Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 02/2022

Cập nhật: 12/03/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 02/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 02/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2022

Lương Văn Nghiệp

600.000

TP HCM

01/02/2022

Vũ Thị Son

1.000.000

Nam Định

01/02/2022

Phạm Thùy Linh

1.000.000

Nam Định

01/02/2022

Nguyễn Thị Thùy Dung

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Phật Tử

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Thái Kim Ngân

500.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Thị Ngoãn

20.000.000

Đồng Nai

01/02/2022

Liên Thắng

2.000.000

TP HCM

01/02/2022

Phật Tử

500.000

TP HCM

01/02/2022

Lý Thị Lan

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Phật Tử

100.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Thị Kim Chi

500.000

TP HCM

01/02/2022

Phạm Thị Hồng Dung

5.000.000

TP HCM

01/02/2022

Trịnh Thị Thanh

300.000

Bình Dương

01/02/2022

Liên Xuân

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Bùi Thị Hiên

100.000

TP HCM

01/02/2022

Bùi Thị

100.000

TP HCM

01/02/2022

Đỗ Hải Thoại

200.000

TP HCM

01/02/2022

Nga Quách Huy

2.200.000

Nước ngoài

01/02/2022

Phạm Thị Minh

100.000

TP HCM

01/02/2022

Mai Thị Thanh Thủy

200.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Kim Thoa

200.000

Long An

01/02/2022

Trương Thị Dung

100.000

Tp.HCM

01/02/2022

Hà Thị Sự

1.000.000

Tp. HCM

01/02/2022

Trần Ngọc Xuân

3.000.000

TP.HCM

01/02/2022

Diệu Hoa

2.500.000

TP HCM

01/02/2022

Huệ Sơn

500.000

TP HCM

01/02/2022

Trần Văn Hữu

200.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Thị Khuyên

500.000

Bình Dương

01/02/2022

Liên Hoa

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Hữu Phước

100.000

Long An

01/02/2022

Liên Thuận

500.000

TP HCM

01/02/2022

Tịnh Phương

500.000

TP HCM

01/02/2022

Phật Tử

100.000

TP HCM

01/02/2022

Huỳnh Lê Ngọc

500.000

TP HCM

01/02/2022

Phan Hư Lập

500.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Hữu Đắc

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Võ Thị Ngọc Thúy

100.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Phú Huỳnh

100.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Minh Hiếu

500.000

TP HCM

01/02/2022

Trần Thanh Nhàn

1.000.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Tố Lanh

500.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Lệ Hoa

3.000.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Thị Diệp Hương

200.000

TP HCM

02/02/2022

Trương Thị Phụng Hoàng

500.000

TP HCM

02/02/2022

Phan Ngọc Anh

500.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

300.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thành Thế

100.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn ThTuyết

100.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Thị Lan

100.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Thị Bích Thúy

