Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 01/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 01/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2023

Diệu Như

----TP HCM

1.000.000

01/01/2023

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

----TP HCM

2.000.000

01/01/2023

Diệu Lý

----Long An

500.000

01/01/2023

Tịnh Phát

----TP HCM

500.000

01/01/2023

Trịnh Thị Hanh

----Bình Dương

300.000

01/01/2023

Pt Nhóm Pháp Cú

----TP HCM

10.000.000

02/01/2023

Pt

----Tiền Giang

1.355.000

02/01/2023

Dương Thúy Hòa

----TP HCM

200.000

02/01/2023

Châu Ngọc Mỹ Hằng
Châu Ngọc Yến Nga

----TP HCM

500.000

02/01/2023

Đoàn Thị Năm

----TP HCM

20.000.000

04/01/2023

Chùa Đại Đăng

----Nước ngoài

100 USD

06/01/2023

Diệu Ngữ

----TP HCM

100.000

06/01/2023

Trương Thị Cẩm Khuê

----TP HCM

300.000

06/01/2023

Đoàn Thị Nguyên

----TP HCM

800.000

06/01/2023

Trần Ngộc Tuấn

----TP HCM

800.000

06/01/2023

Bùi Thị Ngọc

----TP HCM

500.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Thảo

----TP HCM

500.000

06/01/2023

Lê Thị Lanh

----TP HCM

300.000

06/01/2023

Đoàn Thị Hoa

----TP HCM

500.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Phúc

----TP HCM

100.000

07/01/2023

Gđ Pt Nguyên Cát

----Nước ngoài

100 USD

07/01/2023

Nguyễn Chí Đại

----TP HCM

1.000.000

08/01/2023

Hoàng Thị Lộc

----TP HCM

500.000

08/01/2023

Lâm Tứ Ngọc

----TP HCM

500.000

08/01/2023

Gđ. Tạ Thái Thanh

----TP HCM

40.000.000

09/01/2023

Pt

----

600.000

09/01/2023

Nguyễn Thị Thúy Lan

----TP HCM

500.000

09/01/2023

Liên Nga

----TP HCM

20.000.000

11/01/2023

Nguyễn Thị Liên

----TP HCM

500.000

11/01/2023

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

----TP HCM

1.000.000

12/01/2023

Gia Đình Liên Hàng

----Bình Thuận

200.000

13/01/2023

Bùi Thị Tuyết Hồng

----Nước ngoài

200 USD

14/01/2023

Nguyễn Thị Lan

----TP HCM

10.000.000

17/01/2023

Huỳnh Tung

----TP HCM

1.000.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Mai Hương

----Nước ngoài

300.000

17/01/2023

Doãn Thị Xuyến

----TP HCM

100.000

17/01/2023

Doãn Thị Loan

----TP HCM

50.000

17/01/2023

Đặng Lê Kim Phụng

----TP HCM

1.000.000

17/01/2023

Đặng Thị Thu

----TP HCM

1.000.000

17/01/2023

Liên Thu

----TP HCM

100.000

17/01/2023

Đỗ Minh Chánh

----Bình Dương

4.000.000

18/01/2023

Diệu Lợi

----TP HCM

2.000.000

18/01/2023

Pt Ngô Thị Mùi

----Nước ngoài

100 USD

18/01/2023

Pt Biển

----TP HCM

4.000.000

18/01/2023

Phạm Thị Thùy Dương

----TP HCM

300.000

19/01/2023

Chúc Lãnh

----TP HCM

200.000

19/01/2023

Diệu Nhân. Diệu Hiền. Tấn Minh

----TP HCM

2.000.000

19/01/2023

Liên Thắm

----Trà Vinh

500.000

19/01/2023

Phan Thị Hợi

----Nghệ An

500.000

19/01/2023

Tịnh Chi

----

500.000

19/01/2023

Pt

----

30.000

19/01/2023

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

----TP HCM

100.000

20/01/2023

Nguyễn Thị Kim Hạnh

----

5.000.000

20/01/2023

Nguyễn Thị Hồng

----TP HCM

10.000.000

21/01/2023

Liên Châu

----

1.500.000

21/01/2023

Gia Đình Nguyễn Hào

----TP HCM

1.000.000

21/01/2023

Đinh Thị Nhuận

----TP HCM

4.000.000

21/01/2023

