Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 07/2022

Cập nhật: 24/08/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 07/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 07/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN 

ĐỊA CHỈ

01/07/2022

Nguyễn Thị Tuyết Nga

500.000

----TP HCM

02/07/2022

Thầy Trọng

1.400.000

----Đồng Nai

02/07/2022

Nguyễn Thị Then

500.000

----TP HCM

02/07/2022

Nguyễn Tuấn Hòa

100.000

----TP HCM

02/07/2022

Ngô Thị Loan

100.000

----TP HCM

02/07/2022

Nguyễn Thị Thoa

100.000

----TP HCM

02/07/2022

Phạm Văn Thức

500.000

----Bến Tre

02/07/2022

Lâm Thị Kim Thoa

500.000

----Tây Ninh

03/07/2022

Cô Q4

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Cô Nên

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Ngọc Thành

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Diệu Chấn

300.000

----TP HCM

03/07/2022

Huệ Minh

200.000

----TP HCM

03/07/2022

GĐ Liên Thanh

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Liên Thông

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Diệu Thọ

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Trung Tín

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Phạm Thị Hiệp

3.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Từ Trung

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Liên Đinh

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Liên Duyên

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Huệ Minh

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Ngọc Diệu

50.000

----TP HCM

03/07/2022

Diệu Tiến

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Nhóm Phật Tử Biên Hòa

2.800.000

----Đồng Nai

03/07/2022

Diệu An

300.000

----Đồng Nai

03/07/2022

Le Thị Thanh Thảo

300.000

----TP HCM

03/07/2022

Trần Thị Hường

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Ngọc LInh

200.000

----Bình Phước

03/07/2022

Dương Thị Vi

1.500.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Thị Thu Hiền

200.000

----Bình Dương

03/07/2022

Nguyễn Thị Hiền

500.000

----Hà Nội

03/07/2022

Trương Thị Giảnh

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Lâm Tự Kiến

2.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Liên Cúc

500.000

----TP HCM

03/07/2022

GĐ Chiếu Tâm

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Trần Thị Bé

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Thị Lúa

100.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Tấn Phát

100.000

----TP HCM

03/07/2022

Đỗ Thị Lành

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Nhóm Dạy Cắm Hoa

5.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Ngô Thị Vân

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Phật Tử

450.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Ngọc Phúc

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Liên Dung

4.000.000

----TP HCM

03/07/2022

PT Chùa Thanh Trí

16.350.000

----Bình Phước

03/07/2022

Hoa Phúc

300.000

----TP HCM

03/07/2022

Gđ Tuấn Phương

500.000

----TP HCM

03/07/2022

GĐ Thủy Việt

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Đạo Tràng Tư Bi

2.600.000

----Hải Phòng

03/07/2022

Nguyễn Văn Lang

200.000

----Bình Phước

03/07/2022

Phật Tử Long Xuyên

5.270.000

----An Giang

03/07/2022

Hoàng Khánh Phương

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Đám Cưới 8/7 (Trung Thành)

