Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 01/2022

Cập nhật: 17/02/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 01/2022

 

  

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 01/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2022

Phật Tử Diệu Tâm

TP HCM

3.000.000

01/01/2022

Nguyễn Văn Quen

TP HCM

30.000.000

02/01/2022

Pham Thi Lien

Nước ngoài

500 USD

02/01/2022

Huỳnh Thị Mỹ

TP HCM

1.000.000

02/01/2022

Công Ty Đông Phát

TP HCM

40.000.000

02/01/2022

Liên Cẩm

Nghệ An

1.000.000

03/01/2022

Tâm tuyền

TP HCM

500.000

03/01/2022

Phạm  Thị Hồng Nhung

TP HCM

200.000

03/01/2022

Nguyễn Thị Quế

Nghệ An

1.000.000

03/01/2022

GĐ Thầy Tâm Thuận

TP HCM

10.000.000

03/01/2022

Nguyễn Thị Tự

TP HCM

200.000

04/01/2022

Trương Thị Bích Hằng

TP HCM

100.000

04/01/2022

Trần Thị Hằng

TP HCM

200.000

04/01/2022

Cô Liễu

TP HCM

15.000.000

04/01/2022

Phật Tử

TP HCM

500.000

05/01/2022

PT

---

130.000

06/01/2022

Nguyễn Thị Mị

TP HCM

500.000

06/01/2022

Nguyễn Thị Mị

TP HCM

500.000

06/01/2022

Nhóm Phật Tử ANADA

Nước ngoài

5.000.000

06/01/2022

Phạm Văn Về

Bình Dương

20.000.000

07/01/2022

Phan Thị Sang

TP HCM

1.000.000

07/01/2022

Phật Tử

TP HCM

400.000

08/01/2022

Lê Thị Diễm

TP HCM

500.000

10/01/2022

Cù Thị Mỹ

TP HCM

200.000

10/01/2022

Nguyễn Duy Phúc

TP HCM

200.000

10/01/2022

Hoàng Thị Họa

TP HCM

500.000

10/01/2022

Đặng Thị Minh Tuyết

TP HCM

500.000

10/01/2022

Gia Đình Lê Thị Lan (Ban Hộ Tự )

TP HCM

10.000.000

10/01/2022

Trang Thị Dợn

Bình Dương

500.000

10/01/2022

Nguyễn Thị Then

TP HCM

500.000

12/01/2022

Phật Tử

TP HCM

3.000.000

12/01/2022

Liên Thủy

TP HCM

5.000.000

12/01/2022

Nguyễn Thị Ba

TP HCM

2.000.000

12/01/2022

Trần Thị Tuyết Nhung

TP HCM

1.000.000

13/01/2022

Phật Tử

TP HCM

5.500.000

13/01/2022

Phật Tử

TP HCM

500.000

13/01/2022

Hành Trình Bếp Ấm ( Nhóm Từ Thiện )

TP HCM

1.000.000

13/01/2022

Tuệ Hương

TP HCM

100.000

13/01/2022

Phật Tử

TP HCM

5.600.000

14/01/2022

GD Thầy Hiệp

TP HCM

10.000.000

14/01/2022

Tâm Tuyền

TP HCM

300.000

14/01/2022

Trần Thị Lự

TP HCM

200.000

14/01/2022

Liên Huyền

TP HCM

200.000

14/01/2022

Trần Thị Nga

TP HCM

200.000

14/01/2022

Nguyễn Thị Tâm

Đà Nẵng

5.000.000

14/01/2022

Phật Tử ( tiên Trai Tăng)

