Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 03/2021

Cập nhật: 03/04/2021
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 03/2021

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 03/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2021

Liên Hương

TP HCM

2.000.000

01/03/2021

Phật Tử

---

100.000.000

02/03/2021

Lê Thị Hến

TP HCM

500.000

03/03/2021

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

03/03/2021

Ngô Văn Lời

TP HCM

1.000.000

03/03/2021

Diệu Giác

Nước ngoài

1.500.000

03/03/2021

Nguyễn Văn Thảo

TP HCM

300.000

03/03/2021

Cô Linh, Chú Tài

TP HCM

1.000.000

03/03/2021

Liên Oanh

TP HCM

200.000

04/03/2021

Phạm Thị Mỹ Lộc

TP HCM

90.000

04/03/2021

Thanh Ngọc + Diệu Không

TP HCM

5.000.000

04/03/2021

Hoàng Yến Phương

Nước ngoài

100 USD

05/03/2021

Nguyễn Thị Thanh

TP HCM

3.000.000

05/03/2021

Đồng Xuan Hồng Khánh

TP HCM

1.000.000

05/03/2021

gd Vân Hạnh

Nước ngoài

100 USD

05/03/2021

Diệu Minh

Hà Nội

300.000

05/03/2021

Gd Tâm Cung (trai tang)

