Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 05/2022

Cập nhật: 15/06/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 05/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 05/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1/5/2022

GĐ Nguyễn Thị Nở

500.000

----TP HCM

1/5/2022

PTu quận 4

700.000

----TP HCM

1/5/2022

Trần Anh Dũng

100.000

----TP HCM

1/5/2022

Huỳnh Hồ Thị Cúc

200.000

----TP HCM

1/5/2022

Diệu Khuê

100.000

----TP HCM

1/5/2022

Hồ Thị Dầm

100.000

----Nghệ An

1/5/2022

GĐ.Trần Xuân Hạnh

1.000.000

----Bắc Ninh

1/5/2022

Bùi Thành Nhật

500.000

----TP HCM

1/5/2022

GĐ.Phật Tử Liên Hoa

2.000.000

----TP HCM

1/5/2022

Dương thị Vi

1.000.000

----Bình Dương

1/5/2022

Nguyễn Thị Tuyền

1.000.000

Hậu Giang

1/5/2022

Trịnh Thị hanh

300.000

----Bình Dương

1/5/2022

Liên Châu

 

----TP HCM

1/5/2022

Đặng Ngọc Minh Qui

300.000

----TP HCM

1/5/2022

Liên Dung

1.500.000

----TP HCM

1/5/2022

Nguyễn Ngọc Hương

1.000.000

----TP HCM

1/5/2022

Liên Hòa

200.000

----Bình Dương

1/5/2022

Tín Vũ

100.000

----TP HCM

1/5/2022

Thanh Liêm

100.000

----TP HCM

1/5/2022

Nguyễn Thị Thùy Liên

100.000

----TP HCM

1/5/2022

Diệu Thảo

500.000

----TP HCM

1/5/2022

Đỗ Thị Lành

250.000

----TP HCM

1/5/2022

Nguyễn Thị Kim Chi

1.000.000

----TP HCM

1/5/2022

Nguyễn Thị Thắng

100.000

----Bình Dương

1/5/2022

Liên Cúc

100.000

----TP HM

1/5/2022

Nguyễn Thị Nổ

500.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

1/5/2022

Liên Hoàn

500.000

----TP HCM

1/5/2022

Nguyễn Thị Hiệp

100.000

Lâm Đồng

2/5/2022

Diệu Tâm( Hằng Thuận)

