Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 04/2022

Cập nhật: 06/05/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 04/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 04/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2022

Công Ty Điện Lạnh Hùng Cường

1.000.000

TP HCM

01/04/2022

Tâm Tuyền

270.000

TP HCM

01/04/2022

Doãn Công Lân

200.000

TP HCM

02/04/2022

Phật Tử Thầy Tâm Trưởng

300.000

Lâm Đồng

02/04/2022

Đoàn Phật Tử Cô Lành

1.000.000

Đồng Nai

02/04/2022

Nguyễn Thị Khuyên

1.000.000

Bình Dương

02/04/2022

Diệu Hảo

300 USD

TP HCM

02/04/2022

Diệu Hoa

500.000

TP HCM

02/04/2022

Gia Đình Đăng Kí Đám Cưới 4/2DL

5.000.000

TP HCM

02/04/2022

Cô Hiền Nhà Chén

1.950.000

TP HCM

03/04/2022

Dương Thị Vi

1.500.000

Bình Dương

03/04/2022

Diệu Thiện

500.000

TP HCM

03/04/2022

Diệu An

300.000

Đồng Nai

03/04/2022

Chúc Vượng

300.000

Đồng Nai

03/04/2022

Lê Thị Thanh Thảo

300.000

TP HCM

03/04/2022

Lê Thị Hồng Thu

6.800.000

TP HCM

03/04/2022

Phạm Phước Bảo

5.000.000

An Giang

03/04/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5.000.000

An Giang

03/04/2022

Trúc Ký

300.000

TP HCM

03/04/2022

Nguyễn Phước Hùng

1.000.000

TP HCM

03/04/2022

Bùi Thị Tuyết Hồng

1.000.000

TP HCM

03/04/2022

Trần Tích

1.000.000

Long An

03/04/2022

Cô Huệ

1.000.000

Long An

03/04/2022

Dương Thị Vi

500.000

TP HCM

03/04/2022

Phật Tử

200.000

TP HCM

03/04/2022

Dương Thị Cúc

100.000

TP HCM

03/04/2022

Phạm Thị Hương

200.000

TP HCM

03/04/2022

Ngô Thị Vân

200.000

TP HCM

03/04/2022

Cô Thắm

500.000

An Giang

03/04/2022

Bùi Thị Yến

300.000

Bình Dương

03/04/2022

Diệu Thảo

500.000

TP HCM

03/04/2022

Nguyễn Thị Thanh

200.000

Vĩnh Phúc

06/04/2022

Nguyễn Công Cường

1.000.000

Tp.HCM

06/04/2022

Cô Huyền ( Phòng Mạng)

4.000.000

TP HCM

07/04/2022

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

7.000.000

Bình Dương

07/04/2022

Tịnh Thất An Phương

2.000.000

Bình Dương

08/04/2022

Phật Tử (Đám Cưới Hằng Thuận)

5.000.000

TP HCM

08/04/2022

Diệu Nhuy

200.000

TP HCM

08/04/2022

Dương Thị Thình

350.000

TP HCM

08/04/2022

Phùng Vĩ Phú

100.000

TP HCM

08/04/2022

Tiền Trai Tăng Dư

1.150.000

TP HCM

08/04/2022

GĐ.Nguyễn Thị Liên

50.000.000

TP HCM

09/04/2022

Phạm Tuấn Sinh

2.000.000

TP HCM

09/04/2022

Lê Thị Hoài

500.000

Tây Ninh

09/04/2022

Hồ Thị Sếp (Trai Tăng)