TP HCM

15.000.000

06/03/2021

Phật tử

TP HCM

520.000

06/03/2021

Liên Hoa

TP HCM

200.000

06/03/2021

Trần Thị Loan + Hải + Khôi

TP HCM

300.000

06/03/2021

Lê Thị Tỵ

Tây Ninh

1.000.000

06/03/2021

Liêm Thanh Ly

Nước ngoài

100 USD

06/03/2021

GĐ Thầy Điền

An Giang

15.000.000

07/03/2021

Tân Thị Út

Tây Ninh

5.000.000

07/03/2021

Tân Kiểm Sum

Tây Ninh

400.000

07/03/2021

Trần Đình Sở

TP HCM

100.000

07/03/2021

Thầy Tâm Duyệt

TP HCM

1.000.000

07/03/2021

Võ Ngọc Cần

TP HCM

5.000.000

07/03/2021

Lưu Văn Thái

Hà Nội

5.000.000

07/03/2021

Liên Vân

Bình Dương

500.000

07/03/2021

Lê Thị Phức

Bình Dương

100.000

08/03/2021

Liên Đào

Bình Dương

200.000

08/03/2021

Diệu Thanh

TP HCM

1.000.000

08/03/2021

Diệu Thanh

TP HCM

1.000.000

08/03/2021

Lê Thị Thắm

An Giang

1.000.000

09/03/2021

Buì Thị Bé

TP HCM

500.000

10/03/2021

Thúy Ngọc

TP HCM

5.000.000

10/03/2021

Trần thị Thơ

TP HCM

4.500.000

10/03/2021

Nguyễn Tinh Lộc

Quảng Bình

200.000

11/03/2021

Liên Cúc

TP HCM

500.000

12/03/2021

Nhóm Từ Thiện 27C

TP HCM

500.000

12/03/2021

Liên Linh

TP HCM

1.000.000

12/03/2021

Trần Bạch Tuyết

TP HCM

5.000.000

13/03/2021

Nguyễn Thị Kim Thanh

TP HCM

200.000

13/03/2021

Nguyễn Thị Chi

TP HCM

500.000

13/03/2021

Trần Thị Tuyết

Lâm Đồng

1.000.000

13/03/2021

Vũ Huy Thược

TP HCM

1.000.000

13/03/2021

Huỳnh Trọng Nhơn

TP HCM

200.000

13/03/2021

Phan Thị Thu Hà

TP HCM

500.000

13/03/2021

Nguyễn Đình Hợi

Thanh Hóa

200.000

14/03/2021

Trần Anh Dũng

TP HCM

100.000

14/03/2021

Bùi Thị Hương Thu

TP HCM

1.000.000

14/03/2021

Nguyễn Hữu Chỉ

TP HCM

200.000

14/03/2021

Cô Q.4

TP HCM

500.000

14/03/2021

Xóm Cô Q4

TP HCM

3.150.000

14/03/2021

Liên Huyền

TP HCM

1.200.000

14/03/2021

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

5.000.000

14/03/2021

Diệu An

Đồng Nai

200.000

14/03/2021

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Đồng Nai

200.000

14/03/2021

Chúc Vượng

Đồng Nai

200.000

14/03/2021

Lê Minh Thông

Khánh Hòa

200.000

14/03/2021

Lê Minh Trí

Khánh Hòa

200.000

14/03/2021

Lê Thị Minh Huệ

Khánh Hòa

500.000

14/03/2021

Lê Thị Minh Minh

Khánh Hòa

200.000

14/03/2021

Trần Thị Ngọc Bích

Khánh Hòa

200.000

14/03/2021

Phạm Công Danh

Khánh Hòa

300.000

14/03/2021

Nguyễn Thị Sang

Khánh Hòa

1.500.000

14/03/2021

Đức Trí

TP HCM

500.000

14/03/2021

Thích Đàm Luyến

Hà Nội

3.000.000

14/03/2021

Phật tử

TP HCM

100.000

14/03/2021

Đổng Thị Táng

TP HCM

500.000

14/03/2021

Phật tử

TP HCM

200.000

14/03/2021

Liên Tâm

TP HCM

500.000

14/03/2021

Chúc Ngân

TP HCM

500.000

14/03/2021

Nguyễn Thị Thỏa

TP HCM

1.000.000

14/03/2021

Vũ Thị Hải

TP HCM

1.000.000

14/03/2021

Vũ Thanh Bình

Bình Dương

200.000

14/03/2021

123

TP HCM

1.000.000

14/03/2021

GĐ Nguyễn Thanh Sơn

Đồng Nai

200.000

14/03/2021

ĐTPT Tịnh Xá Ngọc Phú

Bình Phước

940.000

14/03/2021

Từ Phúc

TP HCM

500.000

14/03/2021

Ngọc Hân

Long An

100.000

14/03/2021

Phật tử  Gò Vấp

TP HCM

500.000

14/03/2021

Liên Hằng

TP HCM

500.000

14/03/2021

Phật tử  Chùa Thanh Trí

Bình Phước

5.810.000

14/03/2021

Phạm Thị Nghiễn

Bình Phước

3.000.000

14/03/2021

Võ Ngọc Ánh

TP HCM

200.000

14/03/2021

Liên Hằng

TP HCM

500.000

14/03/2021

Cô Trinh

---

4.000.000

15/03/2021

Phạm Thị Tuyên

Bình Dương

3.000.000

16/03/2021

Lê Hồ Phương Loan

TP HCM

200.000

16/03/2021

Nguyễn Phanh Thanh+Thu Trang

TP HCM

100.000

16/03/2021

Liên Minh Phước Hội

TP HCM

100.000

16/03/2021

Phật tử

Nước ngoài

1.000.000

16/03/2021

Ngô Thị Bích Khoa

TP HCM

1.000.000

17/03/2021

Nguyễn Thị Dân

Bình Dương

500.000

17/03/2021

Võ Duy Tiến

TP HCM

50.000

17/03/2021

Trịnh Thị Loan

TP HCM

500.000

17/03/2021

Thái Sau Muội

TP HCM

500.000

18/03/2021

Trần Huỳnh Phương Nhung

TP HCM

500.000

18/03/2021

Nguyễn Thị Ánh

TP HCM

100.000

18/03/2021

Văn Duyên + Võ Thị Hoa

TP HCM

1.000.000

18/03/2021

Nguyễn Thị Hà

TP HCM

1.000.000

19/03/2021

Lê Bảo Châu

----

40.000

19/03/2021

Đỗ Thị Xuân

Quảng Ninh

2.100.000

19/03/2021

Phạm Thị Bích Thủy

TP HCM

3.000.000

20/03/2021

Nguyễn Đức Duy

TP HCM

500.000

20/03/2021

Ninh Công Minh

Hải Phòng

500.000

20/03/2021

Nguyễn Hoàng Kim Anh

TP HCM

100.000

21/03/2021

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

21/03/2021

Quách Thị Lứu

An Giang

1.000.000

21/03/2021

Đỗ Thị Tuyết Nga

An Giang

500.000

21/03/2021

Tịnh Tâm

TP HCM

500.000

21/03/2021

Phật tử

TP HCM

500.000

21/03/2021

Nguyễn Văn Trí

TP HCM

1.000.000

22/03/2021

Diệu Đạo

TP HCM

500.000

22/03/2021

Trương Thị Cẩm Giang

TP HCM

200.000

24/03/2021

Khương Thị Ngọc Hà

---

100.000

24/03/2021

Lê Thị Hồng Hạnh

---

200.000

24/03/2021

Nguyễn Thị Kim Loan

Tây Ninh

500.000

25/03/2021

Lê Thị Hiệp

An Giang

100.000

25/03/2021

Thái Văn Bu

An Giang

100.000

26/03/2021

Ngô Văn Thế

Thái Bình

1.500.000

26/03/2021

Phạm Thị Mơ

TP HCM

1.500.000

26/03/2021

Diệu Huyền

TP HCM

500.000

26/03/2021

Phan Thị Hằng

TP HCM

300.000

26/03/2021

Phật tử

TP HCM

100.000

27/03/2021

Trần Thị Loan

TP HCM

150.000

27/03/2021

Trần Bích Phượng+Huy Phi

Nước ngoài

500.000

27/03/2021

Công Ty Điện Ảnh Hùng Cường

TP HCM

1.000.000

27/03/2021

Đại Diện Trần Thị Mận

TP HCM

2.000.000

27/03/2021

Đường Thị Huệ

TP HCM

200.000

27/03/2021

Trương Văn Nở

TP HCM

5.000.000

27/03/2021

Lâm Thị Hai

Cà Mau

800.000

27/03/2021

Nguyễn Tấn Linh (Trai tăng)