5.880.000

----TP HCM

2/5/2022

Nguyễn Thị Yến

100.000.000

----TP HCM

2/5/2022

GĐ.Thầy Tâm Hỷ

5.000.000

----TP HCM

3/5/2022

Trần Thúy An

400.000

----TP HCM

3/5/2022

Trịnh Minh Nhựt + Trịnh Minh Cường

400.000

----TP HCM

3/5/2022

Trần Văn Sang

500.000

----TP HCM

3/5/2022

Liên Thảo

200.000

----TP HCM

3/5/2022

Phật Tử

20.000

----

4/5/2022

Phật Tử

20.000

----TP HCM

4/5/2022

Phật Tử

1.200 USD

----Nước ngoài

4/5/2022

Trai Tăng Dư

6.365.000

----TP HCM

5/5/2022

Nguyễn Hồng Khanh

1.000.000

----TP HCM

5/5/2022

Ngô Thanh Thư

2.000.000

----TP HCM

5/5/2022

Nguyễn Mê linh

1.500.000

----TP HCM

5/5/2022

Ngô Kim Hằng

2.000.000

----TP HCM

5/5/2022

Lê Kim Phượng

2.000.000

----TP HCM

5/5/2022

Nguyễn Thị Thắm

1.500.000

----TP HCM

6/5/2022

GĐ Nguyễn Hào

1.000.000

----TP HCM

6/5/2022

Nguyễn Thị Toan

1.000.000

----TP HCM

6/5/2022

Hoa Đức

500.000

----TP HCM

6/5/2022

Ngọc Khang

1.000.000

----TP HCM

6/5/2022

Giác Hạnh

1.000.000

----TP HCM

6/5/2022

Nguyễn Thị Tân

500.000

----TP HCM

6/5/2022

Nguyễn Thị Bích Nga

1.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Huỳnh Kim Liên

1.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Huỳnh Ngọc Kim

1.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Nguyễn Đình Hoa

1.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Mai Thúy Loan

200.000

----TP HCM

8/5/2022

Nguyễn Thị Ánh

400.000

----TP HCM

8/5/2022

Nguyễn Thị Phúc

100.000

----TP HCM

8/5/2022

Lê Thị Quy

200.000

----TP HCM

8/5/2022

Hồ Hoàng Ngọc Ngân

50.000

----TP HCM

8/5/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

8/5/2022

Chú Anh

1.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Phan Thị Bông

200 USD

----Nước ngoài

8/5/2022

Nguyễn Thị Lý

2.000.000

----Thanh Hóa

8/5/2022

Nguyễn Thị Nhung

1.000.000

----Thanh Hóa

8/5/2022

Lê Thị Bích Huyền

200 CAD

----Nước ngoài

8/5/2022

Cao Thị Minh Châu

200 CAD

----Nước ngoài

8/5/2022

Tuấn Anh + Phượng

300 CAD

----Nước ngoài

8/5/2022

Liên Hà

200.000

----TP HCM

8/5/2022

Đặng Thị Hải

100.000

----TP HCM

8/5/2022

Ban Hộ Tự

20.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Doãn Thị Khuyên

3.000.000

----Long An

8/5/2022

Đỗ Thi Xuyến

1.000.000

----TP HCM

8/5/2022

Phật Tử

2.000.000

----TP HCM

9/5/2022

Mai Văn Đam

50.000

Nam Định

9/5/2022

Đoàn Thị Chỉnh

100.000

Nam Định

9/5/2022

Tịnh Truyền

50.000

----TP HCM

9/5/2022

Liên Hương

500.000

----TP HCM

9/5/2022

Trần Thị Phỏng

1.000.000

----Nước ngoài

9/5/2022

Nguyễn Thị LÝ

500.000

----TP HCM

9/5/2022

Tiền Trai Tăng Dư

8.160.000

----TP HCM

10/5/2022

Nguyễn Phương Lan

1.000.000

----TP HCM

10/5/2022

Phan Thị Nhậm

1.200.000

----TP HCM

10/5/2022

Lê Thị Ván

1.000.000

----TP HCM

10/5/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

10/5/2022

Vương Thị Chiến

500.000

----Hưng Yên

10/5/2022

Trần Thị Ba

200.000

----TP HCM

10/5/2022

Huỳnh Thị Nga

200.000

----TP HCM

10/5/2022

Phạm Thị Nhâm

400.000

----TP HCM

11/5/2022

GĐ.Nguyễn Hữu Bền

1.000.000

----TP HCM

11/5/2022

Nguyễn Thị Hương

200.000

----

11/5/2022

GĐPT Nhuận Chơn

2.000.000

----

11/5/2022

Đồng Dân Chí

300.000

----Nước ngoài

12/5/2022

Phật Tử

600.000

----Thái Nguyên

12/5/2022

Dòng tộc Hồ Câu

1.000.000