TP HCM

890.000

15/01/2022

Ngô Bửu Thuận

Nước ngoài

500.000

15/01/2022

Ngô Thanh Xuân

Nước ngoài

500.000

15/01/2022

Lê Đăng Minh

Nước ngoài

500.000

15/01/2022

Tôn Thất Chỉ

Nước ngoài

100 USD

15/01/2022

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

TP HCM

1.000.000

16/01/2022

Ngô Thị Vân

TP HCM

300.000

16/01/2022

Đỗ Thị Nguyệt

TP HCM

500.000

16/01/2022

Dương Thị Tiềm

TP HCM

5.000.000

16/01/2022

Nguyễn Thị Ngọc Bích

TP HCM

1.000.000

16/01/2022

Lê Thị Khánh Quỳnh

TP HCM

500.000

16/01/2022

Nguyễn Thị Thảo

TP HCM

500.000

16/01/2022

Lê Thị To

TP HCM

8.000.000

16/01/2022

Lê Thị Kim Chi

TP HCM

500.000

16/01/2022

Cách Mạng

TP HCM

1.000.000

16/01/2022

 

Tạ Thái Thanh + Đình Phong + Thiên Minh

TP HCM

43.750.000

16/01/2022

Phật tử

TP HCM

2.000.000

16/01/2022

Gia Đình ĐặngThanh Hà

TP HCM

3.000.000

16/01/2022

Nguyễn Thị Thu Hà

TP HCM

500.000

16/01/2022

Huỳnh Thị Mai

TP HCM

500.000

16/01/2022

Nguyễn Thị Sang

TP HCM

150.000

16/01/2022

Đặng Thị Thu

TP HCM

1.000.000

16/01/2022

Phật Tử

TP HCM

400.000

17/01/2022

Phạm Thị Toàn

Thanh Hóa

700.000

17/01/2022

Chúc Anh

TP HCM

1.000.000

18/01/2022

Cô Tâm Huệ

TP HCM

2.300.000

18/01/2022

Hồ Ngọc Diễm

TP HCM

2.000.000

18/01/2022

Lê Thị Kim Pha

TP HCM

20.000.000

19/01/2022

Cô Hằng

TP HCM

1.000.000

19/01/2022

Nguyễn Thị Trang

TP HCM

5.000.000

20/01/2022

Gd Diệu Đức

TP HCM

5.000.000

20/01/2022

Cô Hạnh (phong May)

