Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 07/2021

Cập nhật: 20/08/2021
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 07/2021

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 07/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1.000.000

Phật tử

TP HCM

01/07/2021

01/07/2021

Xuan Kim Vu

Nước ngoài

500 USD

02/07/2021

Phật tử

TP HCM

1.000.000

02/07/2021

Phung Lam

Nước ngoài

200 USD

03/07/2021

Nhom Cô Mai

TP HCM

500.000

04/07/2021

Cô Loan

TP HCM

2.000.000

04/07/2021

Cô Ngọc Thông

TP HCM

2.150.000

04/07/2021

T Vượng +T Chiếu+T Hoạt +T Lập

TP HCM

6.000.000

04/07/2021

Phật Tử

TP HCM

2.000.000

07/07/2021

Cô Trang

TP HCM

1.000.000

08/07/2021

Hà Văn Chương

TP HCM

9.000.000

10/07/2021

Nhóm cô Mai Thư viện

TP HCM

300.000

10/07/2021

Cô Linh

TP HCM

2.000.000

11/07/2021

Phật tử

TP HCM

800.000

11/07/2021

Trân Nguyen

Nước ngoài

800 USD

11/07/2021

Phật Tử ( T Lâp)

TP HCM

2.200.000

14/07/2021

Phật Tử Thầy Trường

TP HCM

500.000

16/07/2021

Diệu Bảo

TP HCM

500.000

18/07/2021

Phật Tử

TP HCM

200.000

21/07/2021

Nhóm Cô Mai (Thư Viện)

TP HCM

2.000.000

21/07/2021

Cô Út (Phòng May)

TP HCM

1.000.000

22/07/2021

Lương Ngọc Yến

TP HCM

1.000.000

30/07/2021

Phật Tử

TP HCM

1.000.000

30/07/2021

Cô sáu

TP HCM

50.000

30/07/2021

Phật Tử

TP HCM

500.000

31/07/2021

Cô Mai

TP Hồ Chí Minh

340.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

27/07/2021

MBVCB.1271595988.GDPT cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

23/07/2021

SHGD:10000894.DD:210723.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua1 tr

3.000.000

19/07/2021

MBVCB.1257923321.Con ung ho chua.CT tu 0071001156379 NGUYEN DUC TRI

500.000

10/07/2021

856301.100721.054213.CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP

500.000

09/07/2021

043833.090721.200437.Vietcombank;0071000886404;Nguyen Thanh Tung cung duong Tam  Bao

2.000.000

07/07/2021

SHGD:10000113.DD:210707.BO:VO THE LOAN.Remark:IBCUNG DUONG TAM BAO

500.000

01/07/2021

IBVCB.1223843208.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.

1.000.000

02/08/2021

729962.020821.152124.01trieu cung duong tam bao,04 trieu ung ho covid FT21214808124354

1.000.000

02/08/2021

992192.020821.132343.Chung con xin cung kinh cung duong Tam Bao. Nam mo A Di Da Phat.

100.000

02/08/2021

932725.020821.082250.Thanh Hoi thanh kinh cung duong

3.000.000

01/08/2021

168130.010821.214703.DOAN THI LE chuyen tien 6 Tr chung con xin cung duong Tam Bao 5 Tr chung con giup do dong bao kho khan Con xin tri an cong Duc quy Thay a

6.000.000

01/08/2021

MBVCB.1279501859.Gia dinh Phat Tu Lien Hang, Tinh Nghia kinh gui Thay 400000 cung duong Tam Bao.CT tu 1014346910 LA THANH KHANH QUYNH

400.000

01/08/2021

017882.010821.150226.ZP5VN3NBQDQS 210801000139914 gia dinh con xin CUNG DUONG TAM BAO

500.000

31/07/2021

MBVCB.1278462500.phat tu xuan trang cung duong tam bao.CT tu 0121000901241 DUONG THI XUAN TRANG

500.000

31/07/2021

MBVCB.1278204865.TINH THANG CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

31/07/2021

350755.310721.143243.BUI THI DUYEN PHAT TAM CUNG DUONG TAM BAO  NAM MO A DI DA PHAT

500.000

28/07/2021

MBVCB.1272742119.gdphattuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

27/07/2021

125391.270721.135047.PHAT TU THANH LOAN CUNG DUONG 0902865249

500.000

27/07/2021

SHGD:10000451.DD:210727.BO:LE THI NGHI.Remark:LE THI NGHI PHAP DANH NGOC THONG CHUYEN TIEN CUNG DUONG TAM BAO DE CAU SIEU CHO CHA.

 

5.000.000

26/07/2021

651310.260721.152304.CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-260721-15:23:04 651310

2.000.000

26/07/2021

952256.260721.091824.Vietcombank;0071000651615;phat tu lien loan xin hoan hi cung duong

500.000

26/07/2021

 

734567.260721.082050.DAO TRANG NHUAN HOA CUNG DUONG FT21207768532355

 

200.000

 

24/07/2021

830353.240721.064441.chut long thanh.chung con xin cung duong len Tam Bao.