100.000

TP HCM

02/02/2022

Lê Thị Phương Mai

250.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thanh Tâm

300.000

Bình Dương

02/02/2022

Nguyễn Thanh Thiện

300.000

Bình Dương

02/02/2022

Lê Thị Thanh Thảo

300.000

Bình Dương

02/02/2022

Nguyễn Thanh Thùy Tuyết

300.000

Bình Dương

02/02/2022

Dương Thị Thính

100.000

TP HCM

02/02/2022

Đỗ Xuân Bình

100.000

TP HCM

02/02/2022

Bảo Ngọc

50.000

TP HCM

02/02/2022

Đỗ Hoàng Phúc

50.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thị Loan

1.000.000

TP HCM

02/02/2022

Hiệu Nhung

200.000

TP HCM

02/02/2022

Hạp Tiến Sơn

2.000.000

Nội

02/02/2022

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

3.000.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Xuân Quỳnh

100.000

Nội

02/02/2022

Kim Ngọc

50.000

Tiền Giang

02/02/2022

Nguyễn Thị Bảo

700.000

TP HCM

02/02/2022

Lý Tố Thúy

500.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Thị Loan

300.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thị Tấn

2.000.000

----

02/02/2022

Nguyễn Văn Bộ

100.000

TP HCM

02/02/2022

Mai Thị Phương

100.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Văn Hồng

200.000

TP HCM

02/02/2022

GĐ Liên Thu

2.000.000

TP HCM

03/02/2022

Võ Hồng Liên

200.000

TP HCM

03/02/2022

Đồng Thị Ngọc Minh

100.000

TP HCM

03/02/2022

PT

3.000.000

Bình Dương

03/02/2022

Tịnh Đức

600.000

Bình Dương

03/02/2022

Trần Thị Mai

400.000

Bình Dương

03/02/2022

Hồ Thị Nga

500.000

TP HCM

03/02/2022

GĐ Diệu Chí

1.500.000

TP HCM

03/02/2022

Lê Văn Thảo

200.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Thị Tăm

300.000

TP HCM

03/02/2022

Phạm Ngọc Điệp

300.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Xuân Huyên

300.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Hoàng Nhiên

300.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Thị Hà

300.000

TP HCM

03/02/2022

Gia Đình Nguyễn thị Trâm Anh

20.000.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Thanh Hải

200.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Hoàng Minh

200.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Đình Vấn

200.000

TP HCM

03/02/2022

Trần Quốc Phúc

200.000

TP HCM

03/02/2022

Minh Thông

200.000

TP HCM

03/02/2022

Hồ Thị Cúc

200.000

TP HCM

03/02/2022

Hồ Thị

500.000

TP HCM

03/02/2022

Liên Trắng

200.000

Tây Ninh

03/02/2022

Trần Thị Hợi

200.000

TP HCM

03/02/2022

Lê Minh Phương

100.000

TP HCM

03/02/2022

Chơn ngôn Chơn Hoa

500.000

TP HCM

03/02/2022

Phật Tử

250.000

TP HCM

03/02/2022

Phật Tử

250.000

TP HCM

03/02/2022

Trần Hữu Chiến

500.000

TP HCM

03/02/2022

Thanh Phong

500.000

TP HCM

03/02/2022

GĐ Hoàng Anh Tuấn

1.200.000

TP HCM

03/02/2022

GĐ Nguyễn Thị Tuyết

500.000

Hải Phòng

03/02/2022

GĐ Hoàng Bích Thủy

300.000

TP HCM

03/02/2022

GĐ Nguyễn Thị Lau

5.000.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Thị Thau