5.000.000

----TP HCM

05/07/2022

Đỗ Thị Xuyến

1.000.000

----

05/07/2022

Chú Tụy

20.000.000

----TP HCM

05/07/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

05/07/2022

GĐ Tịnh Minh + Liên Hòa

5.000.000

----TP HCM

06/07/2022

Cô Hiền

20.000.000

----Bình Dương

07/07/2022

Vương Ngọc Hiền

500.000

----TP HCM

07/07/2022

Nguyễn Ngọc Bảo Khanh

500.000

----Nước ngoài

07/07/2022

Định Ngọc Thiện

300.000

----TP HCM

07/07/2022

Trần Thị Kim Nhung

2.000.000

----Bình Dương

07/7/2022

Trương Thanh Nga

1.000.000

----TP HCM

07/07/2022

Lê Thanh Long

500.000

----TP HCM

07/07/2022

Phật tử

3.500.000

----Bến Tre

08/07/2022

Nguyễn Thị Tuyết Nga

15.000.000

----TP HCM

08/07/2022

Bộ Phận Cắm Hoa

2.000.000

----

08/07/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5.000.000

----An Giang

08/07/2022

Nguyễn Phước Hùng

1.000.000

----TP HCM

08/07/2022

Bùi Thị Tuyết Hồng

1.000.000

----TP HCM

08/07/2022

Phan Thị Chi

1.400.000

----TP HCM

08/07/2022

Nguyễn Thị Trâm Anh

500.000

----TP HCM

08/07/2022

Nguyễn Thị Hiền

2.000.000

----TP HCM

09/07/2022

Võ Ngọc Xứng

1.000.000

----Cao Bằng

09/07/2022

Trương Hồng Nghị

500.000

----Cao Bằng

09/07/2022

Cô Hiền

10.000.000

----Bình Dương

09/07/2022

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1.000.000

----Yên Bái

09/07/2022

Đoàn Phật Tử Yên Bái

2.000.000

----Yên Bái

09/07/2022

Trần Hồng Ngọc

200.000

----TP HCM

09/07/2022

GĐ.Thiên Ân

1.000.000

----TP HCM

09/07/2022

Quảng Tịnh

2.000.000

----Nước ngoài

10/07/2022

Trần Thị Thắng

1.000.000

----TP HCM

10/07/2022

Kim Thị Hoa

500.000

----TP HCM

10/07/2022

Trương Thị Hồng Thu

300.000

----TP HCM

10/07/2022

Tiền Trai Tăng Dư

7.710.000

----TP HCM

11/07/2022

Nguyễn Thị Hiến

1.500.000

----TP HCM

11/07/2022

Nguyễn Minh Hưởng

1.200.000

----TP HCM

11/07/2022

Nhóm Sư Khóa Tu Chú Tâm

5.000.000

----TP HCM

11/07/2022

Lê Thị Khánh Quỳnh

510.000

----TP HCM

11/07/2022

Nguyễn Văn Suông

500.000

----Bạc Liêu

11/07/2022

Thầy Tâm Tuyền

1.000.000

----TP HCM

11/07/2022

Cúng Dường Dâng Y

2.000.000

----

11/07/2022

Tiền Tịnh Tài Dư

900.000

----

11/07/2022

Phật Tử Quảng Tùng

2.000.000

----Bình Phước

12/07/2022

Trần Thị Dung Hạnh

500.000

----TP HCM

12/07/2022

Đoàn Ngọc Điềm

500.000

----TP HCM

12/07/2022

Phạm Thị Mến

500.000

----Hà Nội

12/07/2022

GĐ Nguyễn Thị Vần

1.000.000

----TP HCM

12/07/2022

Phật Tử

500.000

----

12/07/2022

Huỳnh Thị Ngọc Mai

2.000.000

----TP HCM

12/07/2022

Diệu Tâm

600.000

----TP HCM

13/07/2022

Đỗ Thị Nhạn

2.000.000

----

13/07/2022

Nguyễn Thị Ớt

2.200.000

----TP HCM

13/07/2022

Liên Phương

100.000

----TP HCM

13/07/2022

Đồng Xuân Hồng Khánh

1.000.000

----TP HCM

13/07/2022

Ngọc Hòa

100 USD

----Nước ngoài

14/07/2022

Liên Lan

500.000

----TP HCM

14/07/2022

Nguyễn Huy Thiên Nhân

1.000.000

----TP HCM

14/07/2022

Phạm Nhật Cường

500.000

----Hà Nội

14/07/2022

Phạm Khắc Nhựt

100.000

----Hà Nội

14/07/2022

Nguyễn Ngọc Phát

5.000.000

----Hải Phòng

14/07/2022

Thầy Tâm Hiệp

10.000.000

----An Giang

14/07/2022

Nguyễn Ngọc Phượng

1.000.000

----TP HCM

14/07/2022

Phùng Thị Kim Tiên

1.000.000

----TP HCM

14/07/2022

Thái Thị Hoàng Anh

500.000

----TP HCM

14/07/2022

Nguyễn Thị Bích

300.000

----TP HCM

15/07/2022

Đặng Thị Táo

1.000.000

----Hà Nam

15/07/2022

GĐ.Phúc Trí + Quãng Đức

1.000.000

----

15/07/2022

Phùng Thị Bích

100 USD

----TP HCM

15/07/2022

Trai Tăng Dư

1.560.000

----TP HCM

16/07/2022

Đào Ngọc Anh Thư

500.000

----Hà Nội

16/07/2022

Tiền Trai Tăng Dư

1.000.000

----

16/07/2022

Hiền Thánh

100 USD

----TP HCM

17/07/2022

Nguyễn Thị Cầu

200.000

----TP HCM