Trần Thị Mai

----TP HCM

200.000

21/01/2023

Huệ Đức

----TP HCM

500.000

21/01/2023

Liên Hảo

----TP HCM

3.000.000

21/01/2023

Trần Thị Ngọc Hương

----TP HCM

200.000

21/01/2023

Trần Thị Hường

----TP HCM

5.000.000

21/01/2023

Nguyễn Thị Hương

----TP HCM

1.000.000

21/01/2023

Trần Thị Hiệu

----TP HCM

1.000.000

21/01/2023

Dư Tiết Anh

----Bình Dương

500.000

21/01/2023

Vũ Thị Khúc

----TP HCM

500.000

21/01/2023

Vũ Thị Tháp

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Bùi Thị Xuân Thanh

----Bình Dương

1.000.000

22/01/2023

Lê Thị Hường

----TP HCM

1.000.000

22/01/2023

Nguyễn Văn Tuột

----TP HCM

200.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Huyền

----TP HCM

200.000

22/01/2023

Nguyễn Hoài Nhân

----TP HCM

200.000

22/01/2023

Nguyễn Văn Cường

----TP HCM

300.000

22/01/2023

Dương Thị Vi

----Bình Dương

500.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Kim Chi

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Phạm Thị Năm

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Trịnh Thị Hanh

----Bình Dương

300.000

22/01/2023

Đặng Văn Mười

----TP HCM

100.000

22/01/2023

Pt

----

100.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Then

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Hoàn

----TP HCM

700.000

22/01/2023

Văn Điêu.Thi Bay. Nguyen Hue

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Nguyễn Đình Huấn

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Nguyễn Tâm

----TP HCM

100.000

22/01/2023

Tô Thị Huyền Thanh

----Bình Dương

500.000

23/01/2023

Tịnh Hữu

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Liên Thảo

----TP HCM

100.000

23/01/2023

Pt

----

600.000

23/01/2023

Pt

----

100.000

23/01/2023

Hoàng Thị Thanh Hà

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Bùi Thị Tư

----TP HCM

2.000.000

23/01/2023

Nguyễn Thị Nhỏ

----Tiền Giang

200.000

23/01/2023

Phạm Khánh Hỷ

----TP HCM

300.000

23/01/2023

Đỗ Xuân Bình.Thinh.Phuc

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Dương Thị Yến

----TP HCM

100.000

23/01/2023

Nguyễn Thi Tu Anh

----TP HCM

500.000

23/01/2023

Pt

----

250.000

23/01/2023

Hồ Thị Nga

----TP HCM

500.000

23/01/2023

Trương Thị Nguyệt

----TP HCM

500.000

23/01/2023

Hạp Tiến Siêu

----TP HCM

2.000.000

23/01/2023

Nhuận Vân

----TP HCM

2.000.000

23/01/2023

Hà Thị Sự

----TP HCM

2.000.000

23/01/2023

Pt

----

500.000

23/01/2023

Nguyễn Thị Huệ

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Pt Ngoc. Vô. Chánh

----Tiền Giang

1.500.000

23/01/2023

Lê Văn Ngọc

----Bình Dương

200.000

23/01/2023

Liên Cúc

----TP HCM

500.000

23/01/2023

Trần Đình Sổ

----TP HCM

500.000

24/01/2023

Tịnh Hàng

----Bình Dương

1.500.000

24/01/2023

Pt

----

1.300.000

24/01/2023

Tịnh Hào

----TP HCM

1.000.000

24/01/2023

Tịnh Hùng.Liên Nguyệt.Liên Nghĩa

----TP HCM

1.500.000

24/01/2023

Gđ Diệu Thiện. Diệu Chí. Diệu Minh

----TP HCM

3.000.000

24/01/2023

Trần Thị Ngọc Sương

----TP HCM

1.000.000

24/01/2023

Bích Dung

----Nước ngoài

500.000

24/01/2023

Nguyên Ngọc

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Nguyễn Thanh Hải.Minh.Vân Phúc

