Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 03/2023

Cập nhật: 06/04/2023
 

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 03/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 03/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2023

Nguyễn Thị Mận

Hải Dương

200.000

01/03/2023

Trần Thị Nhunng

Hải Dương

200.000

01/03/2023

Trương Thị Hải

Tp Hcm

200.000

03/03/2023

Võ Thị Thu Trung

Tp Hcm

2.000.000

03/03/2023

Trần Tuệ An

Tp Hcm

500.000

04/03/2023

Phu Minh Chu

Tp Hcm

600.000

04/03/2023

Phật Tử

Quảng Nam

2.500.000

04/03/2023

Tịnh Pháp

Tp Hcm

200.000

04/03/2023

Ngô Mỹ La

Tp Hcm

600.000

04/03/2023

Thuận Lợi

Tp Hcm

600.000

04/03/2023

Nguyễn Thị Hiền

Bình Dương

3.000.000

04/03/2023

Trịnh Viết Tăng

Bình Dương

200.000

05/03/2023

Gđ Hồ Thị Năm

Nước Ngoài

400 USD

05/03/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

05/03/2023

Bùi Quang Bách

Tp Hcm

200.000

05/03/2023

Đỗ Thị Nghĩa

 

2.000.000

05/03/2023

Bảo Yến-Phuc Trung

 

500.000

05/03/2023

Lê Thành Tâm

 

500.000

05/03/2023

Lê Nguyen Kim Ngoc

Tp Hcm

200.000

06/03/2023

Hoàng Văn Lý

Tp Hcm

200.000

06/03/2023

Nguyễn Thị Dung

Bình Dương

500.000

07/03/2023

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

08/03/2023

Trần Thị Dung Hạnh

Tp Hcm

2.000.000

08/03/2023

Ngô Trần Phương Anh

Tp Hcm

1.000.000

09/03/2023

Lê Thị Ngọc Lan

Quảng Ngãi

500.000

09/03/2023

Lê Thị Hải Đường

Tp Hcm

200.000

10/03/2023

Phái Đoàn Phật Tử

Hải Phòng

7.000.000

10/03/2023

Pt

Tp Hcm

3.000.000

11/03/2023

Văn Công Quốc Tuấn

Long An

500.000

11/03/2023

Hoàng Nữ Thu Hà

Đồng Nai

300.000

11/03/2023

Ngô Thị The

Bình Dương

10.000.000

12/03/2023

Pt

 

1.000.000

12/03/2023

Hà Ngọc Minh

Tp Hcm

2.000.000

12/03/2023

Diệu Chiếu

Tp Hcm

200.000

13/03/2023

Ho Thi Nhut Anh

Nước Ngoài

100 Usd

17/03/2023

Phạn Tùng Phương

Tp Hcm

3.000.000

19/03/2023

Tắc Thanh

Tp Hcm

200.000

19/03/2023

Kimmy Hong Dao

Nước Ngoài

200 Usd

19/03/2023

Nguyễn Thị Thái

Nước Ngoài

10.000.000

20/03/2023

Đinh Thị Quyên

Ninh Bình

500.000

20/03/2023

Trần Trân + Nguyễn Lê Phương Thùy
 + Lê Thị Chính

Nước Ngoài

3.000.000

21/03/2023

Nguyen Cuc

Tp Hcm

600 USD

21/03/2023

Trần Kim Nguyệt

Bến Tre

50.000

22/03/2023

Hoàng Văn Lý

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Lâm Thị Yến

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Lã Thị Lanh

Tp Hcm

500.000

22/03/2023

Nguyễn Văn Thanh

Tp Hcm

100.000

22/03/2023

Cô Ngân (Trạng Nguyên )

