000.000

TP HCM

27/08/2020

Nguyễn Văn Môi

1.000.000

TP HCM

27/08/2020

Nguyễn Văn Bắc

1.000.000

TP HCM

27/08/2020

Phật Tử

2.000.000

Bình Dương

27/08/2020

Nguyễn Văn Út

1.000.000

Thái Bình

27/08/2020

Phạm Huy Tuấn

1.000.000

TP HCM

27/08/2020

Huỳnh Đại Lộc

500.000

TP HCM

27/08/2020

Đào Duy Quang

1.000.000

Đồng Nai

27/08/2020

Trần Thị Hồng

500.000

TP HCM

27/08/2020

Nguyễn Văn Minh

1.000.000

TP HCM

28/08/2020

Liên Đào

320.000

Bình Dương

28/08/2020

Nguyễn Đình Sơn

5.000.000

TP HCM

28/08/2020

Chú Hùng

5.000.000

TP HCM

28/08/2020

Nguyễn Thị Bích Nga

1.000.000

TP HCM

28/08/2020

Phật Tử

2.000.000

TP HCM

28/08/2020

Chú Tuấn

5.300.000

TP HCM

28/08/2020

Chú Mạnh

5.300.000

TP HCM

28/08/2020

Chú Vinh +Thông

12.900.000

TP HCM

28/08/2020

Chú Mỹ +Hải

12.900.000

TP HCM

28/08/2020

Cô Tươi

532.000

TP HCM

29/08/2020

Lê Thị Yến

2.000.000

TP HCM

29/08/2020

Lê Quỳnh Như

3.000.000

TP HCM

29/08/2020

Đặng Thị Diệu Hiền

2.000.000

TP HCM

29/08/2020

Lâm Hữu Nghĩa

2.000.000

TP HCM

29/08/2020

Phạm Thị Hồng Liên

1.000.000

TP HCM

29/08/2020

Nguyễn Thị Thứ

200.000

TP HCM

29/08/2020

Chu Thị Hương

200.000

TP HCM

29/08/2020

Nguyễn Trần Đăng Khoa

500.000

TP HCM

29/08/2020

Phạm Thị Yên

2.200.000

TP HCM

29/08/2020

Trịnh Ngọc Thùy Dương

200.000

Bình Dương

29/08/2020

Trịnh Ngọc Ánh Dương

150.000

Bình Dương

29/08/2020

Liên Ngọc

2.000.000

Bình Dương

29/08/2020

Nguyễn Văn Hiệp

500.000

TP HCM

29/08/2020

Trần Thị Minh Xuân

500.000

TP HCM

29/08/2020

Nguyễn Thị Thu Hằng

6.000.000

TP HCM

29/08/2020

Trịnh Thị Hanh

300.000

Bình Dương

29/08/2020

Nguyễn Hữu Bé

2.250.000

---

30/08/2020

Nguyễn Thị Minh Phương

50.000

TP HCM

30/08/2020

Lê Anh Phúc

670.000

TP HCM

30/08/2020

Đinh Thị Quyên

1.000.000

TP HCM

30/08/2020

Gia Đình Chú Bắc +Cô Yến

1.000.000

TP HCM

30/08/2020

Lê Thị Bé Nhuy

400.000

TP HCM

30/08/2020

Diệu Minh Lạc

1.000.000

TP HCM

30/08/2020

Phạm Văn Thuần

500.000

TP HCM

30/08/2020

Hoa + Tài + Duy + Loan

500.000

TP HCM

30/08/2020

Hoàng Xuân Hậu

200.000

TP HCM

30/08/2020

Nguyễn Thị Thúy Hằng

700.000

TP HCM

30/08/2020

Trương Thị Kim Liên

1.000.000

TP HCM

30/08/2020

Liên Huyền

500.000

TP HCM

30/08/2020

Liên Hoa

1.050.000

TP HCM

30/08/2020

Liên Hạnh

500.000

TP HCM

30/08/2020

Lê Thị Nguyệt

500.000

TP HCM

30/08/2020

Thị Thiện

200.000

TP HCM

30/08/2020

Nguyên Hương

200 USD

TP HCM

30/08/2020

Diệu Phước

10.000.000

TP HCM

30/08/2020

Liên Thảo

1.000.000

TP HCM

30/08/2020

Nguyễn Ngọc Anh Khoa

500.000

TP HCM

30/08/2020

Lê Thị Ngọc Ánh

500.000

TP HCM

30/08/2020

Thu Hà + Anh +

Oanh + Vân

2.000.000

TP HCM

30/08/2020

Liên Thùy

500.000

TP HCM

30/08/2020

Lê Ngọc Diễm

100.000

TP HCM

30/08/2020

Hoàng Tịnh

160.000

TP HCM

30/08/2020

Phùng Thị Bích

50 USD

Nước ngoài

30/08/2020

Hạp Tiến Sơn

2.000.000

TP HCM

30/08/2020

Phạm Thị Nhàn

500.000

TP HCM

30/08/2020

Nguyễn Thị Thắm

200.000

Bình Dương

30/08/2020

Nhóm Phật Tử
Cúng Trường Hạ

50.315.000

TP HCM

30/08/2020

Phật Tử

2.835.000

TP HCM

31/08/2020

Phật Tử

2.500.000

TP HCM

31/08/2020

Oanh

400.000

TP HCM

31/08/2020

Lê Phạm Đăng Cường

500.000

TP HCM

31/08/2020

Lê Văn Sang

100.000

TP HCM

31/08/2020

Nguyễn Hoàng Tân

4.000.000

TP HCM

31/08/2020

Phật Tử

200.000

TP HCM

31/08/2020

Nhóm Đuốc Huệ

10.000.000

TP HCM

31/08/2020

Liên Thiện