TP HCM

2.000.000

20/01/2022

Nguyễn Thị Lanh

TP HCM

1.000.000

20/01/2022

Nguyễn Hồng Khanh

TP HCM

1.000.000

22/01/2022

Liên Tâm

TP HCM

500.000

22/01/2022

Phạm Ngọc Điệp

TP HCM

500.000

22/01/2022

Nguyễn Xuân Huyên

TP Hồ Chí Minh

200.000

23/01/2022

Đặng Thị Sính

TP HCM

500.000

23/01/2022

Đào Thị Nguyệt

TP HCM

500.000

23/01/2022

Đào Thị Kim Oanh

TP HCM

500.000

23/01/2022

Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh

TP HCM

10.000.000

23/01/2022

Tập Thể Hoa Xuân

TP HCM

700.000

23/01/2022

Phật Tử

TP HCM

500.000

23/01/2022

Nguyễn Tấn Lâm

TP HCM

200.000

23/01/2022

Phạm Thị Hồng

Nước ngoài

1.200.000

23/01/2022

Nguyễn Thanh Dân

Đồng Nai

5.000.000

23/01/2022

Dương Khởi Thoại

Nước ngoài

5.026.000

23/01/2022

Vương Đình Dương

Nước ngoài

2.342.000

23/01/2022

Trịnh Văn Hoa

Nước ngoài

2.342.000

23/01/2022

Bùi Thị Tuyết Trinh

TP HCM

4.000.000

23/01/2022

Hồ Quang Huy

Đà Nẵng

750.000

24/01/2022

PT

TP HCM

300.000

24/01/2022

Hồng Đào + Ân Ngọc

TP HCM

5.000.000

24/01/2022

Nguyễn Minh Huy

TP HCM

160.000

24/01/2022

Phật tử

TP HCM

100.000

25/01/2022

Phật tử

TP HCM

170.000

25/01/2022

Phật tử

TP HCM

200.000

26/01/2022

Phạm Thị Bông

Nước ngoài

10.000.000

26/01/2022

GĐ Tô Tài

TP HCM

1.500.000

26/01/2022

Thái Đức Minh

TP HCM

300.000

26/01/2022

Bùi Quang Diên

TP HCM

500 .000

26/01/2022

Phúc Chí - Quảng Đức

Nước ngoài

100USD

26/01/2022

Liên Đan

TP HCM

1.000.000

26/01/2022

Phật tử

TP HCM

570.000

26/01/2022

Phật tử

TP HCM

500.000

27/01/2022

Nguyễn Hữu Bằng

TP HCM

1.000.000

27/01/2022

Nguyễn Thị Đoan Trang

Nước ngoài

100USD

27/01/2022

PT

TP HCM

50.000

27/01/2022

Huỳnh Tung

TP HCM

1.000.000

27/01/2022

Lợi Nại Hùng

TP HCM

200.000

27/01/2022

Lợi Ngọc

TP HCM

200.000

27/01/2022

Ngô Thị Bích Khoa

TP HCM

2.000.000

27/01/2022

Doãn Thị Khuyên

Long An

3.000.000

27/01/2022

Bùi Ngọc Diệp

Nước ngoài

2.000.000

27/01/2022

Kim Hằng

TP HCM

600.000

27/01/2022

Bộ Phận Nhà Chén

TP HCM

1.000.000

27/01/2022

Nguyễn Thị Minh Tú

TP HCM

200.000

27/01/2022

Xí nghiệp in Minh Hoàng

---

1.198.000

27/01/2022

Thái Thị Nhan

TP HCM

500.000

27/01/2022

Phật tử

TP HCM

1.000.000

27/01/2022

Phạm Thị Mơ

TP HCM

500.000

27/01/2022

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bình Dương

2.000.000

28/01/2022

Võ Thị Ánh Yến

TP HCM

200.000

28/01/2022

Bùi Thị Ánh Hồng

TP HCM

500.000

28/01/2022

Lê Văn Chia

TP HCM

500.000

28/01/2022

Đặng Thị Bích Ngọc

TP HCM

400.000

28/01/2022

Lê Xuân Hiệp

TP HCM

300.000

28/01/2022

Lê Ngọc Huy

TP HCM

300.000

28/01/2022

Nguyễn Thanh Hãi

Nước ngoài

500.000

28/01/2022

Nguyễn Thị Mai Hương

Nước ngoài

300.000

28/01/2022

Doãn  Thị Xuyến

Nước ngoài

100.000

28/01/2022

Cô Nguyệt

Gia Lai

500.000

29/01/2022

Phật Tử

TP HCM

100.000

29/01/2022

Trịnh Dân Tộc

Bình Dương

500.000

29/01/2022

Trấn Thành Đạt

TP HCM

500.000

29/01/2022

Phật Tử

TP HCM

100.000

29/01/2022

Phật Tử

TP HCM

10.000.000

29/01/2022

Nguyễn Thị Công

TP HCM

200.000

30/01/2022

Phật Tử

TP HCM

1.590.000

30/01/2022

Diệu Lý

Long An

1.000.000

30/01/2022

Tịnh Phát

TP HCM

500.000

30/01/2022

Dương Thị Vi

Bình Dương

5.000.000

30/01/2022

Hoàng Hà Thu

TP HCM

1.000.000

30/01/2022

Bùi Văn Thinh

TP HCM

1.000.000

30/01/2022

Bùi Văn Thinh

TP HCM

200.000

30/01/2022

Bùi Thị Ngọc

TP HCM

1.000.000

30/01/2022

Phật Tử

TP HCM

400.000

30/01/2022

LTRAN

Nước ngoài

300 USD

31/01/2022

Trần Thị Hường

TP HCM

5.000.000

31/01/2022

Liên Cát

TP HCM

500.000

31/01/2022

Liên Cúi

TP HCM

300.000

31/01/2022

Liên Dung

TP HCM

200.000

31/01/2022

Liên Tháp

TP HCM

500.000

31/01/2022

Nguyễn Ngọc Nhi

Tiền Giang

100.000

31/01/2022

Diệc Huệ Âm

TP HCM

200.000

31/01/2022