----TP HCM

12/5/2022

Lê Thị Bích Liễu

1.000.000

----TP HCM

12/5/2022

Hòa Hữu

500.000

----TP HCM

13/05/2022

Hà Thị Út

1.200.000

----TP HCM

13/05/2022

Trần Thị Tuyết Nhung

1.000.000

----TP HCM

13/05/2022

Hà Thị Ái

500.000

----TP HCM

13/05/2022

Phật Tử

4.000.000

----

13/05/2022

Thích Tâm Hoàn

10.000.000

----TP HCM

13/05/2022

Đoàn Tiền Phong Mê Linh

4.400.000

----Hà Nội

14/05/2022

GdPt Như Hạnh

2.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Nguyễn Huu Thủy

5.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Liên Hoa

1.700.000

----TP HCM

14/05/2022

Huệ Ngọc Hiền

1.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Nguyễn Thị Quyết

500.000

----TP HCM

14/05/2022

Trương Thị Lên

200.000

----TP HCM

14/05/2022

Phạm Hồng Dung

13.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Gd Lâm Thu Nguyệt

500.000

----Cà Mau

14/05/2022

Trần Thị Cúc

500.000

----TP HCM

14/05/2022

Liên Phước

1.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Gd LIên Hằng

200.000

----TP HCM

14/05/2022

Tùng Lâm +Hoàng Lân

1.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Phạm Khang Luận

200.000

----TP HCM

14/05/2022

Gd Chú Thắng

400.000

----TP HCM

14/05/2022

Võ Thị Lan

1.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Liên Hằng

300.000

----TP HCM

14/05/2022

Phật Tử

400.000

----TP HCM

15/05/2022

Phạm Thị Loan

500.000

Nam Định

15/05/2022

Nguyễn Thị Thảo

200.000

----Cà Mau

15/05/2022

Trương Thị Giảnh

300.000

----TP HCM

15/05/2022

Nguyễn Văn Dưỡng

200 USD

----Nước ngoài

15/05/2022

Phạm Thị Hương

800.000

----TP HCM

15/05/2022

Hồ Thị Nga

1.000.000

----TP HCM

15/05/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5.000.000

----An Giang

15/05/2022

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

1.000.000

----TP HCM

15/05/2022

Trần Thị Hò

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Lê Kim Chương

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Đỗ Thị Thu Phương

500.000

----Bình Dương

15/05/2022

Trần Thị Ngọc

1.000.000

----Bình Dương

15/05/2022

GĐ.Đồng Ích

1.000.000

----TP HCM

15/05/2022

Hoàng Thị Thủy

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Ngô Thị Sợi

1.000.000

----TP HCM

15/05/2022

Nguyễn Thị Nhì

3.000.000

----TP HCM

15/05/2022

Vũ Thị Nhiên

300.000

Nam Định

15/05/2022

Dương Thị Vi

1.000.000

----Bình Dương

15/05/2022

Phật Tử

50.000

----TP HCM

15/05/2022

Dương Thị Vi

1.000.000

----Bình Dương

15/05/2022

Phật Tử

500.000

----

15/05/2022

Võ Thị Thái Ngân

200.000

----TP HCM

15/05/2022

Trần Đình Lợi

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Diệu Thảo

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Lê Nguyễn Kim Ngọc

300.000

----Tiền Giang

15/05/2022

Nguyễn Thanh Hồng

200.000

----Vĩnh Long

15/05/2022

Phạm Minh Anh

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Phật Tử

1 Chiếc Nhẫn

----

15/05/2022

Trịnh Thị Hoanh

300.000

----Bình Dương

15/05/2022

Đỗ Thị Diệp

3.000.000

----Tây Ninh

15/05/2022

Phật Tử

1.000.000

----TP HCM

15/05/2022

Diệu Thiện

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Nhuận Hồng

200.000

----Bình Dương

15/05/2022

Huỳnh Thị Ánh

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Lê Thị Kim Ngân