15.000.000

TP HCM

09/04/2022

Nguyễn Hồng Khanh

200.000

TP HCM

09/04/2022

Bùi Duy Vũ

10.000.000

Hà Nội

09/04/2022

Gd Hồ Tuyết Phượng

250.000

TP HCM

10/04/2022

Nguyễn Thị Hồng Vân

5.000.000

TP HCM

10/04/2022

Tiêu Ngọc Lộc

200.000

BR -  VT

10/04/2022

Thầy Tâm Cung

30.000.000

TP HCM

11/04/2022

GĐ Đặng Thanh Hồng

3.000.000

TP HCM

11/04/2022

GĐ Chú Sử

20.000.000

TP HCM

12/04/2022

Phạm Thị Bột

500.000

TP HCM

12/04/2022

Nguyễn Thị Vẽ

15.000.000

TP HCM

12/04/2022

Diệu Hải

5.000.000

TP HCM

12/04/2022

Cô Hoa

2.000.000

TP HCM

13/04/2022

Trần Mỹ Hạnh

10.000.000

TP HCM

14/04/2022

Diệu Hồng

1.000.000

TP HCM

14/04/2022

Nhóm Cô Mai

400.000

TP HCM

14/04/2022

Sư Cô Tuệ Chơn

2.000.000

TP HCM

14/04/2022

Nguyễn Thị Hồng Vân

2.000.000

TP HCM

14/04/2022

Nguyễn Hữu Lợi

500 USD

Nước ngoài

14/04/2022

Dương Mỹ Xuân

100.000

TP HCM

14/04/2022

Dương Thị Mỹ Linh

100.000

TP HCM

14/04/2022

Trần Mạnh Phúc Huy

100.000

TP HCM

14/04/2022

Tiền Trai Tăng Dư

4.065.000

----

14/04/2022

Nguyễn Thị Thùy Liên

150.000

TP HCM

15/04/2022

Điện Ảnh Hùng Cường

1.000.000

TP HCM

15/04/2022

Liên Hằng

500.000

TP HCM

15/04/2022

Đặng Bá Hữu

100.000

TP HCM

15/04/2022

GĐ Liên Trúc

250.000

TP HCM

16/04/2022

GD Trần Văn Thắng

10.000.000

TP HCM

17/04/2022

Trần Thị Ba

200.000

TP HCM

17/04/2022

Nguyễn Thị Tân

500.000

TP HCM

17/04/2022

Phạm Ngọc Điệp

300.000

TP HCM

17/04/2022

Lê Thị Huỳnh Hoa

200.000

TP HCM

17/04/2022

GĐ Thanh Hải

500.000

TP HCM

17/04/2022

Huỳnh Xuân Ánh

10.000.000

TP HCM

17/04/2022

Nguyễn Thị Huệ

500.000

Bình Dương

17/04/2022

Nguyễn Thiên Miên Hằng

5.000.000

Bình Dương

17/04/2022

Võ Ngọc Xứng

200.000

Bạc Liêu

17/04/2022

Trần Hoàng Phúc

45.000.000

Nước ngoài

18/04/2022

Liên Như +Vân Ngọc

1.000.000

TP HCM

18/04/2022

Đồng Xuân +Hồng Khánh

1.000.000

TP HCM

18/04/2022

Phạm Thị Thu Hà

500.000

TP HCM

19/04/2022

Nguyễn Thị Kim Loan

3.000.000

TP HCM

19/04/2022

Chế Thi Xuân Mai

2.000.000

Bình Dương

19/04/2022

Đoàn Thị Nguyệt Thanh

530.000

Bến Tre

20/04/2022

Nguyễn Văn Chinh

200.000

TP HCM

20/04/2022

Thích Tâm Điều

200.000

Thái Bình

20/04/2022

Hoa Thị Lệ

300 USD

Nước ngoài

21/04/2022

Nguyễn Thị Liên

2.000.000

Hải Phòng

21/04/2022

Trần Bảo Khanh

200.000

Hà Nội

21/04/2022

GĐ.Thầy Sáu

5.000.000

TP HCM

21/04/2022

SC.Thích Nữ Nguyên Hạnh

2.000.000

Ninh Thuận

24/04/2022

Trần Thị Trang

100.000

Hà Nam

24/04/2022

Thầy Tâm Tuyền

500.000

TP HCM

24/04/2022

Trần Thị Ngọc

1.000.000

Bình Dương

24/04/2022

Đỗ Thị Thu Phương

500.000

Bình Dương

24/04/2022

Lê Thị Bé

500.000

Vĩnh Long

24/04/2022

Nguyễn Đông Chinh

3.000.000

TP HCM

24/04/2022

Trung Diệu Huệ

4.000.000

Tây Ninh

24/04/2022

Nguyễn Chi Huệ

