Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 02/2023

Cập nhật: 08/03/2023
 

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 02/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 02/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2023

Gđ Huỳnh Hữu. Diệu An

Tp Hcm

5.000.000

01/02/2023

Phan Thị Phương

Đồng Nai

200.000

01/02/2023

Nguyễn Ngọc Ẩn

Tp Hcm

3.000.000

02/02/2023

Trần Thị Lan.Khôi Hải

Tp Hcm

300.000

02/02/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

500.000

02/02/2023

Phạm Trần Ánh Ngọc

Tp Hcm

15.000.000

03/02/2023

Cù Thị Lê Ni

Tp Hcm

1.000.000

03/02/2023

Dương Thị Thắm

Trà Vinh

500.000

04/02/2023

Nguyễn Kim Hồng

Nước Ngoài

500.000

04/02/2023

Diệu Hoa. Tâm Mỹ

Nước Ngoài

2.000.000

04/02/2023

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Tp Hcm

1.000.000

04/02/2023

Pt

 

400.000

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

200.000

04/02/2023

Nguyễn Đức Thịnh. Thanh Duyên

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Bùi Thị Lưới

Bình Phước

200.000

05/02/2023

Vũ Thị Tuyết

Thái Bình

200.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Trinh

Thanh Hóa

100.000

05/02/2023

Đỗ Thị Xuân

Quảng Ninh

2.300.000

05/02/2023

Huỳnh Văn Phương

Tp Hcm

50.000

05/02/2023

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

05/02/2023

Nhóm Pt Phan Thanh Dũng

Bình Dương

10.000.000

05/02/2023

Vietravel Airlines

Tp Hcm

5.000.000

05/02/2023

Liên Nghĩa

Bình Dương

500.000

05/02/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

05/02/2023

Trúc Phương

Đồng Nai

200.000

05/02/2023

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

05/02/2023

Phùn Văn Cường

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Trịnh Thị Hạnh

Bình Dương

300.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Đặng Nguyễn Xuân Thái

Tp Hcm

1.000.000

05/02/2023

Liên Cẩm

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Gđ Khánh An

Tp Hcm

1.000.000

05/02/2023

Liên Hằng

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Nguyễn Văn Lộc

An Giang

100.000

06/02/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

06/02/2023

Hoàng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

06/02/2023

Nguyễn Thị Xuyến

Tp Hcm

50.000

06/02/2023

Diệu Ngộ. Thiện Pháp

Nước Ngoài

50 USD

06/02/2023

Giang Thị Diệu Hiền

Tp Hcm

1.000.000

06/02/2023

Văn Lệ Điệp

Tp Hcm

200.000

07/02/2023

Pt

 

100.000

07/02/2023

Minh Phúc

Tp Hcm

500.000

08/02/2023

Diệu Phúc.Thiện Lộc

Bà Rịa – Vũng Tàu

5.000.000

08/02/2023

Minh Thăng

Bà Rịa – Vũng Tàu

500.000

08/02/2023

Nguyễn Tường Duy. Tường An

Bà Rịa – Vũng Tàu

400.000

08/02/2023

Thạch A Nhì.Phụng.Thanh

Bà Rịa – Vũng Tàu

500.000

08/02/2023

Thích Nữ Diệu Minh. Diệu Như

 

200 USD

09/02/2023

Thầy Trịnh. Pt

 

5.000.000

09/02/2023

Lê Thị Ngọc Nữ

Tp Hcm

500.000

10/02/2023

Nhóm Tâm Lập

Tp Hcm

7.350.000

10/02/2023

Cô Thu

Tp Hcm

2.000.000

10/02/2023

Phùng Thị Thái Vinh

Nước Ngoài

4.000.000

12/02/2023

Lê Thị Minh Huệ

Khánh Hòa

500.000

12/02/2023

Lê Thị Minh Minh

Tp Hcm

100.000

12/02/2023

Lê Minh Chí

Tp Hcm

100.000

12/02/2023

Lê Minh Thông

Tp Hcm

500.000

12/02/2023

Liên Anh

Khánh Hòa

500.000

12/02/2023

Chùa Liên Trì

Bình Dương

5.000.000

12/02/2023

Nguyễn Thị Tam

Tp Hcm

500.000

12/02/2023

Mai Thị Huệ

Tp Hcm

500.000

12/02/2023

Cô Tư

Tp Hcm

5.000.000

12/02/2023

Giáp Thị Linh

Bình Dương

7.000.000

12/02/2023

Diệp Bình An

Tp Hcm

200.000

12/02/2023

Diệp Thị Mỹ Trinh

Tp Hcm

100.000

13/02/2023

Tâm Siêu

 

1.200.000

13/02/2023

Kim Hằng

 

1.000.000

14/02/2023

Diệu Hội

Tp Hcm

300.000

15/02/2023

Pt

 

180.000

15/02/2023

Cô Múi

 

2.000.000

15/02/2023

Tâm Sung

Tp Hcm

4.500.000

15/02/2023

Thầy Tâm Trí

Tp Hcm

6.000.000

17/02/2023

Phật Tử + Thầy Tâm Cung

 