Tp Hcm

5.000.000

22/03/2023

Cô Ngân

Tp Hcm

2.400.000

22/03/2023

Nguyễn Thị Trang

Tp Hcm

1.000.000

22/03/2023

Hồ Sỹ Thạch

Tp Hcm

200.000

23/03/2023

Lê Thị Mơ

Hà Nội

1.000.000

26/03/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

26/03/2023

Trúc Vượng

Đồng Nai

200.000

26/03/2023

Lê Thịn Thanh Thảo

Nước Ngoài

200.000

26/03/2023

Võ Thị Ngọc Trang

Bình Dương

200.000

26/03/2023

Gđ Nguyễn Thanh Hải

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Nguyễn Thị Năm

Bình Dương

50.000

26/03/2023

Trần Thùy Linh

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Ngô Minh Đào

Nước Ngoài

1.000.000

26/03/2023

Ngô Trương Thái Bình

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Trương Thị Phụng Hoàng

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Diệu Thảo

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Pt

Tp Hcm

800.000

26/03/2023

Chú Nghĩa

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Đồng Tâm Nghĩa

Tiền Giang

500.000

26/03/2023

Pt

Long An

200.000

26/03/2023

Tịnh Hào

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Diệu Đường

Tp Hcm

140.000

26/03/2023

Lê Thị Kim Hạ

Tp Hcm

1.000.000

27/03/2023

Đặng Thị Hòa

Tp Hcm

1.000.000

27/03/2023

Nguyễn Thị Hợp

Tp Hcm

10.000.000

27/03/2023

Chú Tú (Công Trình )

Tp Hcm

28.800.000

29/03/2023

Phạm Thị Thắng

Hà Nội

1.000.000

31/03/2023

Pt

 

1 Chiếc Nhẫn

31/03/2023

Trương Triều Thuận

Tp Hcm

10.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/03/2023

586873.010323.090002. Cung Duong Tam Bao

3.000.000

01/03/2023

Chi Diep Xin Cung Duoc Tam Bao. Ct Tu 0251002768385 Nguyen Thi Ngoc Van

200.000

01/03/2023

588814.010323.195510.Cung Duong 0386508673

200.000

01/03/2023

Ung Ho Chua Hoang Phap. Ct Tu 0181003637889 Nguyen Thi Tu Linh

200.000

02/03/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0251001078484 Do Huu Huy

200.000

02/03/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0071003453442 Le Quoc Thang

100.000

02/03/2023

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien & Minh Chanh Xin Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

03/03/2023

212863.030323.092848. Con Xin Cung Duong Tam Bao A

700.000

03/03/2023

731333.030323.111400. Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

03/03/2023

Le Hoang Phuc Chuyen Tien.

200.000

13/03/2023

Danh. Nha Trang Cung Chua. Ct Tu 0061000428426 Tran Nghia Danh

2.000.000

14/03/2023

Gd Tran Van Hien Con Hoan Hy Thanh Kinh Hieu Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao A

10.000

14/03/2023

167174.140323.124429.Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

16/03/2023

Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 1018971433 Tran Thi Xoa Ly

50.000

17/03/2023

Nguyen Thi Duyen Chuyen Khoan

100.000

17/03/2023

Pt Dieu Tuy Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0251001078484 Do Huu Huy

500.000

17/03/2023

867273.170323.212628. Cung Duong Chua Hoang Phap

100.000

18/03/2023

Gd Nguyen Thi Hien 0914451298 P5q3 Xin Hun Phuoc Ung Ho Khoa Tu

2.000.000

20/03/2023

Dao Trang Nhuan Hoa Cung Duong Tam Bao

100.000

20/03/2023

Dang Thi Anh Soc Trang Goi Tien Cung Duong Cho Chua

500.000

20/03/2023

Nguyen Hai Long Chuyen Tien

100.000

20/03/2023

Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

500.000

21/03/2023

Giadinhphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

21/03/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

21/03/2023

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

22/03/2023

Gd Phat Tu Lien Mai Cung Duong Tam Bao 200 - Tu Thien Phong Sanh 300

500.000

22/03/2023

Nguyen Van Vi  Phat Tu Cung Duong Tam Bao

500.000

22/03/2023

262211.220323.165350. Xin  Cd  Tam Bao H Phap

500.000

22/03/2023

512705.220323.185029. Con Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao Mot It Tinh Tai A

100.000

22/03/2023

An Tong Kinh Sach Va Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0911000037226 Le Do Hien My

400.000

23/03/2023

Tinh Hieu - Cung Duong Tam Bao

3.000.000

23/03/2023

Pham Thi Dung Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao A

1.000.000

25/03/2023

Cung Duong Chua. Con Xin Hoi Huong Cho Pham Thi Cham. Phap Danh Dieu Hoa

500.000

25/03/2023

Phuong Thao. Xuan Thuy Xin Cung Duong Chua Hoang Phap

500.000

25/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Zlp.Zp6hfart52e7. Cung Duong Tam Bao