17/07/2022

Trịnh Thanh Long

100.000

----TP HCM

17/07/2022

Đỗ Thị Xuân

500.000

----Bình Dương

17/07/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

17/07/2022

Hoàng Thanh Hùng

500.000

----TP HCM

17/07/2022

Nguyễn Văn Thành

500.000

----TP HCM

17/07/2022

Nguyễn Thị Thư Hương

100.000

----TP HCM

17/07/2022

Đào Thị Hắt

100.000

----TP HCM

17/07/2022

Lại Văn Mấm

200.000

----TP HCM

17/07/2022

Lại Thị Nguyệt

100.000

----TP HCM

17/07/2022

Lại Thị Vân

100.000

----TP HCM

17/07/2022

Phạm Hoài Nam

100.000

----TP HCM

17/07/2022

Phạm Thị Son

300.000

----Bắc Giang

17/07/2022

Phước + Ken

3.700.000

----TP HCM

17/07/2022

Nguyễn Trung Hiền

500.000

----TP HCM

17/07/2022

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

300.000

----TP HCM

17/07/2022

Nguyễn Trung Bảo

300.000

----TP HCM

17/07/2022

Hoàng Thị Tho

500.000

----TP HCM

17/07/2022

Như Thị Bốn

200.000

----TP HCM

17/07/2022

Bạch Thị Kim Loan

500.000

----Đồng Tháp

17/07/2022

Võ Văn Hồng

1.500.000

----TP HCM

17/07/2022

Trương Cẩm Ngọc

3.000.000

----Bến Tre

17/07/2022

Cao Thị Trường

500.000

----Bình Dương

18/07/2022

Ngô Thị Mong

1.000.000

----Thanh Hóa

18/07/2022

Nguyễn Thị Bích Huyền

1.200.000

----Nước ngoài

19/07/2022

Lê Thị Kim Oanh

600.000

----TP HCM

19/07/2022

Trần Thành Bảo Nguyên

5.000.000

----TP HCM

19/07/2022

Nguyễn Thị Bỉnh

1.100.000

----Thừa Thiên Huế

19/07/2022

Nguyễn Hữu Tiến

500.000

----

19/07/2022

Vũ Thị Thức

3.000.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

19/07/2022

Phát

2.000.000

----Đồng Nai

19/07/2022

Phật Tử

500.000

----

19/07/2022

Phạm Văn Khởi

1.000.000

----Bình Dương

19/07/2022

Phật Tử

50.000

----

19/07/2022

Lê Quốc Trà My

2.000.000

----TP HCM

19/07/2022

Chùa Hưng Thiền

5.100.000

----Đồng Tháp

19/07/2022

Trần Kim Quế

2.000.000

----Hà Nội

19/07/2022

Cô Phiên

1.000.000

----Bắc Ninh

20/07/2022

Đoàn Thị Nga Mai

1.000.000

----Bình Dương

20/07/2022

Nguyễn Thị Thoa

2.000.000

----Bình Dương

20/07/2022

Phan Như Quỳnh

200.000

----TP HCM

20/07/2022

Lê Thị Nga

500.000

----TP HCM

21/07/2022

Lê Thuận Yến

550.000

----Bình Dương

21/07/2022

GĐ Thầy Sáu

11.000.000

----TP HCM

21/07/2022

Phật Tử

50.000

----

22/07/2022

Nguyễn Thị Dung

500.000

----Nghệ An

22/07/2022

Nguyễn Thị Thanh

5.000.000

----TP HCM

22/07/2022

Nguyễn Thị Loan

600.000

----TP HCM

22/07/2022

Nguyễn Thị Tam

1.000.000

----TP HCM

22/07/2022

Mai Thị Loan

1.000.000

----TP HCM

22/07/2022

Mai Thị Huệ

1.000.000

----TP HCM

22/07/2022

Nguyễn Thị Ngọc Trương

500.000

----Đồng Nai

23/07/2022

Liên Anh

1.900.000

----Khánh Hòa

23/07/2022

Lê Thị Minh Huệ

500.000

----Khánh Hòa

23/07/2022

Lê Minh Minh

100.000

----Khánh Hòa

23/07/2022

Phạm Công Danh

500.000

----Khánh Hòa

23/07/2022

GĐ.Phước Thành

1.000.000

----Khánh Hòa

23/07/2022

Phật Tử

300.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Ngọc Mai

500.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Như Quỳnh

100.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Ngọc Linh

100.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Hồng Nhanh

200.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Thống Nhất

200.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Thủy Tiên

200.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thị Thúy Duyên

50.000

----

23/07/2022

Nguyễn Thùy Dương

100.000

----

23/07/2022

Huỳnh Thị Bích Hồng

50.000

----

23/07/2022

Chị Monm

100.000

----

23/07/2022

Nguyễn Ngọc Sương

100.000

----

23/07/2022

Đào Thị Vi

500.000

----TP HCM

25/07/2022

Hồng Tươi

500.000

----TP HCM

25/07/2022

Dương Thị Hạt

700.000

