Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 06/2022

Cập nhật: 10/07/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 06/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 06/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN 

ĐỊA CHỈ

1/6/2022

Liên Hà

200.000

----TP HCM

1/6/2022

Phật Tử

5.000.000

----Hà Nội

1/6/2022

Phật Tử

1.000.000

----

1/6/2022

Hồ Thị Kim Loan

1.000.000

----TP HCM

1/6/2022

Hồ Thị Thúy Vân

1.000.000

----TP HCM

1/6/2022

Phan Thị Chi

4.200.000

----TP HCM

1/6/2022

Nguyễn Duy Khánh

200.000

----TP HCM

1/6/2022

Thầy Tâm Huệ

20.000.000

----TP HCM

2/6/2022

Phạm Thị Loan

200.000

----TP HCM

2/6/2022

Thầy Tâm Trí

6.000.000

----

2/6/2022

Nhà Xe Đức Trưởng

1.000.000

----Bình Phước

2/6/2022

Trần Thị Mít

500.000

----Thái Bình

2/6/2022

Bùi Thị Tâm

1.000.000

----Hà Nội

2/6/2022

Phật Tử

500.000

----

2/6/2022

Phật Tử

5.500.000

----

3/6/2022

Tiền Trai Tăng Dư

8.980.000

----TP HCM

4/6/2022

Nguyễn Thị Đông

300 USD

----Nước ngoài

4/6/2022

Châu Ngọc Phương Bình

100 USD

----Nước ngoài

4/6/2022

Lê Thị Gái

500.000

----TP HCM

4/6/2022

Lê Thị Hiền

1.500.000

----Tây Ninh

4/6/2022

Trần Thị Phụng Loan

2.000.000

----Đồng Tháp

4/6/2022

Võ Văn Hạn

500.000

----Tiền Giang

4/6/2022

Nguyễn Xuân Trưởng

500.000

----Đồng Tháp

4/6/2022

Nguyễn Nghiêm Anh Duy

3.000.000

----TP HCM

5/6/2022

Diệu Hạnh +Diệu Minh

6.000.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Nhàn

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Nguyễn Quốc Anh

1.000.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Lê Thị Nhạc

500.000

----Long An

5/6/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Diệu An

500.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Diệu Thanh

2.000.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

5/6/2022

Diệu Châu

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Phật Tử

400.000

----

5/6/2022

Nguyễn Thị Hiệp

100.000

----Lâm Đồng

5/6/2022

Dương Thị Sen

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Hà + Liên Mỹ + Liên Huệ

1.200.000

----TP HCM

5/6/2022

Phan Thị Hồng Thái

1.000.000

----TP HCM

5/6/2022

Phan Kim Thịnh

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5.000.000

----An Giang

5/6/2022

Lâm Thị Minh Nguyệt

100.000

----Cần Thơ

5/6/2022

Ngô Phước Lợi

100.000

----Nước ngoài

5/6/2022

Ngô Thị Ngọc Oanh

100.000

----TP HCM

5/6/2022

Đỗ Thị Lành

300.000

----TP HCM

5/6/2022

Vương Văn Nguyên

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Diệu Tâm

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Diệu Tâm

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Đặng Ngọc Minh Quyên

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Trần Thị lan

50.000

----TP HCM

5/6/2022

Lê Thị Thu

300.000

----TP HCM

5/6/2022

Đặng Thị Minh Tuyết

1.000.000

----TP HCM

5/6/2022

Phật Tử

200.000

----

5/6/2022

Ngô Thị Vân

150.000

----TP HCM

5/6/2022

Cù Thị Mỹ

700.000

----TP HCM

5/6/2022

Cù Thị Mỹ

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Liêu Duyên

1.000.000

----TP HCM

5/6/2022

Nguyên Vú Thoại

500.000

----

5/6/2022

Quảng Thị Kim Liên

500.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Trịnh Thị Thu Hồng

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Nguyễn Thị Linh Trang

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Nhuận Hồng

100.000

----Bình Dương

5/6/2022

Như Tâm

300.000

----TP HCM

5/6/2022

Cô Huệ

200.000

----Bình Dương

5/6/2022

Cô Huệ

200.000

----Bình Dương

5/6/2022

Trần Thị Ngọc Hương

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Mỹ Vinh

200.000

----Quảng Ngãi

5/6/2022

Liên Mai

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Ngọc