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Hồng Huệ

500.000

----TP HCM

15/05/2022

Diệu Thiện

300.000

----TP HCM

15/05/2022

Diệu Chí

300.000

----TP HCM

15/05/2022

Diệu Minh

400.000

----TP HCM

15/05/2022

Phật Tử

1.000.000

----TP HCM

16/05/2022

Tịnh Khánh

200.000

----TP HCM

16/05/2022

Cô Thắm

1.000.000

----Nước ngoài

16/05/2022

Cô Thắm

3.200 AUD

----Nước ngoài

16/05/2022

NGuyễn Thị Ngót

600 AUD

----Nước ngoài

16/05/2022

Nguyen Lan Chi

200.000

----TP HCM

17/05/2022

Huỳnh Mỹ Vân Phương

2.000.000

----Kiên Giang

17/05/2022

Trần Doãn miện - Trần Thị Mơ

3.000.000

----

17/05/2022

Nguyễn Đình Thái

200.000

----Bình Dương

17/05/2022

Nguyễn Thị Mười Một

800.000

----TP HCM

17/05/2022

Lâm Thị Bạch Vân

200.000

----TP HCM

17/05/2022

Nguyễn Thị Thúy

500.000

----TP HCM

17/05/2022

Nguyễn Ngọc Liên

1.000.000

----TP HCM

18/05/2022

Phật Tử

500.000

----

18/05/2022

Gđ Nguyễn Thị Bông

1.000.000

----Nước ngoài

18/05/2022

Đặng Thị Nhanh

5.000.000

----TP HCM

18/05/2022

Phật tử

500.000

----

19/05/2022

Quảng Hoa

500.000

----TP HCM

20/05/2022

Liên Mỹ + Diệu Hoa

5.000.000

----TP HCM

21/05/2022

Nguyễn Thị Kim Hồng

200.000

----TP HCM

21/05/2022

Tiền Trai Tăng Dư

2.380.000

----TP HCM

21/05/2022

GĐ Huỳnh Thị Lệ

5.000.000

----Bạc Liêu

21/05/2022

TRần Kim Chen

500.000

----Bạc Liêu

21/05/2022

Nguyễn Thị Thu Vân

100.000

----Bạc Liêu

21/05/2022

Châu Quốc Hoàng

500.000

----Bạc Liêu

21/05/2022

Gd Nguyễn Thị Bé Hai

500.000

----Vĩnh Long

21/05/2022

Huỳnh Văn Hòa

500.000

----Nước ngoài

22/05/2022

Phật Tử

300.000

----TP HCM

22/05/2022

Nguyễn Thị Quang

500.000

Sóc Trăng

22/05/2022

Trương Hùng Dũng

200.000

Sóc Trăng

22/05/2022

Bảo Trân

50.000

----TP HCM

22/05/2022

Quỳnh Như

500.000

----TP HCM

22/05/2022

Phúc Thịnh

500.000

----TP HCM

22/05/2022

Ngọc Diệp

500.000

----TP HCM

22/05/2022

Xuân Thành

500.000

----TP HCM

22/05/2022

Xuân Thắng

500.000

----TP HCM

22/05/2022

Tiến Phát

200.000

----TP HCM

22/05/2022

Thu Hà

100.000

----TP HCM

22/05/2022

Phật Tử

150.000

----TP HCM

22/05/2022

Cô Chiếu Liên

50.000.000

----Nước ngoài

22/05/2022

Lê Thị Kiều Tiên

1.000.000

----TP HCM

23/05/2022

Tô Nhật Điền Hương

1.000.000

----TP HCM

23/05/2022

Tán Thị Châu

1.000.000

----TP HCM

23/05/2022

Nguyễn Ngọc Dảnh

2.000.000

----TP HCM

23/05/2022

Phạm Ngọc Kim Dung

1.000.000

----Đồng Nai

23/05/2022

Tiền Trai Tăng Dư

8.660.000

----

23/05/2022

Tiền Trai Tăng Dư

490.000

----TP HCM

24/05/2022

Phật Tử Tịnh Xá Kỳ Hoàn

2.000.000

----

24/05/2022

Trần Thị Trang

200.000

----Nghệ An

24/05/2022

Phật Tử

200.000

----

24/05/2022

Liên Mỹ

500.000

----TP HCM

24/05/2022

Diệu Thảo

1.000.000

----TP HCM

25/05/2022

Tịnh Tài Dư

900.000

----TP HCM

26/05/2022

Cô Hiền

2.000.000

----Bình Dương

26/05/2022

Cô Hiền

500.000

----Bình Dương

26/05/2022

Nguyễn Ngọc Sang

1.000.000

----Bình Dương

26/05/2022

Bùi Thị Hường

1.000.000

----TP HCM

27/05/2022

Lê Thị Phượng

1.000.000

----TP HCM

27/05/2022

Phật Tử Liên Hoa

1.800.000

----TP HCM

28/05/2022

Đỗ Thị Lành

500.000

----TP HCM

28/05/2022

Nguyễn Thị Diệp

2.000.000

Hải Phòng

28/05/2022

Ngọc Minh

1.000.000

----Bình Dương

28/05/2022

Giác Phương

200.000

----Bình Dương