----TP HCM

25/07/2022

Phan Thị Phương Mai

1.000.000

----Hà Nội

26/07/2022

Vũ Thị Minh

1.000.000

----Tây Ninh

26/07/2022

Phạm Thị Quýt

500.000

----TP HCM

26/07/2022

Phạm Văn Phúc

200.000

----TP HCM

26/07/2022

Trương Thị Hoa

300.000

----TP HCM

26/07/2022

Trương Thị Công

100.000

----TP HCM

26/07/2022

Đào Thị Thiên Kim

100.000

----TP HCM

26/07/2022

Trần Thị Gái

100.000

----TP HCM

26/07/2022

Nguyễn Thúy Liễu

100.000

----Tây Ninh

26/07/2022

Đỗ Trọng Nghĩa

1.000.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

27/07/2022

Hồ Hoàng Tấn

1.500.000

----Đồng Nai

27/07/2022

Nguyễn Quốc Việt

2.000.000

----TP HCM

27/07/2022

Nguyễn Ngọc Thảo

1.000.000

----TP HCM

27/07/2022

Vũ Thi Thái

1.000.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

27/07/2022

Bùi Thị Ngọc Duyên

500.000

----TP HCM

27/07/2022

Bùi Thị Lý

500.000

----TP HCM

27/07/2022

Mai Văn Cường

500.000

----TP HCM

27/07/2022

Phạm Thị Huy

500.000

----TP HCM

27/07/2022

Hoàng Văn Tú

500.000

----TP HCM

27/07/2022

Nguyễn Thị Mỹ Linh

500.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Nguyễn Thị Thu Trang

500.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Nguyễn Thị Dương

1.000.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Nguyễn Phương Liên

500.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Nguyễn Thị Sinh

1.000.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Đàm Thị Lan

500.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Nguyễn Văn Tú

500.000

----Bắc Ninh

27/07/2022

Hoài An

1.000.000

----

27/07/2022

Nguyễn Thị Xưng Ly

300.000

----Quảng Trị

27/07/2022

Võ Phạm Minh Anh

1.000.000

----TP HCM

27/07/2022

TT.Thích Trí Chơn

3.000.000

----TP HCM

28/07/2022

Thi Lang Le

500 CAD

----Nước ngoài

28/07/2022

Lê Thị Bích Uyên

2.000.000

----TP HCM

28/07/2022

Đào Thị Bích

500.000

----TP HCM

28/07/2022

Trần Thị Liễu

500.000

----Đắk Lắk

28/07/2022

GĐ.Trần CHín - Võ Hồng Điệp

10.000.000

----Nước ngoài

28/07/2022

Nguyễn Thị Hoài

400.000

----TP HCM

29/07/2022

Đoàn Hải Phòng

5.000.000

----

29/07/2022

Ngô Thị bạch Huệ

4.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Trần Thị Ba

100.000

----TP HCM

29/07/2022

Lê Văn Sơn

1.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Lê Thị Phước Hậu

1.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Trần Bá Đạt

10.000.000

----Bình Dương

29/07/2022

Đoàn Thị Ánh Tuyết

1.000.000

----Nam Định

29/07/2022

Đặng Thị Minh Thắng

20.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Nguyễn Thị Hường

500.000

----

29/07/2022

GĐ Lường Thị Tình

3.000.000

----Bình Dương

29/07/2022

Phạm Thị Hoàng tâm

1.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Đỗ Nguyễn Ngọc Hà

2.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Huỳnh Thị Nga

200.000

----TP HCM

30/07/2022

Phan Thị Màu

2.200.000

----Bình Dương

30/07/2022

Thầy Chiếu

20.000.000

----TP HCM

30/07/2022

Tịnh Quí + Liên nhẫn

2.000.000

----TP HCM

30/07/2022

Dương Thị Bình Minh

500.000

----Kiên Giang

30/07/2022

Trần Thị Ngọc Nguyên

12.000.000

----TP HCM

30/07/2022

Lương Thị Thủy

50.000

----Lâm Đồng

30/07/2022

Nguyễn Thị Thoa

100.000

----Lâm Đồng

30/07/2022

Ngô Thị Loan

50.000

----Lâm Đồng

30/07/2022

Phật Tử

50.000

----Lâm Đồng

30/07/2022

Phật Tử

200.000

----Long An

30/07/2022

GĐ. Nguyễn Thị Bình

1.000.000

----TP HCM

30/07/2022

Liên Thủy

500.000

----Long An

30/07/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

31/07/2022

GĐ Nguyên Tuấn

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Diệu Huyền

100.000

----

31/07/2022

Diệu An

300.000

----Đồng Nai

31/07/2022

Lê Thị Thanh Thảo

300.000