300.000

TP HCM

31/08/2020

Phương Thy

300.000

TP HCM

31/08/2020

Tâm Thư

1.000.000

TP HCM

31/08/2020

Đỗ Thị Kim Anh

1.000.000

TP HCM

31/08/2020

Đỗ Minh Giang

500.000

TP HCM

31/08/2020

Trương Đình Thoại

200.000

TP HCM

31/08/2020

Nguyễn Xuân Soạn

100.000

TP HCM

31/08/2020

Nguyễn Võ Phương Trâm

100.000

TP HCM

31/08/2020

Phật Tử

200.000

TP HCM

31/08/2020

Trương Tín Tài

200.000

TP HCM

31/08/2020

Trương Hải Triều

200.000

TP HCM

31/08/2020

Nguyễn Hào

1.000.000

TP HCM

31/08/2020

Phật Tử

2.000.000

TP.HCM

31/08/2020

Hoa Hương

50.000

TP HCM

31/08/2020

Hoa Hương

100.000

TP HCM

31/08/2020

Võ Thị Thi

20.000

TP HCM

31/08/2020

Tam Luật

2.000.000

TP HCM

31/08/2020

Đỗ Trọng Thịnh

100.000

TP HCM

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/08/2020

IBVCB.718341138.BUI THI MAY PD Dieu Am cung duong Tam Bao chua Hoang Phap.CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

200.000

06/08/2020

MBVCB.722592465.Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

07/08/2020

325625.070820.185901.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong tam bao

500.000

08/08/2020

792883.080820.094744.PHONG SANH, IN KINH CUNG DUONG TAM BAO

200.000

09/08/2020

356963.090820.141501.cung duong tam bao

100.000

09/08/2020

225417.090820.175941.cung duong tam bao

5.000

10/08/2020

MBVCB.726920060.De tu cung duong Tam Bao.CT tu 0261003479683 LE THI MAI LAN

500.000

10/08/2020

IBVCB.727879249.con xin cung duong tam bao.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

14/08/2020

Sender:92204012.DD:140820.SHGD:12908289.BO:NGUYEN THI THANH.NHAN TAI CN BEN CHUONG DUONGTP HCM. NGUYEN THI THANH CHUYEN TIEN CUNG TAM BAO

5.000.000

14/08/2020

MBVCB.733432177.NGUYEN THI TAM con la DONG GIOI goi cung duong Tam bao 200k. phong sanh 200k. con xin cam on su phu.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

200.000

19/08/2020

795754.190820.080117.Vietcombank 0071000651615 Con Lien Van Lien Ha cung duong tam bao

2.000.000

19/08/2020

357125.190820.114839.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 DINH THI HAO  Cung Duong Tam Bao

300.000

19/08/2020

IBVCB.739083179.PHAT TU DIEU TUY XIN CUNG DUONG TAM BAO (RAM THANG 7).CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

22/08/2020

MBVCB.742135619.NGUYEN THI TAM chuyen tien. con dong gioi xin cung duong tam bao 250k va phong sanh 250k.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

250.000

22/08/2020

282762.220820.112727.De tu LIEN HUYEN nho thay cung duong TAM BAO cau cho gia dinh noi ngoai AE Binh An

500.000

23/08/2020

160107.230820.094429.Ptu phuong Dung cung Dang chua Hoang  Phap

5.000.000

24/08/2020

MBVCB.744147033.Xin cho Chung Con cung duong Chua.CT tu 0371003745391 NGUYEN THI THAO

500.000

26/08/2020

MBVCB.747264318.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

500.000

27/08/2020

740940.270820.162736.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG TAM BAO

3.000.000

31/08/2020

053278.310820.071516.cung duong Tam Bao

1.700.000

02/08/2020

IBVCB.717089918.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUNG TAM BAO.CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

03/08/2020

 

Sender:79333001.DD:030820.SHGD:10002261.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.CON GOI AN TONG KINH 2TR CUNG CHUA1 TR

 

1.000.000

10/08/2020

361487.100820.015034.CUNG DUONG TAM BAO

500.000

 

 

Tin tức liên quan