Bình Phước

15.000.000

27/03/2021

Mang Trung Tran

---

200 USD

27/03/2021

Lê Anh Thụy Yên

TP HCM

200.000

27/03/2021

Liên Phượng

TP HCM

500.000

27/03/2021

Huỳnh Thị Cẩm Giang

TP HCM

200.000

28/03/2021

Tiêu Ngọc Lộc

Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000.000

28/03/2021

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

28/03/2021

Nguyễn Thị Kính

TP HCM

15.000.000

28/03/2021

LinDa Phan & Trần Hoàng Vũ

Nước ngoài

100 USD

28/03/2021

Nguyên Hanh + Diệu Trí

Nước ngoài

150 USD

28/03/2021

Nguyễn Thị Danh

TP HCM

1.100.000

28/03/2021

Tịnh Hoàng

TP HCM

500.000

28/03/2021

Nguyễn Hữu Hoạt

TP HCM

500.000

29/03/2021

Phạm Thị Ngọc

TP HCM

2.800.000

29/03/2021

Tào Minh Tiến

Long An

200.000

31/03/2021

Lâm Diệu Đông

TP HCM

500.000

31/03/2021

GĐ Hoa Sen 2

TP Hồ Chí Minh

5.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

26/03/2021

SHGD:10002622.DD:210326.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua1 tr

1.000.000

10/03/2021

625846.100321.052830.CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP

500.000

31/03/2021

MBVCB.1064596452.Con xin cung duong Tam bao 300k. Phong sanh 300k. Con cam on Su Phu..CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

300.000

31/03/2021

MBVCB.1064776722.Con xin cung duong Tam Bao 300k, phong sanh 300k. Con cam on a.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

300.000

31/03/2021

902060.310321.140559.phat tu nguyen tien cuong vinh phuc xin cung duong tam bao

100.000

30/03/2021

006775.300321.161520.PHAT TU "NGOC NGUYET" CUNG DUONG - NAM MO A DI DA PHAT-300321-16:16:24 006775

500.000

29/03/2021

926218.290321.161042.phat tu Phuong xin cung duong tam bao

100.000

25/03/2021

404385.250321.170059.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG

3.000.000

23/03/2021

298997.230321.141754.Cung duong chua Hoang Phap FT21082463070165

500.000

22/03/2021

910771.220321.093845.Cung duong tam bao Phat

10.000.000

22/03/2021

909730.220321.093733.Cung duong tam bao Phat

50.000.000

21/03/2021

MBVCB.1047682926.Con xin cung kinh: CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

2.000.000

21/03/2021

493925.210321.142017.Cung duong tam bao

40.000.000

21/03/2021

553648.210321.111811.Phap danh Nhu Tinh Hai Phong cung duong FT21081160149272

1.000.000

20/03/2021

 

CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

MBVCB.1046611311.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO 100K, PHONG SINH 100K

100.000

 

16/03/2021

MBVCB.1040086892.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

200.000

15/03/2021

IBVCB.1038907045.DO THI THU PHUONG chuyen khoan cung duong.CT tu  DO THI THU PHUONG

100.000

15/03/202

126516.150321.095246.Ba Chien 31 Vong Ha  CD  HK  Ha Noi  Cung duong tam bao

500.000

14/03/2021

845742.140321.120649.Phat tu Phuoc Duyen cung duong tam bao FT21074020245527

5.000.000

12/03/2021

Sender:01202002.DD:120321.SHGD:10006237.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.995221031256374   GIA DINH PHAT TU PHUONG XIN CUNG DUONG

100.000

11/03/2021

SHGD:10004840.DD:210311.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.Remark:995221031156630 - phat tu phuong xin cung duong

100.000

10/03/2021

MBVCB.1030358685.Co Dieu Ha cung duong chua Hoang Phap.CT tu 0071001318481 NGUYEN THI NGOC HANH

2.300.000

09/03/2021

IBVCB.1029019264.con xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

09/03/2021

848547.090321.111348.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT

100.000

05/03/2021

IBVCB.1022270570.Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

05/03/2021

SHGD:10002204.DD:210305.BO:LE QUOC THANG.Remark:IBCUNG DUONG TAM BAO

300.000

03/03/2021

216648.030321.174440.Vietcombank 0071000651615 con Xin cung duong tam bao

500.000

02/03/2021

277386.020321.133421.Vietcombank;0071000651615;DO THI LONG chuyen khoan chung phat tu cung duong tam bao

2.000.000

02/03/2021

PHAM QUOC RANG SON - PQR SON CUNG CHUA

5.000.000

01/03/2021

626484.010321.172857.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG

3.000.000

01/03/2021

729840.010321.152657.con co chut long thanh cung duong tam bao

200.000

01/03/2021

MBVCB.1015546482.Cho con xin cung duong Tam bao 300k. Phong sanh 400k.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

300.000

01/03/2021

484237.010321.124142.con co chut long thanh cung duong tam bao

300.000

Tin tức liên quan