300.000

23/07/2021

223638.230721.203930.Huynh Thi Le Tham xin cung duong Tam Bao

500.000

23/07/2021

 

MBVCB.1264551354.Con xin cung duong Tam Bao 300k , phong sanh 300k.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

300.000

22/07/2021

IBVCB.1263608659.NGUYEN THI THUONG HUYEN xin cung duong Tam Bao chua Hoang Phap.CT tu 0541000181279 NGUYEN THI THUONG

500.000

22/07/2021

147709.220721.154348.CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG TN 1 TRIEU UNG HO COVID VA CON LAI 1 TRIEU CUNG DUONG CHO CHUA MS 4936665

1.000.000

22/07/2021

713771.220721.133133.phat tu thu thuy bien hoa cung duong chua hoang phap hoc mon. cau xin cac vi bo tat bon dia som chua lanh dich benh covid.

200.000

22/07/2021

245182.220721.103729.nguyen kim cuc phap danh dieu mai gui cung duong 1trieu; tu thien 1 trieu

1.000.000

22/07/2021

539861.220721.101243.Con xin cung duong tam bao. Nam mo a di da phat FT21203840804447

200.000

22/07/2021

440035.220721.092229.Chung con xin cung duong tam bao

10.000.000

22/07/2021

012470.220721.005411.Doan Phat Tu Hop Duc Tan Yen BG cung duong Tam Bao

800.000

21/07/2021

094352.210721.174121.Hong Nhi xin cung duong Tam Bao. Nam Mo A Di Da Phat FT21202301000882

300.000

21/07/2021

962260.210721.165218.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG TAM BAO

3.000.000

21/07/2021

 

MBVCB.1261486403.Kinh gui Cung duong TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

 

100.000

21/07/2021

491650.210721.125313.Trang cun duong tam bqo

2.000.000

20/07/2021

303718.200721.164934.IBFT nhom tu ai st cung duong tam bao

1.000.000

20/07/2021

MBVCB.1259564825.Cung duong Tam Bao. Mo Phat.CT tu 0331000444689 HOANG TRUNG KIEN

500.000

20/07/2021

243921.200721.150204.cung duong Tam Bao

1.000.000

19/07/2021

SHGD:10000498.DD:210719.BO:NGUYEN THI DANH.Remark:0071 0006 51615 CHUNG CON CUNG DUONG TAM BAO 2.100.000D VA UNG HO NGUOI NGHEO COVID 500.000D

2.100.000

19/07/2021

157947.190721.082926.NHOM PHAT TU TINH VINH( QUEN THAY THICH TAM DUOC) CUNG DUONG TAM BAO-190721-08:28:27 157947

3.500.000

18/07/2021

MBVCB.1255486786.PT Dieu Buu Binh thanh kinh cung duong Tam Bao chua Hoang Phap.

3.000.000

17/07/2021

MBVCB.1254671854.cung duong tam bao.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

500.000

17/07/2021

761849.170721.134620.phat tu Lien Anh cung duong chuaHP

5.000.000

17/07/2021

MBVCB.1254044436. chi hai  cung duong tam bao .CT tu 0181003382090 NGUYEN HONG DUC

300.000

17/07/2021

699110.170721.114629.Vietcombank;0071000651615;PT Dieu Thien cali Hun Phuoc

7.000.000

17/07/2021

MBVCB.1253992686.NAM MO A DI DA PHAT con - HUYNH THI KIM TAM ( tx Lagi,  Binh Thuan) xin phat long cung duong cho ba tanh. .CT tu 0621000478840 DO NHU QUYNH

1.000.000

16/07/2021

428724.160721.211002.Gia dinh phat tu Gam Yen BG cung duong Tam Bao

1.100.000

16/07/2021

387768.160721.154759.Cung duong tam bao, phong sanh , tu thien FT21197401277710

100.000

16/07/2021

378195.160721.154024.5.000.000 cung duong dich covid, 1.trieu cung duong thay tru tri, va trieu cung duong tam baoi FT21197005465917

1.000,000

16/07/2021

305267.160721.115326.14153345129-0902346999-Con goi chua

400.000

16/07/2021

638305.160721.080535.Gd ptu Dieu Ngo HP cung dang Tam Bao

1.000.000

16/07/2021

638262.160721.080158.Gd con Chuc My Chon  cung duong Tam Bao

2.000.000

15/07/2021

MBVCB.1251311630.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

15/07/2021

032850.150721.191840.ZP5VKJKC2R7I 210715000265148 Con ung ho nha chua

300.000

15/07/2021

927264.150721.161624.Be Le Ngoc Tu Anh  pd An Dieu Linh xin cung duong Su phu 10tr, cung duong Tam bao 20tr