----TP HCM

700.000

24/01/2023

Nguyễn Thanh Tâm Thiện

----Bình Dương

1.200.000

24/01/2023

Trương Thị Phụng Hoàng

----TP HCM

500.000

24/01/2023

Nghiêm Ngọc

----TP HCM

1.100.000

24/01/2023

Phan Thế Lâm

----Nước ngoài

500.000

24/01/2023

Vương Tấn Kiệt

----Bình Dương

100.000

24/01/2023

Diệu Thảo

----TP HCM

500.000

24/01/2023

Bùi Chí Trung

----Đồng Nai

1.000.000

24/01/2023

Ngô Thị Thanh Nhàn

----Bình Dương

18.000.000

24/01/2023

Nguyễn Văn Hiêp

----TP HCM

500.000

24/01/2023

Liên Vân

----Bình Dương

1.000.000

24/01/2023

Nguyễn Ngọc Xuân Lan

----Đồng Tháp

100.000

25/01/2023

Mai Thị Kim Thanh

----Tiền Giang

100.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

25/01/2023

Lê Nguyễn Kim Ngọc

----Tiền Giang

500.000

25/01/2023

Trần Minh Tâm

----Nước ngoài

10.000.000

25/01/2023

Tâm Thanh

----TP HCM

200.000

25/01/2023

Nguyễn Thi Bi Dieu Nhân

----TP HCM

500.000

25/01/2023

Pt

----TP HCM

200.000

25/01/2023

Nguyễn Kim Hùng. Ngọc Dung

----TP HCM

300.000

25/01/2023

Liên Oanh

----Bình Dương

500.000

25/01/2023

Pt

----

25.000.000

25/01/2023

Pt

----TP HCM

200 USD

25/01/2023

Nguyễn Văn Tử

----TP HCM

100.000

25/01/2023

Liên Hà

----TP HCM

100.000

26/01/2023

Pt

----

100.000

26/01/2023

Dung Phạm

----Nước ngoài

200 USD

26/01/2023

Liên Phương

----TP HCM

100.000

26/01/2023

Pt

----

100.000

26/01/2023

Liên Loan

----TP HCM

500.000

26/01/2023

Diệu Hảo

----TP HCM

500.000

26/01/2023

Pt Thầy Trường

----

20.000.000

27/01/2023

Pt

----

200.000

27/01/2023

Hồ Thị Hạnh

----

500.000

27/01/2023

Nguyễn Hoàng Kha

----TP HCM

200.000

27/01/2023

Huỳnh Thị Kim Loan

Bà Rịa – Vũng Tàu

500.000

27/01/2023

Pt

----

400.000

27/01/2023

Mai Thị Lanh-Võ Văn Đông

----TP HCM

3.000.000

27/01/2023

Lâm Di Thanh. Hồng Ánh

----TP HCM

1.000.000

27/01/2023

Nguyễn Thị Khuyên

----Bình Dương

500.000

28/01/2023

Nguyễn Thanh Tùng

----TP HCM

1.500.000

28/01/2023

Diệu Khuê

----

200.000

28/01/2023

Viên Nhuận. Minh Chiếu

----Nước ngoài

1.000.000

28/01/2023

Pt

----TP HCM

1.000.000

28/01/2023

Nguyễn Xuân Mai

----TP HCM

2.000.000

28/01/2023

Trần Hữu Chiến

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Như Từ

----TP HCM

300.000

28/01/2023

Nguyễn Trường Hải

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Lâm Mỹ Hằng

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Diệu Nhã

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Liên Trâm

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Đặng Văn Quang

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Diệu Thẳm

----TP HCM

200.000

28/01/2023

Lê Viết Trường Giang

----TP HCM

200.000

28/01/2023

Trương Phú Đôn

----TP HCM

200.000

28/01/2023

Nguyễn Tam Công

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Trương Thị Cẩm Dung

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Nguyễn Thị Cẩm Phương

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Nguyễn Tam Hướng

----TP HCM

100.000

29/01/2023

Chơn Hoa

----TP HCM

1.000.000

29/01/2023

Chơn Hồng

----TP HCM

500.000

29/01/2023

Pt

----TP HCM

50.000

29/01/2023

Diệu Đức

----TP HCM

300.000

29/01/2023

Trương Thị Cẩm Giang