10.747.000

Nước ngoài

25/04/2022

Nguyễn Thị Kim Thu

20.000.000

TP HCM

25/04/2022

Nguyễn Thị Vĩnh

200.000

TP HCM

25/04/2022

Võ Đức Thứ

10.000.000

TP HCM

25/04/2022

Phật Tử

350.000

TP HCM

26/04/2022

Trang Thi Doa

100 CAD

Nước ngoài

26/04/2022

Nguyễn Thị Thu Na

2.000.000

TP HCM

26/04/2022

Phật Tử

1.000.000

TP HCM

27/04/2022

Nguyễn Thị Tuyết Vy

10.000.000

TP HCM

28/04/2022

GĐ. NguyễnTrúc + Nguyễn Minh Quang

3.000.000

Nước ngoài

29/04/2022

Tiền Trai Tăng Dư

3.940.000

TP HCM

30/04/2022

Liên Hoa

500.000

TP HCM

30/04/2022

Võ Thị Phúc

500.000

TP HCM

30/04/2022

Nguyễn Thị Tuyết Phượng

5.000.000

TP HCM

30/04/2022

Liên Phương

500.000

TP HCM

30/04/2022

Hồng Bội Trân

100.000

TP HCM

30/04/2022

Hồng Xương Kiên

100.000

TP HCM

30/04/2022

Tịnh Sáng

800.000

TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/04/2022

IBVCB.1878907730.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

06/04/2022

160842.060422.101531.DAO MINH LOC TP CANTHO CUNG DUONG

1.000.000

09/04/2022

MBVCB.1901657006.Phat tu cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

14/04/2022

490526.140422.164016.Chung con cung duong phat su FT22104237614684

1.000.000

24/04/2022

891988.240422.233131.VCB;0071000886404;phat tu cung duongTamBao

100.000

26/04/2022

554562.260422.215819.DAM TRONG VINH Cung Duong Tam Bao

200.000

27/04/2022

MBVCB.1959503725.PHAM THI MONG LANH chuyen tien CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511000422689 PHAM THI MONG LANH

300.000

29/04/2022

198201.290422.080129.Doan Minh Loc cung duong tam bao

1.000.000

01/04/2022

015202.010422.095330.ZP68EGDL4I0O 220401000071904 Cung duong Tam Bao

200.000

01/04/2022

344473.010422.142016.Vo thi hoang xin cung duong TAM BAO

1.000.000

01/04/2022

217069.010422.143915.Phat tu cung duong Tam Bao FT22091630079982

1.000.000

01/04/2022

505519.010422.184505.VCB;0071000651615;NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan Con xin thanh tam cung duong Tam Bao

500.000

01/04/2022

530109.010422.221222.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-010422-22:12:22 530109

1.000.000

01/04/2022

 

532190.010422.222221.PT: LIEN LOAN XIN CUNG DUONG TAM BAO. MO PHAT!!!-010422-22:22:20 532190

50.000

 

01/04/2022

913716.010422.225542.Dao Trang Nhuan Hoa Thanh Kinhcungduong FT22092598000442

250.000

03/04/2022

694680.030422.153804.IBFT nhom tu ai st cung duong tam bao

1.200.000

03/04/2022

045123.030422.175552.Mai khoi xin cung duong

300.000

04/04/2022

543423.040422.180208.CUNG DUONG TAM BAO

300.000

05/04/2022

196438.050422.072907.Gia dinh tue duc - dieu suong cung duong tam bao

6.000.000

05/04/2022

486096.050422.190806.VCB;0071000651615;PHAM THI DUNG xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