300.000

----TP HCM

5/6/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Lê Thị Kim Anh

250.000

----Đà Nẵng

5/6/2022

Hoa Tâm

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Đức Nghĩa

100.000

----TP HCM

5/6/2022

Nguyễn Thị Tuyết

400.000

----TP HCM

5/6/2022

Cô Q4

700.000

----TP HCM

5/6/2022

Trần Thị Trâm

100.000

----Bình Dương

5/6/2022

Nguyễn Thị Rạng

200.000

----Đồng Tháp

5/6/2022

Hoàng Văn Quý

1.000.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Cúc

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Nga

500.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Hằng

500.000

----Quảng Ngãi

5/6/2022

Liên Thư

100.000

----TP HCM

5/6/2022

Chơn Hiếu

900.000

----TP HCM

5/6/2022

Vũ Thị Vân

2.000.000

----TP HCM

6/6/2022

Phật Tử

400.000

----

6/6/2022

GĐ.Phan Khắc Quang

250.000

----Hà Nội

6/6/2022

Quan Hán Sáng

250.000

----Hà Nội

6/6/2022

Phạm Khắc Tuyến

100.000

----Hà Nội

6/6/2022

Đinh Văn Thao + Phạn Thùy Trang

500.000

----TP HCM

6/6/2022

Huỳnh Thị Út

2.000.000

----TP HCM

6/6/2022

Trịnh Quang Bảo

1.000.000

----TP HCM

6/6/2022

Cô Điệp

500.000

----

6/6/2022

Lớp Nikaya

30.000.000

----TP HCM

7/6/2022

Trúc Mai

2.000.000

----TP HCM

7/6/2022

Vũ Thị Phúc

500.000

----TP HCM

7/6/2022

Vũ Thị Thap

200.000

----TP HCM

8/6/2022

Nguyễn Thị Kim Liên

1.000.000

----TP HCM

8/6/2022

Nguyễn Thị Trỏ

1.000.000

----TP HCM

8/6/2022

Nguyễn Thị Hường

1.000.000

----

8/6/2022

Nguyễn Thị Hường

300.000

----

8/6/2022

Nguyễn Thị Nở

500.000

----

8/6/2022

Phật Tử

200.000

----

9/6/2022

Nguyễn Thị Mến

1.000.000

----TP HCM

9/6/2022

Nguyễn Tấn Đạt

300.000

----Bình Thuận

9/6/2022

Nguyến Thị Thu Vân

2.500.000

----TP HCM

9/6/2022

Bùi Thị Nu

10.000.000

----Thanh Hóa

10/6/2022

Phạm Văn Một

1.000.000

----TP HCM

10/6/2022

Cù Thị Lệ My

1.000.000

----TP HCM

10/6/2022

Linh Nguyễn

1.000.000

----Bình Dương

10/6/2022

Thanh Thạnh

200.000

----TP HCM

10/6/2022

Thanh Thủy

200.000

----TP HCM

11/6/2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

3.000.000

----TP HCM

11/6/2022

Thị Nhân

2.000.000

----TP HCM

11/6/2022

Dương Thái Hôm

250.000

----TP HCM

11/6/2022

Nguyễn ánh Thiên Ngân

250.000

----TP HCM

11/6/2022

Chúc quyên +chúc Điền

500.000

----TP HCM

11/6/2022

Nguyễn Phuoc Thắng

250.000

----TP HCM

11/6/2022

Nguyễn KIm Phụng

1.500.000

----Tây Ninh

11/6/2022

Phật Tu

200.000

----TP HCM

12/6/2022

GĐ.Phạm Thị hoa

2.000.000

----TP HCM

12/6/2022

Trần Ngọc Nga

500.000

----Nước ngoài

12/6/2022

Nhật Vy

100.000

----Bình Dương

12/6/2022

Mai Thị Thảo

100.000

----TP HCM

12/6/2022

Trần Thị Mỹ Hằng

1.000.000

----TP HCM

12/6/2022

Kim Trang

1.000.000

----Đồng Nai

12/6/2022

Phật Tử

800.000

----

12/6/2022

Lê Thị Thảm

200.000

----TP HCM

12/6/2022

Phật Tử

500.000

----

12/6/2022

Diệu Hương

100.000

----Đồng Tháp

12/6/2022

GĐ.Hà Mai Tri

1.000.000

----TP HCM

12/6/2022

Liên Oanh

200.000

----TP HCM

12/6/2022

Đổ Thị Lành

300.000

----TP HCM

12/6/2022

Nguyễn Bích Liên

300.000

----TP HCM

12/6/2022

Lê Hữu Liêm

1.500.000

----Hà Nội

12/6/2022

Nguyễn Trần Duy Minh

200.000

----TP HCM

12/6/2022

Nguyễn Trần Hải Yến

200.000

----TP HCM

12/6/2022

Nguyễn Thị Hải

500.000

----Hải Phòng

12/6/2022

Vũ Hoàng Nam Dương

500.000

----Hải Phòng

12/6/2022

Nguyễn Thái Nguyên

200.000

----Kiên Giang

12/6/2022

Phật Tử

1.000.000

----

12/6/2022

Phật Tử

100.000

----

13/06/2022

Trần Văn Hải

100 USD

----TP HCM

13/06/2022

Nguyệt Văn Giang

100.000

----TP HCM

13/06/2022

Nguyễn Minh Ngọc

100.000

----Nước ngoài

13/06/2022

Nguyễn Thị Vân

100.000

----Nghệ An

13/06/2022

Diệu Duyên

300.000