----TP HCM

300.000

29/01/2023

Phan Thị Minh Thạnh

----TP HCM

500.000

29/01/2023

Minh Văn, Minh Lâm

----TP HCM

500.000

29/01/2023

Nguyễn Thị Nhã Diễm

----TP HCM

300.000

29/01/2023

Liên Thảo

----TP HCM

1.500.000

30/01/2023

Trần Thị Nắng

----TP HCM

2000 CHF

31/01/2023

Ngân Hàng Nn Tây Sài Gòn

----TP HCM

5.000.000

31/01/2023

Pt

----TP HCM

1.000.000

31/01/2023

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

----

20.000.000

31/01/2023

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

----TP HCM

500.000

CÚNG DƯỜNG SƯ PHỤ

1/1/2023

Liên Hằng

----TP HCM

500.000

2/1/2023

Ho Thi Nhut Anh

----Nước ngoài

100 USD

10/1/2023

Thầy Pháp Đăng

----Đồng Nai

4.700.000

20/01/2023

Trần Thị Phương Lợi

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Liên Hoa

----TP HCM

200.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Huyền

----TP HCM

100.000

22/01/2023

Nguyễn Văn Cường

----TP HCM

200.000

22/01/2023

Liên Hà

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Tịnh Mai.Diêp Toan

----TP HCM

500.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

24/01/2023

Hoàng Thị Tho

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Lê Thị Kim Ngân

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Lê Thị Thi

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Huỳnh Thị Kim Phụng

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Nguyễn Thị Dung

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Trần Thị Của

----TP HCM

200.000

24/01/2023

Nguyễn Thị Bích

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Lê Thị Thanh Mai

----TP HCM

100.000

25/01/2023

Lý Thị Kim Mai

----An Giang

500.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

25/01/2023

Liên Oanh

----Bình Dương

500.000

26/01/2023

Liên Anh

----TP HCM

500.000

29/01/2023

Hoàng Thị Lương

----TP HCM

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01/01/2023

815756.010123.063503. Cung duong

5.000

01/01/2023

693162.010123.130623. Cungduongsuphu triandetu

200.000

01/01/2023

Da! Con xin cung kinh Cung Duong a! CT tu 0251002773753 Dinh Van Tuan Duc

3.000.000

02/01/2023

Gia dinh Tue Duc - Dieu Suong cung duong Tam bao

6.000.000

02/01/2023

709255.020123.075208. Pham Thi Thanh Nga - Quang Nam ck cung duong chua Hoang Phap

1.000.000

02/01/2023

Nam Mo A Di Da Phat. CT tu 0821000097084 LAI VAN DUC

5.000.000

02/01/2023

Phat tu My Hoa thanh kinh cung duong. CT tu 0421000409002 PHO THI NGOC THUY

1.500.000

02/01/2023

PT Dieu Hoa cung duong Tam bao hoi huong me Dieu Tu. CT tu 0121000564317 HUYNH CAM BINH

1.000.000

02/01/2023

HT Chùa Bằng gui tien Lễ Đài

66.000.000

03/01/2023

689880.030123.082355.0386508673 CUNG DUONG TAM BAO

500.000

03/01/2023

Da! con xin cung kinh Cung Duong a! CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

7.500.000

03/01/2023

805461.030123.153543. Mai khoi xin cung duong

200.000

04/01/2023

Nguyen Duc Anh PD Tinh Anh cung duong thay Chan Tinh. CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

100.000

04/01/2023

HT Chua Bang gui tien trang tri le dai

4.000.000

04/01/2023

617054.040123.204456. Chuyen tien

100.000

05/01/2023

LE HOANG PHUC chuyen tien.