28/05/2022

Lâm Ngọc Hoàn

6.000.000

----TP HCM

28/05/2022

Trương Thị Giang

2.000.000

----Đồng Nai

29/05/2022

Tiên Ngọc Lập

1.000.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

29/05/2022

Võ Huy Hoàng

6.000.000

----TP HCM

29/05/2022

Đỗ Thị Thu Phương

500.000

----Bình Dương

29/05/2022

Dương Thị Vi

1.500.000

----Bình Dương

29/05/2022

Bùi Thị Mười

1.500.000

----Hà Nội

29/05/2022

Nguyễn Thị Hoa

3.000.000

----Hà Nội

29/05/2022

Đặng Thị Hà

1.000.000

----Hà Nội

29/05/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

29/05/2022

GĐPT

1.260.000

----TP HCM

29/05/2022

Phan Thị Hai

500.000

----TP HCM

29/05/2022

Liên Nguyệt

1.000.000

----TP HCM

29/05/2022

Lê Quang Ánh

100.000

----TP HCM

29/05/2022

Thái Thị Thọ

100.000

----TP HCM

29/05/2022

Nguyễn Thị Hiệp

100.000

Lâm Đồng

29/05/2022

Nguyễn Thị Thắm

50.000

----Bình Dương

29/05/2022

Ngọc Xuân

3.000.000

----TP HCM

30/05/2022

Trần Kim Dung

1.000.000

----TP HCM

30/05/2022

Liên Hoàn

100.000

----TP HCM

30/05/2022

Bùi Thụy Tường Vi

1.000.000

----TP HCM

30/05/2022

Phật Tử

3.000.000

----

30/05/2022

Nguyễn Thị Ngát

500.000

----TP HCM

30/05/2022

Nguyễn Thị Liên

500.000

----TP HCM

30/05/2022

Đinh Thị Mai Hồng

1.000.000

----TP HCM

30/05/2022

Hà Nam Tài

4.000.000

----TP HCM

30/05/2022

Lê Thị Ánh Tuyết

500.000

----TP HCM

30/05/2022

Nguyễn Thị Mỹ Phương

500.000

----TP HCM

30/05/2022

Đổ Thị Hồng

500.000

----TP HCM

31/05/2022

Tịnh Pháp

500.000

----TP HCM

31/05/2022

Lương Võ Phương Tâm

3.000.000

----TP HCM

31/05/2022

Trần Thị Tứ + Trần Anh Tuấn

5.000.000

----TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/05/2022

820060.010522.033340. VCB;0071000886404;

Con xin cam on

1.000.000

02/05/2022

748989.020522.232548.

VCB;0071000886404;

Cung duongTamBao

210.000

03/05/2022

IBVCB.1979708285.Nguyen Phi Diep chuyen khoan Phat Tu Tri Thinh &

Hue Hien xin Cung Duong

Tam Bao.CT tu 0441000678066 Nguyen Phi Diep

1.000.000

05/05/2022

950795.050522.220230.VCB;0071000886404;

cungduongTam Bao

58.000

06/05/2022

974360.060522.211614. pt lien ngu;

lien quynh cung duong tam bao

1.200.000

12/05/2022

600680.120522.105322.

Hua Hai Thi Chuyen Khoan

39.950.000

12/05/2022

MBVCB.2010794952.Phat tu cung duong Tam Bao.

CT tu 0081001014010 Nguyen Quang Giap

500.000

14/05/2022

984638.140522.070210.

Chung con cung duong phat su FT22134428226037

1.000.000

14/05/2022

685633.140522.154243.

IBFT NgTThuHong xin CD TamBao chua HPhap

200.000

16/05/2022

SHGD:10000965.DD:220516.BO:

Nguyen Thi Hong Loan.Remark:

Con goi an tong kinh 2tr cung chua 1tr

1.000.000

20/05/2022

914308.200522.123916.

PT Tam Lien cung duong

500.000

20/05/2022

916147.200522.124031.

PT Lien Hoang cung duong

500.000

20/05/2022

917875.200522.124146.

PT Quang Thai cung duong

100.000

25/05/2022

776861.250522.182525.

DAM TRONG VINH Cung Duong Tam Bao

200.000

28/05/2022

MBVCB.2064100867.Pham Thi Mong Lanh

chuyen tien cung duong tam bao.

CT tu 0511000422689 Pham Thi Mong Lanh

200.000

01/05/2022

MBVCB.1972866564.Cung Dang Tam Bao

(LE PHAT DAN).

CT tu 0451000454667 NGUYEN NGOC LAN

1.000.000

01/05/2022

008787.010522.073912.pt Vu Thi Mai.

can ho so 404. chung cu CT1 Phu Son.

p. Phu Son. tp Thanh Hoa. tinh Thanh Hoa.