20.000.000

15/07/202

023212.150721.160843.cung duong tam bao. nam mo a di da phat

200.000

15/07/2021

339737.150721.153711.cung duong tam bao chua hoang phap FT21196726704880

5.000.000

15/07/2021

181440.150721.100635.GIA DINH PHAT TU THIEN DUYEN DIEU TU CHUYEN TIEN CUNG DUONG CHUA LAM PHAT SU

50.000.000

14/07/2021

705703.140721.211603.Nguyen Thi Rang cung duong FT21196905255770

500.000

14/07/2021

284123.140721.090051.Vietcombank;0071000651615;con xin cung duong xay chua a

500.000

13/07/202

MBVCB.1247369639.Chung con xin thanh tam cung duong.CT tu 0481000745863 NGUYEN THI KIM NGAN

1.000.000

13/07/2021

386809.130721.183732.IBFT cung duong tam bao

100.000

13/07/2021

930193.130721.112906.Chuyen tien cung duong Tam Bao chua Hoang Phap nhan mua An Cu Kiet Ha

5.000.000

12/07/2021

510373.120721.175440.DAO TRANG NHUAN HOA CUNG DUONG 10 CHUA FT21193790200311

400.000

12/07/202

957778.120721.100815.Chung con xin cung kinh cung duong Tam Bao. Nam mo A Di Da Phat.

100.000

12/07/2021

893998.120721.073854.IBFT phu huynh lop umtt kinh cung duong

500.000

11/07/2021

619764.110721.214954.GD Nguyen Thi Thuan Loi cung Tam Bao

10.000.000

11/07/2021

796292.110721.124554.cung duong tam bao

200.000

10/07/2021

MBVCB.1241514716.cung duong Tam Bao.CT tu 0821000009210 TRUONG THI VAN

100.000

10/07/2021

762183.100721.194251.Phat tu LIEN PHUONGCung duong tam bao FT21193202900493

300.000

10/07/2021

288261.100721.092853.PT Lan Hoan Hy DN thanh kinh cung duong

5.000.000

10/07/2021

239380.100721.060104.Con Lien Linh gui thay lo phat su; con cam on thay

200.000

09/07/2021

139903.090721.084330.Cung duong Tam Bao

1.000.000

08/07/2021

177502.080721.005256.Cung duong chua hoang phap

1.000.000

07/07/2021

659464.070721.180754.Thanh kinh cung duong FT21188137980265

500.000

07/07/2021

MBVCB.1235089825.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT

100.000

07/07/2021

033181.070721.170534.ZP5VKC5UKV3F 210707000258827 CON XIN CUNG DUONG TAM BAO

200.000

07/07/2021

MBVCB.1234281419.Con Lien Sa thanh kinh cung duong.CT tu 0011004247547 NGUYEN THI XA XA

15.000.000

07/07/2021

537192.070721.091010.Vietcombank;0071000651615;phat tu HA THI NGOC Thuan Thanh Bac Ninh con xin phat tam cung duong tam bao

1.000.000

06/07/2021

306632.060721.152752.IBFT Nhom chung con xin c.duong Tam Bao

2.150.000

06/07/2021

326293.060721.142821.Phat Tu Tri Tang con xin cung Duong Tam Bao

2.000.000

05/07/2021

601948.050721.205503.Vietcombank;0071000651615;Cung duong tam bao

1.000.000

05/07/2021

TIEU THI MAI CUNG DUONG TAM BAO(20 TRIEU) CHUA  HOANG PHAP + UNG HO DONG BAO COVID( 2 TRIEU) LIEN DUYEN GOI

20.000.000

05/07/2021

MBVCB.1230439811.Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

04/07/2021

177054.040721.204147.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;Nguyen thi huong con xin cung duong

10.000.000

04/07/2021

04/07/2021

952497.040721.154409.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-040721-15:48:22 952497

MBVCB.1228982448.Thanh Lac chuyen tien cho chua Hoang Phap.CT tu 1018933280 NGUYEN LE THANH PHONG

1.000.000

5.000.000

03/07/2021

918754.030721.220429.Cung duong FT21186060603797

800.000

03/07/2021

440741.030721.140554.Con xin cung duong tam bao Phat

2.000.000

03/07/2021

710188.030721.104152.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-030721-10:41:24 710188

1.000.000

03/07/2021

168679.030721.085346.cung duong Tam Bao

20.000.000

01/07/2021

MBVCB.1224521251.Con xin cung duong Tam Bao 500k phong sanh 500k con cam on . AdidaPhat

500.000

01/07/2021

333822.010721.105243.Cung duong chua Hoang Phap FT21182464780002

5.000.000

01/07/2021

MBVCB.1223436789.con xin cung duong.CT tu 0071003052879 NGUYEN DINH ANH

500.000

01/07/2021

990466.010721.050821.cungduongtambao

1.000.000

Tin tức liên quan