200.000

26/03/2023

Phat Tu Xin Cung Duong. Ct Tu 0111000390598 Nguyen Thi Huynh Nhu

100.000

26/03/2023

081392.260323.062309. Cung Duong

50.000

27/03/2023

279152.270323.134847. Con Cungduongtambao

500.000

28/03/2023

Vo Thi Hoang Va Son Pho Xin Cung Duong Tam Bao

1.000.000

29/03/2023

Ngo Thi Anh Chuyen Tien

1.050.000

29/03/2023

459147.290323.202206. Con Pd Dieu Tu Cung Duong Tam Bao

200.000

29/03/2023

Phat Tu Xin Cung Duong! Ct Tu 0111000390598 Nguyen Thi Huynh Nhu

100.000

30/03/2023

761179.300323.061533. Cungduongtambaotieulinhdang

1.000.000

31/03/2023

892494.310323.085325. Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

31/03/2023

Do Thi Quyen Con Xin Cung Duong Tam Bao Va Cung Duong Bo Tat

1.000.000

31/03/2023

Pham Linh Chi Chuyen Tien

10.000

31/03/2023

137627.310323.181445. Cung Duong Tam Bao

500.000

04/03/2023

Cungduongtambao Tieulinhdang

1.000.000

05/03/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

05/03/2023

854890.050323.121310. Cung Duong Tam Bao

500.000

05/03/2023

539482.050323.154732. Con Hung Hp Cung Giang

2.000.000

05/03/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Tam Bao Thang 3/2022

500.000

05/03/2023

752789.050323.233947. Cung Duong Tam Bao

860.000

05/03/2023

949839.050323.160844. Chung Con Cung Duong Phat Su

500.000

06/03/2023

/Ref:2023030300125538{//}Val:230306vnd114289700/33b:Vnd114289700/Mid:Na33g34229tq33no/Rel

114.288.600

06/03/2023

308924.060323.092455. Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

06/03/2023

Phat Tu My Hoa Thanh Kinh Cung Duong. Ct Tu 0421000409002 Pho Thi Ngoc Thuy

1.500.000

06/03/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0511003889365 Le Thi Thuy Lan

500.000

06/03/2023

0386508673 Cung Duong Tam Bao

200.000

06/03/2023

Nguyen Ngoc Quang Chuyen Tien

100.000

07/03/2023

Lien Nga Cung Duong Tam Bao

200.000

07/03/2023

Vo Cong Thanh Chuyen Tien

200.000

08/03/2023

Vo Tan Loc Chuyen Tien

100.000

08/03/2023

Trinh Thi Thai Cung duong

5.500.000

08/03/2023

Tue Duc - Dieu Suong Cung Duong Tam Bao

6.000.000

09/03/2023

Be Duc Duong Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao

500.000

09/03/2023

Hoang Thi Thanh Hoa Chuyen Khoan Cung Duong.

500.000

10/03/2023

Phat Tu Tinh Phuc Va Lien Y Xin Cung Duong Tam Bao.

700.000

11/03/2023

Nguyen Thi Huong Con Xin Cung Duong Tam Bao A. Xin Cam On Su Phu.

400.000

11/03/2023

Phat Tu Nhu Tinh So 3.33.77 Tran Phu. Ngo Quyen. Hai Phong Cung Duong

1.000.000

11/03/2023

Hong Ngoc Cung Duong Tam Bao

500.000

11/03/2023

Phat Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0081001014010 Nguyen Quang Giap

500.000

12/03/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0111000390598 Nguyen Thi Huynh Nhu

100.000

12/03/2023

Phat Tu Cung Duong.Ct Tu 9962720842 Pham Minh Nhat

2.000.000

CÚNG DƯỜNG SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/03/2023

Vũ Thị Vân

TP HCM

1.000.000

07/03/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

11/03/2023

Ngô Thị The

Bình Dương

10.000.000

26/03/2023

Diệu Nghiêm

Bình Dương

200.000

26/03/2023

Liên Dung

TP HCM

1.200.000

26/03/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

26/03/2023

Đỗ Thị Lành

TP HCM

500.000

26/03/2023

Tăng Cẩm Xuyến

TP HCM

500.000

30/03/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

Tin tức liên quan