07/04/2022

776810.070422.103645.PHONG SANH . IN KINH CUNG DUONG TAM BAO

600.000

07/04/2022

MBVCB.1895062227.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

07/04/2022

113346.070422.133656.Cung duong tam bao FT22097988588251

850.000

07/04/2022

658389.070422.202639.Lien Nga cung tam bao va phong sanh

2.000.000

08/04/2022

932186.080422.080821.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

100.000

10/04/2022

767883.100422.071607.VCB;0071000651615;con xin cung duong tam bao

500.000

10/04/2022

785628.100422.123927.PTRANG cung duong Tam Bao

500.000

10/04/2022

930118.100422.184001.IBFT Tran Hong Ngoc cung duong tam bao

500.000

12/04/2022

112779.120422.113558.NGUYEN THI MINH chuyen tien cung duong

500.000

14/04/2022

MBVCB.1917318522.PHAM TUYET TRINH chuyen tien Cung xay dung chua va Cung duong tam bao..CT tu 0111001503922 PHAM TUYET TRINH

3.000.000

14/04/2022

MBVCB.1918518227.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

14/04/2022

SHGD:10001790.DD:220414.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi a tong kinh 2tr cung chua 1 tr

3.000.000

15/04/2022

298120.150422.081534.Con xin thanh tam duoc cung duong Tam Bao a

100.000

15/04/2022

MBVCB.1920164535.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100.000

15/04/2022

597777.150422.163957.VCB;0071000651615;Le trung hieu xin cung duong tam bao

1.000.000

15/04/2022

118778.150422.200333.NMBSTCMNP.DA CON XIN CUNG DUONG TAM BAO .MUNG LE PHAT DAN.

500.000

17/04/2022

685961.170422.154238.cung duong tam bao gdptthai ba linh dang thi phu va con chau

200.000

18/04/2022

MBVCB.1929034928.NGUYEN THI HUONG da con xin cung duong tam bao a . nam mo a di  phat.CT tu 0441000669688 NGUYEN THI HUONG

500.000

18/04/2022

659905.180422.111905.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

18/04/2022

MBVCB.1930919305.Con xin cung duong tam bao.CT tu 0181003457199 HUYNH THI MONG TRINH

100.000

18/04/2022

MBVCB.1931680424.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

300.000

19/04/2022

054218.190422.163025.Con PD DIEU TU cung duong tam bao

200.000

19/04/2022

339478.190422.224834.Cung duong tam bao. phong sanh va an tong kinh dien FT22110133024784

300.000

21/04/2022

615316.210422.075521.Gia dinh cu Thiep xin cung duong Tam bao

5.000.000

22/04/2022

MBVCB.1942949185.Cung duong TAM BAO thang 4- PT Dieu Hao (Bien Hoa).CT tu 0121001778444 LE THI THU HONG

 

300.000

22/04/2022

 

987231.220422.190436.Nguyen ThaI Hoang cung duong tam bao

3.000.000

 

23/04/2022

053922.230422.201834.Cung duong Tam Bao FT22115439040010

1.500.000

24/04/2022

681268.240422.150005.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO-240422-14:59:49 681268

100.000

26/04/2022

MBVCB.1956736596.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

27/04/2022

627102.270422.142047.NGUYEN THAI THUAN cung duong Tam Bao

300.000

27/04/2022

924086.270422.205932.BUI THI UYEN chuyen khoan con xin cung duong tam Bao a

300.000

29/04/2022

663152.290422.062537.cungduongtambao

1.000.000

29/04/2022

948806.290422.124011.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

29/04/2022

IBVCB.1967965672.CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

1.000.000

29/04/2022

MBVCB.1968075096.Chi Diep cung duong Tam Bao.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

29/04/2022

MBVCB.1968251632.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

200.000

29/04/2022

924244.290422.225406.cung duong tam bao Hoang Phap

 

100.000

30/04/2022

380505.300422.142329.PHAT TU DIEU QUANG CUNG DUONG

500.000

Tin tức liên quan