Cong duc mung ngay phat dan sinh

FT22124191435317

100.000

01/05/2022

010872.010522.091313.

ZP68HDHSI011 220501000068876

Cung duong Tam Bao

200.000

01/05/2022

MBVCB.1973334946.Da.

con xin cung kinh cung duong a!.

CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

02/05/2022

254873.020522.022832.

Dao Trang Nhuan Hoa Thanh Kinhcungduong

FT22124073507328

300.000

02/05/2022

257970.020522.052438.

Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

02/05/2022

745603.020522.195929.

Con xin thanh tam Cung duong Tam Bao a

100.000

03/05/2022
 

MBVCB.1977395740.

con xin CUNG DUONG TAM BAO.

CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

03/05/2022

192974.030522.143647.

NGUYEN VAN HAI chuyen tien

1.000.000

03/05/2022

MBVCB.1979530280.

TRAN VINH THUAN

thanh kinh cung duong chua.

CT tu 0181003516719 TRAN VINH THUAN

500.000

04/05/2022

661059.040522.140112.

Nguyen Tan Ngoc cung duong Tam Bao thang 5

300.000

04/05/2022

404081.040522.154038.

Phat tu cung duong Tam Bao

FT22124052033004

1.000.000

04/05/2022

416088.040522.175016.VCB;

0071000651615;phat tu HA MINH

xin cung dung tam bao

1.000.000

05/05/2022

055833.050522.085054.

Cung duong tam bao

FT22125890750001

820.000

05/05/2022

033646.050522.100713.

VCB;0071000651615;PHAM THI DUNG

xin thanh tam cung duong TamBao a

1.000.000

05/05/2022

MBVCB.1984044004.

LE HOANG PHUC chuyen tien.

CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

200.000

05/05/2022

MBVCB.1984677978.Cung Duong Tam Bao.

CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

150.000

05/05/2022

IBVCB.1984802856.Gia dinh Quang Dung –

May 22..CT tu 0231000015027

NGUYEN NGOC QUANG

100.000

05/05/2022

123786.050522.150843.VCB; 0071000651615;

Nguyen mai nhu y chuyen khoan

Con thanh tam cung duong tam bao

500.000

05/05/2022

473592.050522.174513.

Mai khoi xin cung duong

200.000

05/05/2022

MBVCB.1985567131.DO THI LOAN

chuyen tien CD TB le Phat Dan.

CT tu 0141000003226 DO THI LOAN

300.000

05/05/2022

MBVCB.1986023335. VO TAN LOC chuyen tien.

CT tu 0181002210345 VO TAN LOC

100.000

06/05/2022

MBVCB.1987972173.

Cung duong Tam Bao.

CT tu 0511003889365 LE THI THUY

500.000

06/05/2022

980243.060522.181356.

DAO THI MINH TAM cung duong tam bao

200.000

06/05/2022

019068.060522.183634.

Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

07/05/2022
 

988852.070522.071924.

Gia dinh tue duc - dieu suong cung duong tam bao

6.000.000

07/05/2022

318731.070522.081856.

NGUYEN THI THUY TRANG

chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

200.000

07/05/2022
 

086561.070522.095147.

LE THI DUNG chuyen tien mien phi qua MoMo

3.000.000

07/05/2022

MBVCB.1992414478. Pham phu Loc va Dong Huong

xin cung duong Phat Dan.

CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.500.000

07/05/2022
 

815649.070522.212515.

gd Lien Nga cung tam bao va phong sanh

1.000.000

07/05/2022

175307.070522.215255.VCB;

0071000651615;

con xin cung duong tam bao

500.000

08/05/2022

838118.080522.080255.

Gd Chu Su Cung Duong Dai Le Phat Dan-

080522-08:02:55 838118

10.000.000

08/05/2022

077557.080522.095247.

De tu cung duong Tam Bao

FT22129828986250

50.000

08/05/2022

645597.080522.111232.