Quách Thị Quế Liên

TP HCM

1.000.000

31/01/2022

Liên Hằng

-TP HCM

100.000

31/01/2022

Tịnh Khương

TP HCM

100.000

31/01/2022

GĐ Bà Tám

TP HCM

3.000.000

31/01/2022

Kim Ngân

TP HCM

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/01/2022

124930.010122.065509.CON CUNG DUONG TAM BAO. CON CAM ON THAY.DUONG THI VAN AN-010122-06:55:00 124930

1.000.000

01/01/2022

117587.010122.193254.Cung duong tam bao FT22004249369106

800.000

02/01/2022

MBVCB.1622055852.Con xin cung duong.CT tu 0111000290915 LAM DUC NINH

200.000

02/01/2022

956718.020122.075855.Vo Phuong Anh xin cung duong Tam Bao

1.000.000

02/01/2022

125061.020122.091356.n.t.thu thuy bien hoa cung duong chua hoang phap hoc mon

300.000

 

02/01/2022

MBVCB.1622290172.Tinh Thang cung duong Tam bao.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

02/01/2022

406111.020122.110515.CUNG DUONG-020122-11:05:15 406111

200.000

02/01/2022

MBVCB.1622959984.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

03/01/2022

284054.030122.100814.pt Thien Nhan xin cung duong Tam Bao- thay Chan Tinh. A di da Phat.

500.000

03/01/2022

012428.030122.101219.ZP685QSI5KKM 220103000067117 Cung duong Tam Bao

200.000

03/01/2022

MBVCB.1624458254.Phat tu My Hoa thanh kinh cung duong.CT tu 0421000409002 PHO THI NGOC THUY

1.500.000

03/01/2022

640033.030122.153634.Con Nguyen Gia Khiem con trai me Kieu Anh Ha Noi cung duong Tam Bao FT22004522213001

5.000.000

03/01/2022

808042.030122.191449.CON XIN GUI CUNG DUONG TAM BAO-030122-19:19:10 808042

200.000

04/01/2022

MBVCB.1626375690.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

04/01/2022

460315.040122.141351.Con xin cung duong tam bao Phat. nguyen the gioi het covid

4.000.000

04/01/2022

574617.040122.212549.De tu xin cung duong Tam Bao

500.000

04/01/2022

034936.040122.212843.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam bao

200.000

05/01/2022

415126.050122.091727.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

500.000

05/01/2022

MBVCB.1629403713.cung duong tam bao.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

500.000

05/01/2022

352102.050122.190815.Pham Thi Dung cung duong

1.000.000

05/01/2022

545957.050122.212100.ba Phan Thi Anh Thu cung duong tam bao

500.000

05/01/2022

327555.050122.215649.Thang kinh cung duong Tam Bao FT22006590280457

500.000

06/01/2022

937984.060122.102503.PHONG SANH. IN KINH CUNG DUONG TAM BAO

1.200.000

06/01/2022

MBVCB.1632216787.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

06/01/2022

007670.060122.135843.Con xin cung duong tam bao Phat

500.000

07/01/2022

894479.070122.112627.Con PD DIEU TU cung duong tam bao

200.000

07/01/2022

690894.070122.180810.VCB;0071000651615;PHAM THI Lam xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

07/01/2022

MBVCB.1636272087.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

07/01/2022

741303.070122.205151.Cung duong Tam Bao

5.000.000

07/01/2022

835593.070122.211640.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

08/01/2022

MBVCB.1638840848.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO NAM MO A DI DA PHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100.000

09/01/2022

869140.090122.185318.Chuyen tien phat tu LienMo cung duong tam bao

200.000

09/01/2022

MBVCB.1641015689.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

09/01/2022

850847.090122.200047.Con xin cung duong Tam bao

400.000

10/01/2022

MBVCB.1641453766.Con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.000.000

10/01/2022

MBVCB.1641494315.Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

10/01/2022

808677.100122.093940.NGUYEN THI THO THO MUNG NGA PHAT THANH DAO CUNG DUONG TAM BAO

1.000.000

10/01/2022

MBVCB.1642478042.Con xin cung duong Tam Bao. Mo Phat..CT tu 0331000444689 HOANG TRUNG KIEN