----TP HCM

13/06/2022

Nhuận Hương

3.000.000

----TP HCM

13/06/2022

Bùi Thị Thu Hồng

1.500.000

----TP HCM

13/06/2022

Thầy Tâm Nguyên

30.000.000

----Nước ngoài

13/06/2022

Tiền Tịnh Tài Dư

6.000.000

----Nước ngoài

14/06/2022

Phạm Thị Mây

1.000.000

----Hải Phòng

14/06/2022

Nguyên Thiện

1.000.000

----Khánh Hòa

14/06/2022

Phật Tử

324.000

----

14/06/2022

Nguyễn Thị Hương + Đinh Mạnh Hùng

2.000.000

----

14/06/2022

Liên Ngân

2.000.000

----TP HCM

15/06/2022

Nguyễn Thị Lỉnh + Hoàng Văn Hải

500.000

----TP HCM

15/06/2022

Phan thị Gái

2.000.000

----TP HCM

15/06/2022

Liên Hoa

4.000.000

----Nước ngoài

15/06/2022

PT Đại Diện Liên Chính

1.500.000

----

15/06/2022

Liên Mỹ

1.000.000

----TP HCM

15/06/2022

Nguyễn Thị Hường

12.000.000

----TP HCM

16/06/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

16/06/2022

Liên Lan

2.000.000

----TP HCM

16/06/2022

Nguyễn Thị Lệ Hằng

300.000

----TP HCM

16/06/2022

Nguyễn Thị Thu Ngân

2.500.000

----Nước ngoài

16/06/2022

GĐ Liên Duyên

1.500.000

----Bình Dương

17/06/2022

Liên Đức

6.500.000

----TP HCM

17/06/2022

Phật Tử

1.000.000

----

17/06/2022

Nguyễn Thị Đặng

400.000

----Hà Nội

17/06/2022

Nguyễn Phúc An

1.000.000

----TP HCM

17/06/2022

Phật Tử

200.000

----

17/06/2022

Nguyễn Thị Tuyết Lan

200.000

----

17/06/2022

Trần Thị Kim Hoa

300.000

----TP HCM

17/06/2022

Nguyễn Kim Tiến

100.000

----TP HCM

18/06/2022

Trần Thị Thanh Mai

2.000.000

----TP HCM

18/06/2022

Tiền Trai Tăng Dư

44.786.000

----TP HCM

18/06/2022

Diệu Thảo

700.000

----TP HCM

18/06/2022

GĐ. Vũ Minh Quỳnh

2.000.000

----Hà Nội

18/06/2022

Lê Thị Hương

11.200.000

----Đồng Nai

18/06/2022

Nguyễn Thị Hiền + Trần Đức Gia Bảo

1.500.000

----Quảng Bình

18/06/2022

Hoàng Thị Trang Anh + Hoàng Viết Tuấn Thành

1.500.000

----Quảng Bình

18/06/2022

Nguyễn Ngọc Phương Khang +Nguyễn Ngọc Thiên Phú

1.500.000

----Quảng Bình

18/06/2022

Sư Cô Tịnh Xá Ngọc Phước

500.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

18/06/2022

Trịnh Thị Thoàn

500.000

----Hải Phòng

19/06/2022

Trần Văn Hoàng

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Phật Tử

2.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Diệu Tánh

2.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Diệu Cúc

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

GĐ Trần Thùy Linh

550.000

----Bình Dương

19/06/2022

Bùi Quỳnh Vân

500.000

----TP HCM

19/06/2022

Quán Chay Cô Hiền

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

GĐ Tường Giới

1.500.000

----TP HCM

19/06/2022

GĐ Diệu Thắng

4.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Phật Tủ

2.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Kim Tiền

3.000.000

----Bình Dương

19/06/2022

Nguyễn Thị Thoa

500.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Phạm Gia Nghi

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Thành Kim

300.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Thị Thùy Liên

300.000

----TP HCM

19/06/2022

Hồ Nguyễn Ngọc Tuyết

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Thị Bích Nga

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Đức Hùng

10.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Phạm Thị Ánh Tuyết

500.000

----TP HCM

19/06/2022

Trần Thị Tường Loan

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Bùi Thị Duyên

300.000

----TP HCM

19/06/2022

Nhà Xe Đức Trưởng

1.000.000

----Bình Phước

19/06/2022

Hoàng Văn Tuyến

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Lê Thanh Thảo

2.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Đỗ Thiên Thiên + Đỗ Thiên Hồng

2.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Đỗ Thiên Thiên + Đỗ Thiên Hồng