100.000

TP HCM

03/02/2022

Liên Cúc

500.000

TP HCM

04/02/2022

Trần Thị Ba

200.000

TP HCM

04/02/2022

Phật tử

200.000

TP HCM

04/02/2022

Nguyễn Ngọc Ẩn

3.000.000

TP HCM

04/02/2022

Nguyễn Xuân Hòa

1.000.000

Tĩnh

04/02/2022

Nguyễn Thị Lữ

1.000.000

Tĩnh

04/02/2022

Lương Thị Dung

500.000

TP HCM

04/02/2022

Lê Nguyễn Kim Ngọc

500.000

Tiền Giang

04/02/2022

Huỳnh Thị Khánh Phụng

500.000

TP HCM

04/02/2022

Đặng Thị Gái

200.000

Tây Ninh

04/02/2022

Phái Đoàn Cần Thơ

2.680.000

Cần Thơ

04/02/2022

Cô Thắm

500.000

Trà Vinh

04/02/2022

Cô Yến

4.500.000

TP HCM

04/02/2022

Đỗ Thị Xuân

3.500.000

Quảng Ninh

04/02/2022

Bùi Thị Oanh

250.000

Bình Dương

04/02/2022

Ngô Lý Châu

100.000

TP HCM

05/02/2022

GĐ Nguyễn Duy Phúc

1.000.000

TP HCM

05/02/2022

Như Từ

500.000

TP HCM

05/02/2022

Phạm Thị Hạnh

500.000

Bến Tre

05/02/2022

Tịnh Hoàng

500.000

TP HCM

05/02/2022

Nguyên Thanh

1.000.000

TP HCM

05/02/2022

Nguyễn T Liễu

500.000

Nước ngoài

05/02/2022

Phật Tử Thầy Tâm Huệ

20.000.000

TP HCM

05/02/2022

Diệu Tuệ

200 USD

Nước ngoài

05/02/2022

Nguyên Dung

1.000.000

Quảng Ngãi

05/02/2022

Trần Thị Tuyết Nhung

500.000

TP HCM

05/02/2022

Đỗ Thị Minh Phương

500.000

TP HCM

05/02/2022

Phật Tử

100.000

TP HCM

05/02/2022

Phạm Văn Khiêm

10.000.000

TP HCM

05/02/2022

Lý Kiều Loan

500.000

TP HCM

05/02/2022

GĐ Nguyễn Văn Hiệp

500.000

TP HCM

05/02/2022

Nguyễn Ngọc Minh Thanh

500.000

Bình Phước

05/02/2022

Nguyễn Đạt Thiện Trí

500.000

Bình Phước

05/02/2022

Liên Vân

1.000.000

Bình Dương

06/02/2022

Trần Thu Hiền

1.500.000

Cần Thơ

06/02/2022

Nguyễn Văn Ngôn

1.500.000

Cần Thơ

06/02/2022

Nguyễn Quốc Toàn

1.000.000

Cần Thơ

06/02/2022

Nguyễn Ngọc Bảo Chân

1.000.000

Cần Thơ

06/02/2022

Nguyễn Trường Hải

600.000

TP HCM

06/02/2022

Phật tử

300.000

TP HCM

06/02/2022

Chú Tuấn

10.000.000

TP HCM

06/02/2022

Nguyễn Xuân Kiên

500.000

Nghệ An

06/02/2022

Thu Hà

2.000.000

TP HCM

06/02/2022

Phạm Thị Thanh Hà

100USD

TP HCM

06/02/2022

Lê Thúy Anh Loan

1.000.000

TP HCM

06/02/2022

Ngọc Tân

200.000

TP HCM

06/02/2022

Lê Trí Dũng

200.000

TP HCM

06/02/2022

Trí Uy

500.000

TP HCM

06/02/2022

Ngô Thị Sợi

1.000.000

TP HCM

06/02/2022

Lý Thị Xiêm

500.000

TP HCM

06/02/2022

Liên Thới

200.000

TP HCM

06/02/2022

Nguyễn Thị Hoàng

1.000.000

TP HCM

06/02/2022

GĐ Chú Thắng

1.000.000

TP HCM

06/02/2022

PT

500.000

TP HCM

06/02/2022

Trần Thị Thu Thủy

3.000.000

TP HCM

07/02/2022

Liên Thị Mỹ Hoa

1.000.000

Nước ngoài

07/02/2022

Trần Thị Tuyết Hiếu

20.000

TP HCM

07/02/2022

Lê Thị Kim Xoa

300.000

TP HCM

07/02/2022

PT

1.700.000

TP HCM

07/02/2022

Nguyễn Hữu Hoàng

4.000.000

TP HCM

08/02/2022

Huỳnh Thị Ngọc +Khánh Tâm

200.000

TP HCM

08/02/2022

Trần Văn Thanh +Mỹ Dung

200.000

TP HCM

08/02/2022

Liên Mai

500.000

Tiền Giang

08/02/2022

Hoàng Thị Thanh Dung