2.000.000

17/02/2023

Nguyễn Thị Kim Pha

 

20.000.000

18/02/2023

T T Trường

Tp Hcm

1.200.000

18/02/2023

Doãn Thị Khuyên

Long An

2.000.000

18/02/2023

Pt

Tp Hcm

500.000

18/02/2023

Trần Nhật Thiện

Tp Hcm

500.000

19/02/2023

Pt Minh Hoàng

Đồng Nai

300 USD

19/02/2023

Gđ Trần Mỹ Á

Bạc Liêu

2.000.000

20/02/2023

Gđ Nguyễn Thị Trước

Tp Hcm

100.000

20/02/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/02/2023

Nguyễn Thị Tiến

Tp Hcm

200.000

21/02/2023

Nguyễn Thị Thuận

Tp Hcm

500.000

22/02/2023

Lê Tuyết Hạnh

Tp Hcm

1.000.000

23/02/2023

Gđ Thầy Vượng

 

5.000.000

25/02/2023

Trần Thị Mỹ Hạnh

Nước Ngoài

7.110.000

25/02/2023

Lễ Hằng Thuận

Tp Hcm

5.000.000

25/02/2023

Lâm Nhựt

Tp Hcm

5.000.000

25/02/2023

Cao Văn Tống + Lê Ngọc Điệp

Tiền Giang

500.000

26/02/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

26/02/2023

Chúc Vượng

Đồng Nai

200.000

26/02/2023

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

26/02/2023

Huỳnh Thị Hường

Đồng Nai

500.000

26/02/2023

Dương Thị Vy

Bình Dương

500.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

2.000.000

26/02/2023

Tịnh Hào

Tp Hcm

500.000

26/02/2023

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tp Hcm

2.000.000

26/02/2023

Nguyễn Đình Vấn

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Trương Thị Phượng Hoàng

Tp Hcm

500.000

26/02/2023

Liên Phúc

Tp Hcm

1.000.000

26/02/2023

Trương Thái Bình

Cần Thơ

500.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

27/02/2023

Phan Thị Vân

Bình Dương

1.000.000

 

CÚNG DƯỜNG SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/02/2023

Cù Thị Lê Ni

Tp Hcm

500.000

03/02/2023

Nguyễn Hoàng Phi Yến

Long An

300.000

04/02/2023

Nguyễn Thị Chủng

Tp Hcm

500.000

04/02/2023

Nguyễn Thị Bé Hai

Vĩnh Long

500.000

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

05/02/2023

Sư Cô Diệu Thanh

Tp Hcm

300.000

12/02/2023

Nguyễn Thị Tam

Tp Hcm

1.000.000

18/02/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

18/02/2023

Nguyễn Bảo Nghi

Đồng Tháp

500.000

19/02/2023

Pt

Tp Hcm

500.000

21/02/2023

Pt Diệu Thanh

Tp Hcm

500.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

26/02/2023

Huỳnh Thị Tư Liên Dung

Tp Hcm

1.000.000

26/02/2023

Bùi Thị Hường

Tp Hcm

1.000.000

26/02/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/02/2023

Gd Tran Van Hien Con Hoan Hy Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao A

10.000

01/02/2023

182563.010223.084413. Cung Duong Tam Bao 500k. Phat Tam Xay Dung 500k

1.000.000

01/02/2023

855188.010223.110214. Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

01/02/2023

Lien Phuong Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

02/02/2023

126668.020223.092342. HDa Con Xcd  Su Phu A.

200.000

02/02/2023

Gia Dinh Tue Duc - Dieu Suong Cung Duong Tam Bao

6.000.000

02/02/2023

986156.020223.233403. Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

03/02/2023

Gd Tran Chin - Vo Hong Diep Gui Cung Duong Tam Bao Ram Thuong Nguyen

2.000.000

03/02/2023

448266.030223.113031. Cung Duong Tam Bao

870.000

03/02/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0251001078484 Do Huu Huy

200.000

03/02/2023

Ibft Ngoc Cung Duong To Chuc Hoc Phap

500.000

04/02/2023

941530.040223.092751. Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

04/02/2023

Le Thi Dung Chuyen Khoan

2.000.000

05/02/2023

200705.050223.071235. Con Xin Phat Tam Cung Duong Tam Bao A

50.000

05/02/2023

Tran Thi Nhung Chuyen Tien

100.000

05/02/2023

Vo Tan Loc Chuyen Tien

100.000

05/02/2023

781343.050223.222534. Dai Le Tukphos-Gd Phuoc Dai

500.000

06/02/2023

Nhom Gia Dinh Phat Tu Thuy Nguyen Hai Phong Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 1012844714 Nguyen Van Long

5.000.000

06/02/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0511003889365 Le Thi Thuy Lan

500.000

06/02/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0231000015027 Nguyen Ngoc Quang

100.000

07/02/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

08/02/2023

Vo Cong Thanh Chuyen Tien

200.000

08/02/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Tam Bao Thang 1

300.000

10/02/2023

Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam Bao Adidaphat. Ct Tu 1018971433 Tran Thi Xoa Ly

50.000

10/02/2023

Le Hoang Phuc Cung Duong.