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Phan Thị Kim Nga

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Thị Hiền

1.500.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Huỳnh Anh

1.000.000

----TP HCM

19/06/2022

Nhà Xe Đức Trưởng

1.000.000

----Bình Phước

20/06/2022

Nguyễn Thị Khởi

1.000.000

----TP HCM

20/06/2022

Phật Tử

3.000.000

----TP HCM

20/06/2022

Liên Huyền

1.000.000

----TP HCM

20/06/2022

Nguyễn Thị Yến

1.000.000

----TP HCM

20/06/2022

Cao Hoài Thanh + Lê Kim Hiền

4.000.000

----TP HCM

20/06/2022

Bùi Thanh Phong

1.000.000

----Bình Phước

20/06/2022

Nguyễn Ngô Hương Giang

500.000

----Bình Phước

20/06/2022

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt

500.000

----Bình Phước

20/06/2022

Nguyễn Hữu Danh

500.000

----Bình Phước

21/06/2022

Vũ Minh Quỳnh

1.000.000

----Hà Nội

21/06/2022

Diệu Thạnh

300.000

----TP HCM

21/06/2022

Nguyễn Thị Thanh Hà

500.000

----TP HCM

21/06/2022

Lê Thị Trường

500.000

----TP HCM

21/06/2022

Nguyễn Thị Bích Dung

500.000

----TP HCM

21/06/2022

Nguyễn Văn Thảo

500.000

----TP HCM

22/06/2022

Như Ngọc

2.000.000

----Bình Dương

22/06/2022

Phật Tử

1.000.000

----

22/06/2022

Nguyễn Thị Dung

10.000.000

----Phú Thọ

22/06/2022

Nhữ Thị Bốn

200.000

----TP HCM

22/06/2022

Trần Thị Giang

500.000

----TP HCM

23/06/2022

Tịnh Chiếu

500.000

----TP HCM

23/06/2022

Nguyễn Thị Vui

200.000

----Thanh Hóa

23/06/2022

Nguyễn Đình Lộc

100.000

----Thanh Hóa

23/06/2022

Nguyển Đình Trân

100.000

----Thanh Hóa

23/06/2022

Phạm Văn Thới

500.000

----TP HCM

23/06/2022

Võ Trần Hoài An

1.000.000

----TP HCM

23/06/2022

Trần Ngọc Dông Nghi

50.000

----TP HCM

23/06/2022

Trần Ngọc Phương Nghi

50

----TP HCM

24/06/2022

Phậm Tố Hạnh

200.000

----TP HCM

24/06/2022

Gia Đình Ngọc Quang

1.000.000

----Kiên Giang

24/06/2022

Đỗ Quốc Huy

500.000

----Phú Yên

24/06/2022

Phùng Nguyễn Thanh Vy

600.000

----Đồng Nai

24/06/2022

Phùng Nguyễn Anh Tuấn

600.000

----Đồng Nai

25/06/2022

Lê Phương Quyên

3.000.000

----TP HCM

25/06/2022

Phạm Thị Phương Chi

3.000.000

----TP HCM

25/06/2022

Trần Đình Thanh

1.000.000

----An Giang

25/06/2022

Đinh Phạm Phú

1.000.000

----An Giang

25/06/2022

Nguyễn Văn Tiến

100.000

----TP HCM

25/06/2022

Lâm Diễm Thúy + Lâm Diễm Thùy

1.000.000

----Bình Dương

25/06/2022

Ngô Việt Chỉnh

500.000

----Đà Nẵng

25/06/2022

Liên Hà

500.000

----TP HCM

25/06/2022

Nguyễn Hoàng Nam

500.000

----Bình Dương

25/06/2022

Trần Đình Nghĩa

1.500.000

----Đồng Tháp

25/06/2022

Nguyễn Thị Ngọc Yến

1.500.000

----TP HCM

25/06/2022

Ngô Thị Sơn

500.000

----TP HCM

25/06/2022

Đặng Thị huế

500.000

----TP HCM

25/06/2022

Nguyễn Thị Thúy

300.000

----TP HCM

25/06/2022

Ngọc Hạnh

200.000

----Bình Dương

25/06/2022

Kim Anh

200.000

----Bình Dương

26/06/2022

Nguyễn Thị Thúy Linh

800.000

----TP HCM

26/06/2022

Trần Thái Tú Anh

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Thị Thảo

300.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Đức Long

200.000

----TP HCM