10.000.000

TP HCM

09/02/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5.000.000

An Giang

09/02/2022

Phật Tử

700.000

TP HCM

09/02/2022

Tiền Trai Tăng Dư

55.730.000

TP HCM

10/02/2022

Nguyễn Phước Quý Trí

500.000

Nước ngoài

10/02/2022

GĐ Nguyễn Đức Vinh

1.000.000

TP HCM

10/02/2022

Tâm Tuyền

710.000

TP HCM

12/02/2022

Trần Thị Tám

500.000

Nội

12/02/2022

Lương Ngọc Loan

500.000

Hà Nội

12/02/2022

Đinh Trung Sỹ

500.000

Nội

12/02/2022

Đinh Thị Thu Huyền

500.000

TP HCM

12/02/2022

Phan Thị Côi

100.000

Nội

12/02/2022

Diệu Trí

100.000

TP HCM

12/02/2022

Nguyễn Thị Lệ

100.000

TP HCM

12/02/2022

GĐ Em Thanh Phi

1.000.000

Bắc Giang

12/02/2022

Lê Đăng Khoa

3.000.000

TP HCM

12/02/2022

Trần Hữu Tiến

2.000.000

TP HCM

12/02/2022

Liên Anh

2.000.000

Quảng Nam

12/02/2022

Phạm Thị Công Danh

200.000

Quảng Nam

12/02/2022

Bùi Thị Sinh

100.000

TP HCM

12/02/2022

Phan Thị Phương

100.000

Đồng Nai

12/02/2022

Diệu Giải

100.000

Đồng Nai

13/02/2022

GĐ Phật Tử Liên Thoa

4.000.000

TP HCM

13/02/2022

Liên Hương

10.000.000

TP HCM

13/02/2022

Nguyễn Mạnh Hùng

500.000

Bình Dương

13/02/2022

Nguyễn Thị Bảy

100.000

Bình Dương

13/02/2022

Nguyễn Văn Trí

200.000

TP HCM

13/02/2022

Dương Thanh Bình

500.000

Đồng Tháp

14/02/2022

Nguyễn Thị Kim Vàng

500.000

Bình Dương

14/02/2022

Phan Thị Mỹ Dung

500.000

Tây Ninh

15/02/2022

Đặng Thị Nga

1.000.000

TP HCM

15/02/2022

Lương Văn Nghiệp

200.000

TP HCM

15/02/2022

Ngô Đức Trí

300.000

TP HCM

15/02/2022

Nhóm Phật Tử

1.100.000

TP HCM

15/02/2022

Trịnh Thị Bích Hạnh

300.000

Đồng Nai

15/02/2022

Bùi Thị Kim Loan

200.000

TP HCM

15/02/2022

GĐ Nguyễn Thị Hải

16.000.000

Lâm Đồng

15/02/2022

Lê Thị Lệ Hằng

300.000

Long An

15/02/2022

Phật Tử

100.000

TP HCM

15/02/2022

Lê Phùng Quốc Anh

100.000

TP HCM

15/02/2022

Tịnh Sáng

300.000

TP HCM

15/02/2022

Liên Phương

300.000

TP HCM

15/02/2022

Hoàng Văn Dân

900.000

TP HCM

15/02/2022

Đặng Thị Huệ

650.000

Thanh Hóa

15/02/2022

Trương Văn Lai

650.000

Thanh Hóa

15/02/2022

GĐ Nguyễn Thị Thu Nguyệt

500.000

TP HCM

15/02/2022

Đinh Thị Nga

50.000

TP HCM

15/02/2022

Hoàn Văn

200.000

TP HCM

15/02/2022

Phật Tử

100.000

TP HCM

16/02/2022

Lê Thị Liễu + Thu Nga

500.000

TP HCM

17/02/2022

Nguyễn Thị Ngọc

200.000

TP HCM

17/02/2022

Phạm Thủy Tiên

3.250.000

Nước ngoài

18/02/2022

GĐ Nguyễn Thị Vân

1.000.000

TP HCM

18/02/2022

Phan Thị Kim Cương

500.000

Bến Tre

18/02/2022

GĐ Nguyễn Đức Vinh

2.000.000

TP HCM

19/02/2022

Tư Sâm

3.000.000

TP HCM

19/02/2022

Ho Thi Nhut Anh

250 USD

Nước ngoài

19/02/2022

Diệu Sen

100.000

Bình Dương

19/02/2022

Phật tử

4.000.000

TP HCM

19/02/2022

Phật tử

500.000

TP HCM

20/02/2022

Nguyễn Thị Thanh Thủy

200.000

TP HCM

20/02/2022

Tịnh Sở

510.000

TP HCM

21/02/2022

Chú Tuấn

15.000.000

TP HCM

21/02/2022

Phật Tử ( Tịnh Tài Dư )