200.000

10/01/2022

862814.100122.165819.Cung Duong Tam Bao

500.000

10/01/2022

421068.100122.223825.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam bao

200.000

11/01/2022

IBVCB.1645884882.Phat tu Ha Trung cung duong.CT tu 0071001597379 NGUYEN THI Y LAN

 

1.000.000

 

11/01/2022

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG TAM BAO

5.000.000

11/01/2022

658355.110122.203713.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

12/01/2022

MBVCB.1648204821.NGUYEN THI KIM NEN chuyen tien.CT tu 0281000338719 NGUYEN THI KIM NEN

3.000.000

12/01/2022

919694.120122.081159.VCB;0071000651615;Trinh Thi Hanh cung duong Tam bao va Phong sanh

600.000

12/01/2022

883568.120122.153913.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO-120122-15:38:21 883568

1.000.000

13/01/2022

256390.130122.214858.PTRANG cung duong Tam Bao

500.000

14/01/2022

MBVCB.1655570076.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

500.000

14/01/2022

175519.140122.172717.Phat tu Nguyen Thi Canh. so nha 33. ngach 3. ngo 77 Tran Phu cung duong FT22014625458265

1.000.000

15/01/2022

892712.150122.180047.IBFT CungDuongTamBao HongNgoc QuanThuDuc

500.000

15/01/2022

MBVCB.1659511534.cung duong tam bao. tuy nghi su dung.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

5.000.000

16/01/2022

645974.160122.145409.Chuyen tien gia dinh phat tu Pham The Vinh so nga 76 Pho Kim Hoa . Quan Dong Da . Ha Noi cung duong Tam Bao

2.000.000

19/01/2022

362618.190122.110559.Phan Thi Anh Nga ck cung duong FT22019968019946

524.000

19/01/2022

503242.190122.125811.Co Chin Van PQ. Co Lien Lai PQ cung duong FT22019180259974

3.000.000

19/01/2022

193838.190122.192414.Mo Phat  con xin cung duong Tam Bao a  Nam Mo A Di Da Phat

300.000

 

20/01/2022

274283.200122.062016.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

21/01/2022

MBVCB.1677540134.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

300.000

22/01/2022

237310.220122.140109.IBFT nhom tu ai st cung duong tam bao

1.000.000

22/01/2022

189248.220122.142359.Nguyen Thai Hoang cung duong tam bao

3.000.000

24/01/2022

079195.240122.061910.BUI THI UYEN con xin cung duong tam Bao a

100.000

24/01/2022

SHGD:10017385.DD:220124.BO:DAO THI KIM TUNG.Remark:Kim Tung - cung duong

100.000

24/01/2022

171483.240122.141710.IBFT 5 phat tu thanh kinh cung duong

250.000

24/01/2022

MBVCB.1686266309.GD PT DIEU TUY xin CUNG DUONG TAM BAO .CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

300.000

25/01/2022

002300.240122.233852.PhamVancuong cg tambao

10.000.000

25/01/2022

MBVCB.1688479473.Dong Gioi va Lien Loan xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

2.000.000

25/01/2022

902731.250122.114042.BACH THAY CON CUNG KINH CUNG DUONG TAM BAO-250122-11:40:42 902731

3.000.000

26/01/2022

530408.260122.094307.Cung Duong Tam Bao

500.000

26/01/2022

751173.260122.105422.Con xin cung duong Tam Bao

1.000.000

26/01/2022

997481.260122.112115.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

26/01/2022

SHGD:10005055.DD:220126.BO:NGUYEN THI THU HANG.Remark:CUNG DUONG TAM BAO

100.000

26/01/2022

MBVCB.1697452664.cung duong tam bao. tuy nghi su dung.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