Bui Thi Uyen

chuyen khoan con xin

cung duong tam Bao a

300.000

08/05/2022

333931.080522.133918.Mo Phat.

con va em be trong bung con

xin cung duong Tam Bao

200.000

08/05/2022

977333.080522.160552.

con xin cung duong tam bao-

080522-16:05:52 977333

100.000

08/05/2022

MBVCB.1995285644.

Mai thi tan suu  con xin cung duong tam bao.

Ct tu 0621000454124 mai thi tan suu

500.000

09/05/2022

631947.090522.061901.con cung duong Tam Bao a

FT22129982741421

500.000

09/05/2022

Cung duong tam bao va phong sanh //

cao thi thang

3.000.000

09/05/2022

123135.090522.115749.

VO CONG THANH Chuyen tien

200.000

09/05/2022

386741.090522.145721.

Nam Mo A Di Da Phat

FT22129037310050

5.000.000

09/05/2022

675431.090522.195658.

Phuong Trang

cung duong Tam Bao

400.000

10/05/2022

SHGD:12165831.DD:220510.BO:

Pham thi chien.remark:

Pham thi chien cung duong phat dan

1.500.000

10/05/2022

705244.100522.114414.gd chin tran –

hong vo gui cung duong tam bao-

100522-11:44:14 705244

5.000.000

10/05/2022

shgd:10004020.

dd:220510.bo:tran my hiep0665728.

Remark:nguyen tien minh cung duong.

adidaphat (VCB) –

NH TMCP Ngoai Thuong HO CHI MINH

3.000.000

11/05/2022

223277.110522.075023.

VCB;0071000651615;

Lien Van Lien Ha Nguyen Duc Duong

Nguyen Phuc Thao Nguyen

Nguyen Thi Mai cung duong tam bao

2.500.000

12/05/2022

145163.120522.210123.

MUA PHAT DAN DA CON

XIN CUNG DUONG TAM BAO A.

200.000

12/05/2022

025532.120522.221218.

Cung duong Phat dan sanh

gdpt Thai Ba Linh

cung vo con chau cung duong

200.000

13/05/2022

876419.130522.165726.

Con xin cung duong Tam bao

150.000

14/05/2022

MBVCB.2014517913.Pt dieu hiep

cung duong tam bao adidaphat.

Ct tu 1018971433 tran thi xoa ly

100.000

14/05/2022

036368.140522.092455.

Con cung duong FT22134387001904

200.000

14/05/2022

661952.140522.162549.

NGUYEN VI BICH Cungduongtambao

200.000

15/05/2022

649756.150522.001950.

Con xin thanh kinh cung duong

ho tri cac khoa tu Chua Hoang Phap

101.845

15/05/2022

MBVCB.2018696260.

Thanh kinh cung duong chua.

CT tu 0181003516719 TRAN VINH THUAN

500.000

15/05/2022

MBVCB.2019037935.Gdpt tinh tai-

cung duong an cu kiet ha-

chua hoang phap hm-.

CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

15/05/2022

133796.150522.143752.

IBFT Hong Ngoc cung duong le Phat Dan

1.000.000

15/05/2022

842859.150522.174349.

Cuong duong tam bao

1.000.000

15/05/2022

447811.150522.212027.

De tu xin cung duong Tam Bao

100.000

16/05/2022

450344.160522.084348.

con xin phep cung duong Tam Bao ak

50.000

16/05/2022

MBVCB.2021340485.

phat tu ngoai bac cung duong tam bao.

CT tu 1021783883 PHAM THI THANH

3.000.000

16/05/2022

MBVCB.2021619269.Giadingphatuphuong

xincungduongtambao.

CT tu 1019542969

Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

16/05/2022

ATM_FTF.00800003.

172736.20220516.183736.

97043668N223b41000000000424011.

FrAcc:0501000155546.

ToAcc:0071000651615.

GD:VUNG TAU PGD SO 03

VUNGTAU VN

50.000

17/05/2022

612961.170522.155332.

VCB;0071000651615;

Nguyen Thi Hong Tuc chuyen khoan

2.000.000

18/05/2022

IBVCB.2028803114.

Cung Duong Tam Bao.

CT tu 0181001139624

Nguyen Thi My Duyen

1.000.000

18/05/2022

693056.180522.144634.

Phat tu cung duong

FT22138215018846

500.000

18/05/2022

920088.180522.201234.