26/06/2022

Phật Tử

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Lê Nguyễn Thiên Đức

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Phương Nghi

200.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Thảo

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Anh Thảo

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Vũ Thị Tú Uyên

3.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Phật Tử

1.400.000

----TP HCM

26/06/2022

Trần Thị Lụa

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Diệu Loan

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Phật Tử

1.300.000

----TP HCM

26/06/2022

Trương Thị Thùy Dương

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Phương Nga

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Trần Kim Thắng

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Chị Linh

200.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Nhật Chi

1.000.000

----Đồng Nai

26/06/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Trần Thị Hằng

500.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Thị Hiếu

1.000.000

----Bình Dương

26/06/2022

Trần Minh Thu

2.000.000

----Hà Nội

26/06/2022

Trần Thị Nguyệt

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Nguyễn Ngọc Hạnh

2.000.000

----TP HCM

27/06/2022

Nguyễn Nguyên Trinh

1.000.000

----TP HCM

27/06/2022

Nguyễn Thị Mỹ Chương

500.000

----TP HCM

27/06/2022

Võ Thị Phơi

500.000

----Đồng Tháp

27/06/2022

Văn Kim Chí

5.000.000

----TP HCM

27/06/2022

Quách Văn Đức

10.000.000

----Đồng Nai

27/06/2022

GĐ. Phùng Trọng Kiên

5.000.000

----TP HCM

27/06/2022

Hoàng Long Vũ

50.000

----TP HCM

28/06/2022

Nguyễn Thị Hường

500.000

----TP HCM

28/06/2022

Liên Mai

1.000.000

----Bến Tre

28/06/2022

Liên Bảo

1.000.000

----Bến Tre

28/06/2022

Liên Ngọc

1.000.000

----Bến Tre

28/06/2022

My Trang Nguyen

1000 USD

----Nước ngoài

28/06/2022

La Thị Việt Hân

500.000

----Đồng Nai

28/06/2022

Trần Văn Tứ

400.000

----TP HCM

29/06/2022

Huỳnh Thị Mỹ

1.000.000

----TP HCM

29/06/2022

Nguyển Quang Tần

500.000

----TP HCM

29/06/2022

Vũ Ngọc Thuật

500.000

----TP HCM

29/06/2022

Nguyễn Thị Quá

2.000.000

----TP HCM

29/06/2022

Đỗ Văn Y

3.000.000

----TP HCM

29/06/2022

Dư Xuân Bắc

5.000.000

----TP HCM

30/06/2022

Lê Thị Hồng Hoa

2.000.000

----TP HCM

30/06/2022

Lâm Thị Tuyết Anh

500.000

----Tiền Giang

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/06/2022
 

Ibvcb.2076362115.Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan – Phat Tu Tri Thinh &Amp; Hue Hien Xin Cung

Duong Tam Bao.Ct Tu 0441000678066

Nguyen Phi Diep

1.000.000

10/06/2022
 

384205.100622.121944.VCB;0071000886404

cung duong Tam Bao

1.225.000

12/06/2022
 

998273.120622.082640.Chung con cung duong

phat su FT22164901806396

1.000.000

13/06/2022
 

SHGD:10001026.DD:220613.

Bo:Nguyen Thi Hong Loan.Remark:

Con goi an tong kinh 2tr cung chua 1tr

3.000.000

14/06/2022
 

614175.140622.191014.VCB;0071000886404;

Thanh tam cung Duong

100.000

20/06/2022
 

MBVCB.2140669734.Cung Duong Tam Bao.

CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200.000

21/06/2022
 

Mbvcb.2145437294.Pham Thi Mong Lanh

Chuyen Tien Cung Duong Tam Bao.

Ct Tu 0511000422689 Pham Thi Mong Lanh

200.000

23/06/2022
 

MBVCB.2150835440.Phat tu cung duong TamBao.

CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

24/06/2022
 

953335.240622.141835.DAM TRONG VINH

Cung Duong Tam Bao

200.000

26/06/2022
 

MBVCB.2159654036.CTY Aeron Solution

cung duong Tam Bao.CT tu 0251002301068

Tran Le Phuoc Hung

1.000.000

26/06/2022
 

895498.260622.152135.GDPT Thong Ngoc va

Nguyen Tuong cung duong chua va khoa hoc cho SV

12.000.000

27/06/2022
 

570735.270622.210250.VCB;0071000886404;

XUAN NGUYET cung duong

300.000

30/06/2022
 

039106.300622.161303.

HA MONG CHUC chuyen tien

79.800.000

01/06/2022
 

486825.010622.084941.

Cung duong tam bao Hoang Phap

100.000

01/06/2022
 

327381.010622.123315.

IBFT nhom tu ai st cung duong TAM BAO

1.000.000

01/06/2022
 

829965.010622.162233.

Con niem A di Da phat FT22152960743687

5.000.000

02/06/2022
 

IBVCB.2078498294.Nguyen Duc Anh. PD Tinh Anh cung duong Tam Bao Chua Hoang Phap.

CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

200.000

03/06/2022
 

277412.030622.103437.VCB;0071000651615;

PHAM THI DUNG xin thanh tam

cung duong Tam Bao a

1.000.000

03/06/2022
 

MBVCB.2081749443.

LE HOANG PHUC chuyen tien.

CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

200.000

03/06/2022
 

218700.030622.162338.VCB;0071000651615;

nguyen mai nhu y chuyen khoan

con xin thanh tam cung duong tam bao

500.000

04/06/2022
 

122015.040622.101042.cung duong tam bao.

xay chua va phong sanh FT22155560767611

300.000

04/06/2022
 

491466.040622.104830.HO thi hoa (1295)

0706726223 dongthap

300.000

04/06/2022
 

718767.040622.111031.IBFT Hong Ngoc

cung duong tam bao

500.000

04/06/2022
 

MBVCB.2085108601.Nguyen Thi Quang chuyen

tien. CT tu 0071000886562 Nguyen Thi Quang

200.000

04/06/2022
 

072913.040622.134432.VCB;0071000651615;

con xin cung duong tam bao

500.000

04/06/2022
 

709990.040622.221349.

Cung duong tam bao FT22157664078240

820.000

05/06/2022
 

007314.050622.073952.ZP68KEDAKT20

220605000048238 Cung duong Tam Bao

200.000

05/06/2022
 

077194.050622.082117.VCB;0071000651615;

Nhom co Dieu Giac va cac ban dao o Oregon

cung duong truong ha chua Hoang Phap

2.000.000

05/06/2022
 

MBVCB.2087958049.con xin Cung Duong

Tam Bao.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

05/06/2022
 

MBVCB.2087961562.PT DIEU TUY xin

Cung Duong Tam Bao.

CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

100.000

06/06/2022
 

MBVCB.2090122217.CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

06/06/2022
 

MBVCB.2090424482.gd phat tu lien Nhung cung

duong Tam bao Chua Hoang Phat. .

CT tu 0071001378290 BUI THI HONG NHUNG

2.000.000

06/06/2022
 

MBVCB.2092010531.Cung Duong Truong Ha.

CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200.000

06/06/2022
 

833205.060622.204518.PHUONG TRANG

cung duong Tam Bao

400.000

07/06/2022
 

063383.070622.080945.

IBFT NguyenTThuHong xin CD trai tang

300.000

07/06/2022
 

727350.070622.101610.phat tu Than Anh Dat

Tan Yen Bac Giang  cung duong Tam Bao

200.000

07/06/2022
 

MBVCB.2094360824.Pham Tuyet Trinh chuyen tien

cung duong tam bao va cung xay dung chua..

CT tu 0111001503922 PHAM TUYET TRINH

3.000.000

07/06/2022
 

723782.070622.175358.VO CONG THANH

Chuyen tien

200.000

07/06/2022
 

598361.070622.175526.