100.000

10/02/2023

Hoa Chuyen Khoan Cung Duong. Ct Tu 0121000733331 Hoang Thi Thanh Hoa

500.000

10/02/2023

130918.100223.092140. Da Con Xcd  Tam  Bao A.

100.000

10/02/2023

799114.100223.102947. Con Cung Duong Tam Bao

2.000.000

10/02/2023

Trinh Kim Di Phap Danh Kim Ha Tu Tran Mung 10 Thang 10 Am Lich Nham Dan Huong Tho 85 Tuoi Cung Duong Tam Bao

100.000

10/02/2023

032117.100223.185403. Con Xin Cung Duong Tam Bao

100.000

10/02/2023

345322.100223.223051. Con Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

12/02/2023

Nguyen Thi Huong Con Xin Cung Duong Su Phu A.

350.000

12/02/2023

Pt Dong An Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0621000462622 Nguyen Thi Tam

1.000.000

13/02/2023

897291.130223.104033. Con Xin Phat Tam Cung Duong Tam Bao A

50.000

13/02/2023

Phat Tu Chua Cu Linh Cung Duong Ht Nam Moi

5.000.000

13/02/2023

Vo Thi Be Lam Chuyen Tien De Tu Giang Cun Ging.

200.000

14/02/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

200.000

14/02/2023

Nguyen Thi Hong Phung Chuyen Tien Cung Duong.

1.500.000

14/02/2023

Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

15/02/2023

Phat Tu Lien Phuong Cung Duong Tam Bao

500.000

16/02/2023

Chuc Hieu Gui Cong Qua

300.000

16/02/2023

Nguyen Huu Phu Bo Thi Tam Bao

250.000

16/02/2023

Tran Vinh Thuan Thanh Kinh Cung Duong Chua Hoang Phap.

500.000

17/02/2023

Nguyen Hai Long Chuyen

1.000.000

17/02/2023

Be Duc Duong Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

18/02/2023

Tran My Thanh Chuyen Khoan

1.632.000

18/02/2023

Nguyen Thi Hoa Thuy Tien Chuyen Khoan

1.500.000

20/02/2023

021259.200223.095144. Cung Duong Tam Bao

200.000

20/02/2023

Nguyen Duc Anh. Pd Tinh Anh Cung Duong Thay Chan Tinh. Ct Tu 0071002092663 Bui Thi May

100.000

20/02/2023

Ho Nhat Tan Chuyen Tien.

100.000

20/02/2023

829397.200223.165729. Cd Tam Bao  Chua H Phap

1.000.000

20/02/2023

Y Hien Cung 1000000 Tu Thien. 1000000 Cung Tam Bao. Ct Tu 0401001350819 Tran Thi Kim Phung

2.000.000

21/02/2023

Pham Thi Dung Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao A

1.000.000

22/02/2023

Ho Nhat Tan Chuyen Tien.

50.000

22/02/2023

609482.220223.225702. Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

23/02/2023

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

23/02/2023

046100.230223.223415. Cung Duong Tam Bao

100.000

24/02/2023

Mbvcb.3141659468. Kinh Gui 100k Cung Duong Tam Bao. 50k Quy Tang Tai. 50k Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 0071004077696 Duong Cam Thao

200.000

24/02/2023

Nguyen Hai Long Chuyen

1.050.000

24/02/2023

Con Pd Dieu Tu Cung Duong Tam Bao

200.000

25/02/2023

334057.250223.162507. Nam Mo A Di Da Phat

200.000

26/02/2023

Gd Tran Van Hien Con Hoan Hy Thanh Kinh Hieu Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao A

10.000

26/02/2023

Phat Tu Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0111000390598 Nguyen Thi Huynh Nhu

100.000

27/02/2023

Do Quang Dat Chuyen Tien.

50.000

27/02/2023

830509.270223.213334. Cung Duong Tam Bao

500.000

28/02/2023

048302.280223.134912. Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

28/02/2023

Ho Nhat Tan Chuyen Tien.

50.000

01/02/2023

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien Xin Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

05/02/2023

Pt Lien Ngu ; Lien Quynh Cung Duong Tam Bao

1.200.000

06/02/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 1017109780 Dang Huu Tai

100.000

06/02/2023

Nammomauniphat. Ct Tu 9982956200 Duong Thi Tuyet Mai

300.000

07/02/2023

629360.070223.110955. Chung Con Cung Duong Phat Su

500.000

10/02/2023

Gd Thai Ba Linh Vo Va Cac Con Cung Duong Tam Bao Tu Thien

200.000

17/02/2023

Pt Vu Thi Mai. Can Ho 404. Chung Cu Ct1 Phu Son. P.Phu Son. Tp.Thanh Hoa. T.Thanh Hoa. Cung Duong Tam Bao

500.000

20/02/2023

Gd Pt Le Thi Tinh Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 1016486549 Phung Thi Kim Thoa

1.000.000

23/02/2023

Chung Con Nthuong Hthoa Cung Duong Thay Thich Chan Tinh

1.000.000

Tin tức liên quan