Gao Phuong Ngoc

FT22138247081500

85.212.000

19/05/2022

312998.190522.092853.

Chu the DongA Bank chuyen tien

300.000

20/05/2022

505751.200522.092505.

VCB;0071000651615;Duong Thanh Hai

chuyen khoan Mai Yen cung dng

4.600.000

20/05/2022

863703.200522.150612.

DANG HUU TAI Chuyen tien

CUNG DUONG TRUONG HA

200.000

20/05/2022

500966.200522.165513.

Con cam on Phat.

Nam mo a di da Phat

FT22140314997720

200.000

21/05/2022

306537.210522.074007.

Chieu Lien cung duong

100.000.000

21/05/2022

290013.210522.220130.VCB;

0071000651615;

NGUYEN HUU PHU chuyen khoan

200.000

21/05/2022

629220.210522.220229.

con cung duong phat phap tang

A Di Da Phat

100.000

22/05/2022

MBVCB.2041524427.

Gia dinh phat tu Tue Tri Hien

thanh kinh cung duong.

CT tu 0561000578786

NGUYEN QUOC BAO

1.000.000

22/05/2022

303798.220522.143735.

Nguyen Thai Hoang

cung duong tam bao

3.000.000

23/05/2022

020097041505231049372022hUKk065120.

33002.104937

.CAU SIEU KHA TU MANH

PD TRUONG HOA

VANG SANH 53 TUOI

NGAY 05.11.2013

1.000.000

23/05/2022

020097041505231056022022ln4s

065211.33113.105603.

CUNG DUONG TRAI PHAN-

TRUONG HA

4.500.000

23/05/2022

MBVCB.2045278669.

con xin cung duong Tam Bao.

CT tu 0381003080366

DINH THI KIM PHUONG

500.000

23/05/2022

662363.230522.181040.

Phat tu Tinh Tu

cung duong Tam Bao

200.000

24/05/2022

006071.240522.074342.

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang

xin cung duong Tam Bao

2.000.000

25/05/2022

775790.250522.104855.

NguyenVanTao. LethihienLuong

xin cung duong cau an cho gia dinh.

A Di Da Phat

50.000

25/05/2022

MBVCB.2052603220.

Nguyen Thi Phai

cung duong tam bao va phong sanh.

CT tu 1021091888

QUACH HAI LONG

300.000

26/05/2022

772613.260522.121727.

Phat tu Tinh Tu

cung duong Tam Bao

162.697

26/05/2022

286357.260522.122552.

Cung duong Tam Bao

FT22146463036010

1.000.000

26/05/2022

405968.260522.154038.

Lam Thanh phat nguyen

FT22146698736046

1.000.000

26/05/2022

MBVCB.2056005194.

Kinh gui cung duong tam bao.

CT tu 0071004077696

DUONG CAM THAO

200.000

27/05/2022

MBVCB.2059196006.

Giadingphatuphuong

xincungduongtambao.

CT tu 1019542969

Nguyen Thi Thu Phuong

200.000

28/05/2022

133503.280522.061216.

Bui Thi Uyen chuyen khoan

con xin cong duc vao chua a

100.000

28/05/2022

869610.280522.074749.

VCB;0071000651615;

Lien Ha cung duong Tam Bao

1.000.000

28/05/2022

MBVCB.2062508115.

Gd Pham Hong Cuc PD Giac Hue –

HP003 - 0359999868 ( Tp Thu Duc).CT tu 0331003816723 PHAM HONG CUC

600.000

28/05/2022

323481.280522.135522.

Son Pho

xin cung duong TAM BAO

1.000.000

28/05/2022

MBVCB.2063142741.

Tue Minh cung duong.

CT tu 0331000434750

BUI THI HAI HA

500.000

28/05/2022
 

562347.280522.

194001.Luong lan

CK FT22150696257003

1.000.000

30/05/2022

310961.300522.084709.

Con xin thanh tam

cung duong Tam Bao a

100.000

30/05/2022

909763.300522.155935.

Nguyen Thai Thuan Chuyen tien

200.000

31/05/2022

197990.310522.145515.

Con pd dieu tu cung duong tam bao

200.000

Tin tức liên quan