----Đồng Nai

31/07/2022

Chúc Vượng

300.000

----Đồng Nai

31/07/2022

Phạm Thị Hoa

100.000

----TP HCM

31/07/2022

Nguyễn Thị Xuân

100.000

----TP HCM

31/07/2022

Mai Thế Học

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Thái Thị Ánh Lan

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Như Bình

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Cao Thị Kim

700.000

----Thanh Hóa

31/07/2022

Trần Thúy Liễu

500.000

----Đồng Nai

31/07/2022

Châu Mỹ Phú

1.500.000

----TP HCM

31/07/2022

Ý Hiện

2.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Đỗ Thị Lành

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Lê Thị Hóa

2.000.000

----Đồng Nai

31/07/2022

GĐ.Nguyễn Thị Thu Hồng

100.000

----TP HCM

31/07/2022

Trần Lê Hoa

2.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Phạm Thị Thu

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Nguyễn Thị Vui

1.500.000

----TP HCM

31/07/2022

Nguyễn Thị Hồng Giang

500.000

----Long An

31/07/2022

Đặng Thị Ngân

500.000

----Long An

31/07/2022

Nguyễn Lê Hồng Trúc

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Trương Thị Phụng Hoàng

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Ngọc Hiền

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Nguyễn Minh Hòa

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Nguyễn Thị Kim Chi

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Dương Thị Vi

1.000.000

----Bình Dương

31/07/2022

Nguyễn Thị Lộc

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Đoàn Phật Tử Long An

1.100.000

----Long An

31/07/2022

Thoại Vy

500

----Đồng Nai

31/07/2022

Trương Thị Thủy

5.000.000

----Bình Dương

31/07/2022

Võ Thị Diệu Tiến

1.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Vũ Thị Huệ

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Phật Tử Gò Vấp

800.000

----TP HCM

31/07/2022

Lê Thị Lệ Hằng

200.000

----Long An

31/07/2022

Lê Thị Lệ Hằng

100.000

----Long An

31/07/2022

Hoàng Thị Lương

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Đỗ Thị Tú Anh

1.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Trần Văn Ngọc

200.000

----Long An

31/07/2022

Bàn Cẩm Dung

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Văn Huy

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Liên Hòa

300.000

----Bình Dương

31/07/2022

Diệu Oanh

800.000

----Bình Dương

31/07/2022

Hoa Phúc

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Mai Thị Huỳnh

1.000.000

----Quảng Ngãi

31/07/2022

Diệu Nghiêm

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Phan Thị Hợi

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Đinh Duy Hoành

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Lê Thị Ánh Tuyết

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Lý Thị Thùy Dung

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Phật Tử

100.000

----

31/07/2022

GĐ Liên Thanh

6.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Liên Thanh

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Thị Thanh Hiền

200.000

----Quảng Bình

31/07/2022

Mai Thị Hồng

200.000

----Long An

31/07/2022

Lưu Thị Toại Nga

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Mai Hồng Hoa

200.000

----Long An

31/07/2022

Diệu Nhàn

300.000

----TP HCM

31/07/2022

Nguyễn Thị Nhẫn

1.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Liên Hương

550.000

----TP HCM

31/07/2022

Châu Thinh

500.000

----

31/07/2022

Diệu Thiện + Diệu Chí + Diệu Minh

1.000.000

----

31/07/2022

Diệu Châu

500.000

----TP HCM

31/07/2022

GĐ. Lô Hữu Phước

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Lô Phước Tín

500.000

----TP HCM

31/07/2022

Nguyễn Huỳnh Tấn Hưng

500.000

----TP HCM

Tin tức liên quan