200.000

05/01/2023

491147.050123.161730. Cung duong tam bao

850.000

05/01/2023

VO CONG THANH Chuyen tien

200.000

05/01/2023

Phat tu Dong Tinh cung duong 10 chua dau nam Quy Mao. CT tu 0021000641372 LY TRUNG HOA

1.500.000

05/01/2023

Con xin CUNG DUONG TAM BAO. CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

05/01/2023

TRAN HOAI VU 1995 thanh kinh cung duong.

100.000

06/01/2023

VO TAN LOC chuyen tien

100.000

06/01/2023

020097041501061017532023 BUS129873.21369.101753. Phat tu cong duc cho Chua a

500.000

06/01/2023

PHAM THI ANH DAO chuyen tien cung duong Tam Bao va cung duong quy Ngo Chan Tu

600.000

06/01/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0511003889365 Le Thi Thuy Lan

500.000

06/01/2023

217878.060123.115836. Cung duong Tam bao Hoang Phap

100.000

06/01/2023

PT Ngawang Samdrup cung duong Tam bao 10 chua xuan Quy Mao. CT tu 0021000641372 LY TRUNG HOA

1.500.000

06/01/2023

De Tu Nguyet An Duyen Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

200.000

07/01/2023

Nguyen Thi Thuy Trang chuyen cung kinh cung duong Tam Bao

100.000

07/01/2023

PT Dieu Tuy xin cung duong Tam bao. CT tu 0251001078484 Do Huu Huy

500.000

07/01/2023

Pt Dieu Hiep cung duong Tam bao Nam Mo A Di Da Phat. Ct tu 1018971433 Tran Thi Xoa Ly

50.000

08/01/2023

365842.080123.162722. Vi chuyen cung duong Tam Bao FT23009500279902

500.000

08/01/2023

PT Dieu An cung duong Phat Phap Tang. CT tu 0121000564317 HUYNH CAM BINH

1.000.000

09/01/2023

671811.090123.100550. GDPT chung con thanh kinh cung duong Tam bao

300.000

09/01/2023

PHAM TUYET TRINH cung xay dung chua va cung duong Tam bao

2.000.000

10/01/2023

Da! con xin cung kinh Cung Duong a! CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

7.500.000

10/01/2023

659733.100123.165550. De tu Dieu Lien Hoa cung duong Su Ong

5.000.000

10/01/2023

TRAN THI MINH HIEN chuyen tien

1.500.000

11/01/2023

De tu xin duoc cung duong Tam bao. Nam Mo A Di Da Phat. CT tu 0501000187137 HUYNH TONG MY LINH

2.000.000

11/01/2023

VO THI BE LAM chuyen tiencon xin cung duong.

500.000

11/01/2023

930810.110123.125639. Be Duc Duong xin cung duong Tam bao

500.000

11/01/2023

VCPMC BAN QUYEN Q4.2022

480.083

11/01/2023

719194.110123.212940. NGUYEN THI DUYEN chuyen khoan

50.000

11/01/2023

Da! con xin cung kinh Cung Duong a! CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

1.500.000

12/01/2023

PT Ha Trung cung duong. CT tu 1025436107 NGUYEN THI Y LAN

1.000.000

12/01/2023

NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO

1.000.000

12/01/2023

744823.120123.170155. Cung duong Tam bao

100.000

12/01/2023

Nguyen Thi Huong con xin cung duong Tam bao va tri an su phu a.