Nam Mo A Di Da Phat FT22158589795030

5.000.000

08/06/2022
 

MBVCB.2097255414.Kinh Gui Cung Duong Tam Bao.CT tu 0071004077696 Duong Cam Thao

200.000

08/06/2022
 

IBVCB.2098025066.Gia dinh Quang Dung –

Cung duong tam bao..CT tu 0231000015027

Nguyen Ngoc Quang

100.000

08/06/2022
 

Mbvcb.2098274231.Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam

Bao Adidaphat.Ct Tu 1018971433 Tran Thi Xoa Ly

100.000

08/06/2022
 

775228.080622.164626.Gdpt Thai Ba Linh Dang Thi

Thuan va cac con chau cung duong tam bao

200.000

08/06/2022
 

582850.080622.180557.PT Lien Tam cung duong

Tam Bao FT22159084615937

500.000

09/06/2022
 

MBVCB.2100090405.VO TAN LOC chuyen tien.

CT tu 0181002210345 VO TAN LOC t

100.000

09/06/2022
 

820774.090622.075935.Con Xin Cung Duong

Tam Bao-090622-07:59:34 820774

100.000

09/06/2022
 

064108.090622.094833.Phat tu Tinh Tu

cung duong Tam Bao

200.000

10/06/2022

571132.100622.094311.Cung duong Truong ha

500.000

10/06/2022
 

126401.100622.012903.nguyen ngoc diep-bui

trong nguyen-tran le khanh hung va

tran le tue dang con me thao cung duong

chua hoang phap. biet on thay nhieu a

1.500.000

10/06/2022

LE CONG TOAN - PHAN THI NGOC LAN CT

300.000

10/06/2022
 

MBVCB.2106767970.Gia dinh con xin cung duong

tam bao.CT tu 0511003899963 VO THI MINH THO

200.000

11/06/2022
 

356567.110622.072802.Gia dinh tue duc - dieu suong

cung duong tam bao

6.000.000

12/06/2022
 

MBVCB.2114143577.Da! con xin cung kinh Cung

Duong a!.CT tu 0251002773753 dinh van tuanduc

5.000.000

13/06/2022
 

MBVCB.2114411653.Cung Dang Truong Ha.

CT tu 0451000454667 NGUYEN NGOC LAN

500.000

13/06/2022
 

623779.130622.130808.Phat tu

Tinh Tu cung duong Tam Bao

1.000.000

13/06/2022
 

393849.130622.131443.Da con la Bach Chien

Da con xin phep gui Chua Hoang Phap mot so tien nho de Cung Duong Tam Bao

Da con cam on   Nam Mo A Di Da Phat

10.000

13/06/2022
 

416468.130622.150030.pt Vu Thi Mai. can ho so

404. chung cu CT1 Phu Son. phuong Phu Son. tp

Thanh Hoa. tinh Thanh Hoa. Cung duong tam bao

FT22164363405175

100.000

13/06/2022
 

MBVCB.2117191104.Phat tu Nhuan Ngoc cung

duong.CT tu 0721000663000 NGUYEN DA THAO

UYEN

100.000

13/06/2022
 

737024.130622.200223.gia dinh phat tu Nguyen Thi

San va Le Thi Lan cung duong truong ha va quy in

kinh sach FT22164015001755

2.000.000

14/06/2022
 

955837.140622.093022.gia dinh co Hien co Luong

xin gui Quy Thay cung duong chay Tang

30.000.000

14/06/2022

560646.140622.183431.Con xin cung duong Tam bao

50.000

14/06/2022
 

MBVCB.2121160365.cung duong tam bao.CT tu

9988533148 NGUYEN THI THUY LIEN

500.000

15/06/2022
 

MBVCB.2123781107.Trung Ly cung duong tam

bao.CT tu 1021091888 QUACH HAI LONG

300.000

16/06/2022
 

645288.160622.184405.De tu cung duong Tam Bao

FT22167321217000

50.000

16/06/2022
 

203666.160622.200513.con van an cung duong tam

bao chua hoang phap. chung con cam on quy thay-

160622-20:05:12 203666

500.000

16/06/2022
 

231706.160622.212148.Chu Tang Va Phat Tu Chua

Dong Cao Thanh Hoa Cung Duong Trai Tang Hoang

Phap-160622-21:21:47 231706

10.000.000

17/06/2022
 

149760.170622.062153.BUI THI UYEN chuyen

khoan con xin cung duong tam Bao a

100.000

17/06/2022

782399.170622.110926.Xin cung duong tam bao

20.000.000

17/06/2022

201045.170622.172038.con xin cung duong tam bao

1.000.000

19/06/2022
 

157244.190622.120853.khoa sinh Dao Nguyen Gia

Nghi; Dao Nguyen Gia Thien; Nguyen Duy Phat;

Nguyen Thieu Khang

1.000.000

19/06/2022
 

133993.190622.141910.