660.000

TP HCM

22/02/2022

Phạm Thị Tú

200.000

TP HCM

23/02/2022

Trịnh Minh Nhựt

100.000

TP HCM

23/02/2022

Trịnh Minh Cường

100.000

TP HCM

23/02/2022

Nguyễn Thị Ngọc Kiều

10.000.000

Tiền Giang

24/02/2022

Nguyễn Quy

10.000.000

Đồng Nai

24/02/2022

Phật Tử

300.000

----

24/02/2022

Dương Văn Nhuận

4.500.000

TP HCM

25/02/2022

Đồng Xuân Hồng Khánh

2.100.000

TP HCM

25/02/2022

Nguyễn Đức Toản

3.000.000

TP HCM

26/02/2022

Ngô Di Cư

600.000

Lào Cai

27/02/2022

Phạm Phú Hưng

20.000.000

TP HCM

27/02/2022

Nguyễn Thị Nhì

3.000.000

TP HCM

28/02/2022

Phan Thị Thùy

300.000

TP HCM

28/02/2022

Diệu Thể

10.000.000

Bình Dương

 

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/02/2022

MBVCB.1724270896.PHAM THI MONG LANH chuyen tien CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511000422689 PHAM THI MONG LANH

200.000

01/02/2022

118440.010222.151937.Cung duong Tam Bao FT22038181033920

2.000.000

01/02/2022

750441.010222.152503.IBFT Cung duong Tam Bao

100.000

01/02/2022

570900.010222.164250.VCB;0071000651615;Nhom co Dieu Giac va gia dinh cung duong tam bao chua Hoang Phap

1.500.000

05/02/2022

191944.050222.103951.Mo Phat.Con xin cung Tam Bao.

1.000.000

10/02/2022

248006.100222.190712.pt lien ngu ;lien quynh cung duong tam bao

1.200.000

10/02/2022

263733.100222.202119.NGUYEN THI KIM QUYEN chuyen tien con xin cusng duong tam bao

108.000

14/02/2022

957557.140222.052535.Chung con cung duong phat su FT22045370163117

1.000.000

14/02/2022

SHGD:10002310.DD:220214.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua 1tr

1.000.000

15/02/2022

 

863968.150222.123332.NGUYEN THI KIM QUYEN con xin cung duong tam bao

200.000

 

16/02/2022

MBVCB.1753207865.Phat tu cung duong Tam Bao.

500.000

15/02/2022

863968.150222.123332.NGUYEN THI KIM QUYEN con xin cung duong tam bao

200.000

23/02/2022

MBVCB.1771591031.con xin cung duong Tam Bao.

300.000

26/02/2022

MBVCB.1780379642.PHAM THI MONG LANH chuyen tien CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511000422689 PHAM THI MONG LANH

200.000

26/02/2022

131823.260222.165603.DAM TRONG VINH Cung duong tam bao

200.000

 

01/02/2022

725882.010222.004001.cungduongtambao

2.000.000

01/02/2022

MBVCB.1724212077.Cung Dang Tam Bao . Cung Dang Tang Doan.CT tu 0451000454667 NGUYEN NGOC LAN

1.000.000

01/02/2022

471417.010222.070124.BUI THI UYEN chuyen khoan con xin cung duong tam Bao a

100.000

01/02/2022

MBVCB.1724343597.Cung Duong Tam Bao Dau Nam.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200.000

01/02/2022

MBVCB.1724439119.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG TAM BAO-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

01/02/2022

MBVCB.1725032487.NGUYEN THI HUONG da co xin cung duong tam bao danh le su phu.CT tu 0441000669688 NGUYEN THI HUONG

500.000

01/02/2022

MBVCB.1725044771.Tran Ngoc Cam.Trinh Ngoc Mai.Trinh Ngoc Chau cung duong.CT tu 0421000401491 TRINH NGOC CHAU

500.000

01/02/2022

096818.010222.195456.VCB;0071000651615;Con xin cung duong

500.000

01/02/2022

060528.010222.200714.CUNG DUONG TAM BAO VA TU THIEN

200.000

02/02/2022

052616.020222.191351.IBFT Tran Hong Ngoc cung duong tam bao

500.000

02/02/2022

638974.020222.214354.Con xin cung duong tam bao (600k) phong sinh (400k)

600.000

02/02/2022

MBVCB.1726204622.cung duong tam bao.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI

THUY LIEN

1.650.000

04/02/2022

859166.040222.051757.Con xin cung duong TAM BAO 500k. Con cam on Su Phu. cac Thay va cac Co Chu. Trang

500.000

04/02/2022

575248.040222.092514.Vu Thi Nga cung duong chua Hoang Phap

5.000.000

04/02/2022

MBVCB.1727536959.Phat tu Huy cung duong Tam Bao.CT tu 0251001456246 TANG THIEN HUY

500.000

04/02/2022

527408.040222.162207.VCB;0071000651615;cho con xin phep duoc cung duong

2.000.000

05/02/2022

000169.040222.225854.Lam Thi Khue ck cung duong chua Hoang Phap

200.000

05/02/2022

MBVCB.1728488183.Chung Tay Hoang Phap.CT tu 0451000454667 NGUYEN NGOC LAN

2.000.000

06/02/2022

640548.060222.000112.Dao Trang Nhuan Hoa Thanh Kinhcungduong FT22038012073801

500.000

06/02/2022

509494.060222.080655.Tau Hai Duong 12 thanh kinh cung duong

300.000

06/02/2022

480577.060222.104619.Vo Phuong Anh xin cung Duong Tam Bao

1.000.000

 

06/02/2022

039276.060222.132409.Phat tu Nguyen Van Vi cung duong Tam Bao FT22038586071337

1.000.000

07/02/2022

MBVCB.1731020868.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO NAM MO A DI DA PHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100.000

07/02/2022

222977.070222.090525.Phat tu LIEN PHUONG cung duong TAM BAO FT22038603064066

500.000

07/02/2022

MBVCB.1731438161.Gia dinh Phat tu Tue Tri Hien thanh kinh cung duong.CT tu 0561000578786 NGUYEN QUOC BAO

3.000.000

07/02/2022

198736.070222.130704.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

300.000

07/02/2022

464940.070222.142329.MinhSang cung duong Tam Bao FT22038872364809

300.000

07/02/2022

266024.070222.142913.con xin cung duong tam bao

1.000.000

08/02/2022

052362.080222.041719.NGUYEN THI THU HANG chuyen khoan con xin thanh tam cung duong Tam Bao

100.000

08/02/2022

829223.080222.090801.HoangThi Luot xin cung duong tam bao (500k) va phong sinh (500k)

500.000

08/02/2022

MBVCB.1733688154.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

08/02/2022

455892.080222.155455.CUNG DUONG CHUA HOANG PHAP . SU PHU THICH CHAN TINH-080222-15:56:30 455892

1.000.000

08/02/2022

638653.080222.224438.Cung duong tam bao FT22040763371851

800.000

09/02/2022

MBVCB.1735296110.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

09/02/2022

693669.090222.143428.PHAT TU DIEU HANH CUNG DUONG 200 DO UC-090222-14:34:27 693669

3.220.000

09/02/2022

804246.090222.155324.VCB;0071000651615;LE THI THUY DUNG chuyen khoan gd LIEN VAN Thuan An Binh Duong cung duong tam bao 2tr500k

2.500.000

10/02/2022

MBVCB.1737248915.Phat tu Than Thi Phuong Uyen cung duong tam bao.CT tu 0071003058886 THAN THI PHUONG UYEN

1.000.000

10/02/2022

MBVCB.1737470644.HUYNH THI KIM TRUYEN cung duong Tam bao chua HOANG PHAP.CT tu 0441000667397 HUYNH THI KIM TRUYEN

100.000

10/02/2022

MBVCB.1737545736.Cung duong tam bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

10/02/2022

MBVCB.1739532393.Con xin cung duong tam bao.CT tu 0181003457199 HUYNH THI MONG TRINH

50.000

10/02/2022

032317.100222.203159.Cung duong

200.000

10/02/2022

MBVCB.1739644465.Xin cung duong Chua Hoang Phap.CT tu 0181003656034 NGUYEN THE MANH