300.000

13/01/2023

722125.130123.090305. Cung duong Tam Bao FT23013252313676

500.000

13/01/2023

Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao. Phat tu Lien Huong. Quang Do. Phat tu Da Nang.

1.000.000

13/01/2023

PHUONG TRANG cung duong TAM BAO

500.000

13/01/2023

Giadinhphatuphuongxincungduongtambao. CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

13/01/2023

Gd Tran Van Hien con thanh kinh cung duong tam bao a.

10.000

13/01/2023

Nam mo a di da phat. De tu xin duoc cung duong. CT tu 0501000187137 HUYNH TONG MY LINH

300.000

14/01/2023

Pham Thi Huong Thanh Pho Hai Phong cung duong Tam Bao chua Hoang Phap

300.000

14/01/2023

HOANG THI THANH HOA CK CUNG DUONG CHUA HOANG PHAP.

500.000

14/01/2023

461725.140123.200043. Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

16/01/2023

804881.160123.061417. Con xin cung duong Tam bao

500.000

16/01/2023

LE THI THU HONG cung duong Tam Bao chua Hoang Phap mung Xuan 2023.

500.000

16/01/2023

182670.160123.194918. Con xin cung duong quy thay

500.000

17/01/2023

734527.170123.074323. cung duong Tam Bao

3.000.000

17/01/2023

363107.170123.075927.IBFT Cung Duong Tam Bao

2.000.000

17/01/2023

Chi Diep xin cung duong Tam Bao. CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

17/01/2023

151594.170123.174918. Cao Thi Chuc Hieu cung duong

500.000

18/01/2023

NGUYEN THI HONG TUC chuyen khoan

2.000.000

18/01/2023

34906401210.34906401210-0566069506- Con xin cung duong Tam Bao cau cho mn ai ai cung biet Phat phap

1.000.000

18/01/2023

349982.180123.181931. PHAM THI DUNG xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

19/01/2023

968100.190123.051256. Cung duong

5.000

19/01/2023

754000.190123.082601. Con xin cung duong chua

100.000

19/01/2023

419324.190123.092435.Gd. NGUYEN TAN ANH cung chua. Co mo ong Diep Van Ny o nghia trang chua Hoang Phap.

1.200.000

19/01/2023

Gia dinh co Dieu Giac cung duong Tam bao chua Hoang Phap

1.500.000

19/01/2023

Nguyen Thai Hoang cung duong Tam bao

3.000.000

20/01/2023

Gia dinh Phat Tu Tri Tang xin cung duong Tam Bao

3.000.000

22/01/2023

Gd Tinh Luan Lien Thuy xin cung duong su phu a. CT tu 0181001981361 NGUYEN HUU LUAN

1.000.000

22/01/2023

756973.220123.001035. Cung duong

5.000

22/01/2023

845244.220123.003912. Con xin cung duong Tam bao

200.000

22/01/2023

282695.220123.012943. Con xin cung duong Tam bao, phong sanh, xay chua, an tong kinh

400.000

22/01/2023

VO TAN LOC chuyen tien.

100.000

22/01/2023

452547.220123.060703. Con xin phat tam Cung duong Tam Bao a

50.000

22/01/2023

635913.220123.094010. GD LIEN LE CUNG DUONG SU PHU

500.000

22/01/2023

347220.220123.150106. Con Lien Van cung duong Su Phu

2.000.000

22/01/2023

Pham Huyen Trang va Bui Thi Van cung duong Tam Bao nam moi Quy Mao 2023

500.000

22/01/2023

DOAN THI QUYNH NHU con xin cung kinh cung duong Tam bảo A Di Da Phat.