Phu huynh nguyen nhat dung  cung duong

500.000

19/06/2022
 

409896.190622.150110.Phat tu Tinh Tu

cung duong Tam Bao

500.000

19/06/2022
 

923482.190622.203047.Chuyen tien phu huynh mai

pham bao huy binh son quang ngai cung duong chua

1.000.000

19/06/2022
 

MBVCB.2138076591.NGUYEN THI HUONG con

xin cung duong tam bao . va danh le su phu .CT tu

0441000669688 NGUYEN THI HUONG

500.000

19/06/2022
 

158876.190622.205918.VCB;0071000651615;PHA

M THI KIM TRAM la phu huynh em Doan Ngoc

Ninh chuyen khoan tien Cung Duong cho chua

1.000.000

20/06/2022

571177.190622.233244.Con xin cung duong Tam bao

100.000

21/06/2022
 

638914.210622.074457.Cung duong.

Nam mo a di da phat.

300.000

21/06/2022
 

614656.210622.080615.

Chuyen tien ung ho khoa tu mua he 2022

3.000.000

21/06/2022
 

MBVCB.2142969988.giadingphatuphuongxincungdu

ongtambao.CT tu 1019542969 nguyen thi thu Phuong

300.000

21/06/2022
 

SHGD:10020385.DD:220621.BO:nguyen thu thao.Remark:Nguyen THi Ngoc Oanh

2.322.702

21/06/2022
 

419149.210622.152307.DaoTrangNhuanHoaThanhknhcungduong FT22172622745711

200.000

21/06/2022
 

914853.210622.213411.Nguyen Thai Hoang cung duong tam bao

3.000.000

22/06/2022
 

369778.220622.090314.PHAT TU CUNG DUONGCHO KHOA TU-220622-09:01:59 369778

1.000.000

22/06/2022
 

MBVCB.2148453053.kinh gui cung duon tam bao.

ct tu 0071004077696 duong cam thao

100.000

23/06/2022
 

SHGD:10002559.DD:220623.bo:son tran ngoc

thao.remark:son tran ngoc thao Cung Thi Thuc

100.000

24/06/2022
 

mbvcb.2152317694.nguyen thi kim nen chuyen

tien.ct tu 0281000338719 nguyen thi kim nen

2.000.000

24/06/2022
 

MBVCB.2152597257.Co Dieu Ha o Oregon

cung duong Tam bao chua Hoang Phap.

CT tu 0071001318481 Nguyen Thi Ngoc Hanh

1.000.000

24/06/2022
 

481047.240622.133101.gd PT Bich Truong - br vt

ung ho phuc vu khoa tu thanh thieu nien t6/22

2.000.000

25/06/2022
 

632488.250622.084208.cung duong tam tam khoa tu

0386508673-250622-08:41:39 632488

500.000

25/06/2022
 

238148.250622.150941.Gia Dinh be Tran Tue Lam

1777 cung duong Khoa Tu FT22176000980047

3.000.000

26/06/2022
 

478785.250622.232137.Cung duong Tam Bao

FT22178009902070

2.000.000

26/06/2022
 

069449.260622.195419.PHAM MAI PHUONG

chuyen khoan

1.000.000

27/06/2022
 

MBVCB.2163084656.PHAM THI PHUONG chuyen

tien.CT tu 0071001154097 PHAM THI PHUONG

2.000.000

27/06/2022
 

263862.270622.172449.PT Minh Goong PD Giac

Gioi va PT Tran Thi Xuan Tuat PD Dieu Tuan phat

tam cung duong an cu kiet ha FT22178068206602

2.000.000

29/06/2022
 

573188.290622.083646.Cung duong.

Nam mo a di da phat.

1.000.000

29/06/2022

608319.290622.113841.con xin cung duong Tam Bao

200.000

29/06/2022
 

129644.290622.203240.VU THI MAI Hoa mat troi

ky 15 Cong Ty do gi Huong Mai.

cung duong 5 taj gao truong ha

6.000.000

30/06/2022
 

299740.300622.095649.NGUYEN THI THU

SUONG cung duong tam bao

2.000.000

30/06/2022
 

970073.300622.193907.gd be Nhat Minh. Dai Nghia

cung duong khoa tu

3.000.000

Tin tức liên quan