200.000

10/02/2022

053874.100222.220826.nam mo a di da phat con xin cung duong tam bao

200.000

11/02/2022

934342.100222.224858.con xin cung duong tam bao

50.000

11/02/2022

754112.110222.122845.Phat tu thanh kinh cung duong FT22042041057708

2.000.000

11/02/2022

757491.110222.123309.Gia dinh phat tu cung duong FT22042654612826

2.500.000

12/02/2022

MBVCB.1743348386.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

12/02/2022

MBVCB.1744656855.GD PT DIEU TUY xin CUNG DUONG TAM BO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

13/02/2022

039570.130222.101820.Mai khoi xin cung duong

300.000

13/02/2022

598636.130222.161230.Chuyen tien phat tu Lien Mo cungduong Tam Bao

200.000

13/02/2022

MBVCB.1746812997.Do Thi Kim Cuc cung duong chua HOANG PHAP.CT tu 0441000667397 HUYNH THI KIM TRUYEN

100.000

13/02/2022

882522.130222.201606.NHU Y HIEN QUAN 9 Chuyen tien cung duong+ tu thien

2.500.000

13/02/2022

057421.130222.210207.Huynh Thi Le Tham Binh Duong cung duong tam bao

500.000

14/02/2022

MBVCB.1749688599.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG TAM BAO-CHUA HOANG PHAP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

15/02/2022

090126.VCB;0071000651615;phat tu HA HUE BINH xin cung dung TAM BAO

486219.150222.

2.500.000

15/02/2022

MBVCB.1752986361.Con xin cung duong tam bao.CT tu 0721000625552 DAO THI MAI PHUONG

100.000

17/02/2022

MBVCB.1756003668.Vu Trung Hieu 35tuoi pd Phap Dao cung duong chua Hoang phap.CT tu 0481000867053 PHAN VIET PHU

10.000.000

17/02/2022

750804.170222.094230.VCB;0071000651615;NGUYEN TAN NGOC chuyen khoan cung duong tam bao Thang 2

150.000

17/02/2022

337008.170222.170552.Con xin cung duong tam bao Phat. nguyen the gioi het covid

4.000.000

17/02/2022

717271.170222.210812.Con nguyen gia khiem cung duong tam bao FT22049021350506

 

1.000.000

17/02/2022

366179.170222.214722.PTRANG cung duong Tam Bao

500.000

17/02/2022

MBVCB.1758269199.PHAM PHU LOC VA DONG HUONG cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

600.000

18/02/2022

077771.180222.061259.BUI THI UYEN chuyen khoan con xin cung duong tam Bao a

250.000

18/02/2022

MBVCB.1759186684.PT Dieu Buu Binh Vung Tau thanh kinh cung duong Tam Bao chua Hoang Phap 500k. cung duong su phu tru tri 500k.CT tu 0081000581759 DO THI BINH

1.000.000

18/02/2022

221414.180222.102234.TRAN THAI BINH CUNG DUONG

2.000.000

23/02/2022

620849.230222.110808.Con PD DIEU TU cung duong tam bao

200.000

23/02/2022

763305.230222.122639.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

23/02/2022

262283.230222.140021.IBFT Pt Hoang Kim thanh kinh cung duong

250.000

24/02/2022

MBVCB.1774211189.Con xin cung duong.CT tu 0111000290915 LAM DUC

200.000

24/02/2022

224037.240222.205404.nguyen thai hoang cung duong tam bao

3.000.000

25/02/2022

MBVCB.1776579966.PT DIEU AN Cung duong Tam Bao 3trieu . phong sanh 2trieu -A Di Da Phat.CT tu 0121000548087 HUYNH CAM BINH

3.000.000

25/02/2022

020616.250222.124509.Cung duong Tam Bao FT22056051290760

1.500.000

26/02/2022

071112.260222.080058.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

25/02/2022

 

465890.250222.152116.PT Dieu Hanh xin cung duong chua

1.000.000

27/02/2022

983519.270222.065834.cungduongtambao

1.000.000

27/02/2022

925222.270222.125801.Con cung duong Tam Bao

1.000.000

28/02/2022

372839.280222.203709.gd Phat tu Minh Thai cung duong Tam Bao

100.000.000

08/02/2022

285592.080222.101017.Phat tu cung duong

500.000

Tin tức liên quan