100.000

22/01/2023

300318.220123.201717. Con xin cung duong Tam Bao

500.000

22/01/2023

Nammoadidaphat de tu xin phep cung duong. CT tu 0501000187137 HUYNH TONG MY LINH

300.000

23/01/2023

PT Lien Loan TP Ha Long QN CDTB. CT tu 0141000003226 DO THI LOAN

200.000

23/01/2023

Phat tu Pham Huyen Trang cung duong tam bao nguyen mong phuoc lanh may man tai loc phat trien

500.000

23/01/2023

989304.230123.183202. Phat tu cung duong Tam Bao

1.000.000

24/01/2023

006807.240123.045534. ZP6H9FLKEV2A Cung duong Tam Bao

200.000

24/01/2023

Gd Tran Van Hien con hoan hy thanh kinh cung duong Tam bao a

20.000

24/01/2023

903383.240123.204350. Con thanh kinh cung duong Tam Bao

300.000

25/01/2023

118010.240123.233255. Nguoi nha Nguyen Ngoc Tu; Nguyen Van Long Me Linh; Ha Noi cung duong chua Hoang Phap

1.000.000

25/01/2023

891369.250123.052006. Cungdangtambao

10.000.000

25/01/2023

316669.250123.095832. NGUYEN THI DUYEN chuyen khoan

50.000

25/01/2023

Nammoadidaphat de tu xin phep cung duong. CT tu 0501000187137 HUYNH TONG MY LINH

300.000

26/01/2023

015123.260123.113203. CD TAM BAO CHUA H PHAP

1.000.000

26/01/2023

742639.260123.185952. Cung duong

1.000

27/01/2023

PHAT TU NGUYEN THI CHUNG SDT 0983561956 GUI TIEN CONG DUC VAO CHUA GIAC NGO

5.000.000

27/01/2023

BAO CO BS GD CTN DEN 247 TRACE 807726 N 22.01.2023 NOI DUNG GD: VO CONG THANH Chuyen tien

200.000

28/01/2023

220619.280123.163018. Thu chuyen cung duong

100.000

29/01/2023

GDPT HL CHUC VIEN-CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP HM-. CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

29/01/2023

PHAM THI ANH DAO chuyen tien cung duong Tam Bao va Quy Dao Tao Tang Tai

600.000

31/01/2023

CHU MINH SANG cung duong Tam Bao. CT tu 1015394762 CHU MINH SANG

500.000

04/01/2023

Cung duong Tam bao nguyen huong lanh den Thuy Le ban bong bong xin sam hoi vi da gay phien nao cho nguoi

50.000

05/01/2023

886977.050123.184105.Chung con cung duong Phat su

1.000.000

07/01/2023

Phat tu cung duong Tam Bao. CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

12/01/2023

037411.120123.155927. Phung AUS chuyen khoan

192.000.000

15/01/2023

187889.150123.131436. Hoa hoa ck

200.000

18/01/2023

Phat tu cung duong Tam Bao. CT tu 0081001276479 NGUYEN QUANG GIAP

3.000.000

20/01/2023

991320.200123.222537. Cung duong phat phap

500.000

22/01/2023

Pt Thien Nhan xin cung duong thay Chan Tinh- chua Hoang Phap. CT tu 0071003641693 VU THI HOA

500.000

22/01/2023

Cung Duong Tam Bao Dau Nam. CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200.000

22/01/2023

Vu Thi Mai, can ho 404, chung cu CT1 Phu Son, p. Phu Son, Tp. Thanh Hoa, tinh Thanh Hoa. Cung duong Tam bao nam moi 2023

100.000

23/01/2023

620068.230123.154651. Con xin dong gop phat trien chuong trinh Hoang Phap den gioi tre

5.000.000

24/01/2023

Pt Lien Thu thanh kinh cung duong

100.000

26/01/2023

7HUONG cung duong Tam Bao xin hoi huong cong duc cung duong cho 3 Nguyen Van Chuyen va me Truong Thi Duc

500.000

02/01/2023

NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.

1.000.000

17/01/2023

DANG HOA CUNG PHAT NGAY TET. CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200.000

Tin tức liên quan