1.000.000

26/01/2022

979002.260122.203259.VCB;0071000651615;con xin cung duong tam bao

500.000

26/01/2022

MBVCB.1699115895.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

1.000.000

27/01/2022

260099.270122.074300.Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

200.000

27/01/2022

837069.270122.143859.Bui Toan Thang CUNG DUONG

500.000

28/01/2022

190479.280122.084310.VCB;0071000651615;Nhom Ong Heo Tu Tam Cung Duong Tam Bao 3 trieu

3.000.000

28/01/2022

MBVCB.1710389444.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

300.000

28/01/2022

624884.280122.150849.Con xin goi cung duong Tam Bao FT22028758662871

1.000.000

28/01/2022

MBVCB.1712151772.Phat tu My Hoa thanh kinh cung duong.CT tu 0421000409002 PHO THI NGOC THUY

1.500.000

28/01/2022

MBVCB.1713416239.LE HOANG PHUC cung duong.CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

100.000

29/01/2022

MBVCB.1714742438. Huong LinhHhDong Huong va Pham phu Loc xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

2.000.000

29/01/2022

 

MBVCB.1714912855.gd phat tu Phuoc Hien cung duong chua Hoang Phap.CT tu 0071000619966 LE ANH HUY

1.000.000

29/01/2022

508510.290122.092833.phat tu Gam Bac Giang cung duong

200.000

29/01/2022

MBVCB.1715826732.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

29/01/2022

747162.290122.143547.VCB;0071000651615;phat tu HA MAN NHI xin cung dung TAM BAO

1.000.000

29/01/2022

827512.290122.143640.Nguyen The Doan cung duong Tam Bao

20.000.000

29/01/2022

MBVCB.1717681804.Con xin cung duong tam bao. cau binh an cho gia dinh a. .CT tu 0031000284584 TRAN THI NGOC ANH

300.000

30/01/2022

868915.300122.083040.Cung duong tam bao. phong sanh va xay chua FT22038891720802

300.000

30/01/2022

874934.300122.155434.VCB;0071000651615;PHAM THI DUNG xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

30/01/2022

MBVCB.1719598474.Gd. ong NGUYEN TAN ANH o My cung duong chua Hoang Phap. Co mo phan cua ong Diep Van Ny o chua..CT tu 0181003660953 NGUYEN HUYNH MAI HUONG

1.150.000

30/01/2022

MBVCB.1720711673.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO

100.000

31/01/2022

667599.310122.202151.Thanh king cung duong Tam Bao FT22038268349507

500.000

01/01/2022

741746.010122.121942.THUA SU PHU. CON XIN DANG LEN MOT IT TIEN DE CUNG DUONG TAM BAO. XIN SU PHU HOAN HY NHAN GIUP CON. FT22004506990900

200.000

04/01/2022

MBVCB.1626730485.Phat tu cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

04/01/2022

710656.040122.185935.Vietcombank;0071000886404;Cung duong tam bao

500.000

05/01/2022

259002.050122.183611.pt lien ngu cung duong tam bao

1.000.000

07/01/2022

IBVCB.1635494503.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

08/01/2022

 

186907.080122.153735.MoMoT01228689320T19640231292T970436Tung ho chua hoang phap

100.000

 

10/01/2022

055415.100122.133231.THUA SU PHU. CON XIN DANG LEN MOT IT TIEN DE CUNG DUONG TAM BAO. XIN SU PHU HOAN HY NHAN GIUP CON. FT22010000339220

200.000

14/01/2022

610653.140122.182639.CUNG DUONG TAM BAO

200.000

16/01/2022

809007.160122.092806.Chung con cung duong phat su FT22017897074258

1.000.000

17/01/2022

SHGD:10001458.DD:220117.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua 1tr

3.000.000

23/01/2022

MBVCB.1682977363.PHAM THI MONG LANH chuyen tien Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511000422689 PHAM THI MONG LANH

500.000

24/01/2022

983582.240122.191902.THUA SU PHU. CON XIN GUI MOT IT TIEN DE CUNG DUONG TAM BAO. XIN SU PHU HOAN HY NHAN LAY. FT22024204770880

200.000

31/01/2022

484433.310122.173253.THUA SU PHU. CON XIN GUI SU PHU MOT IT TIEN DE CUNG DUONG TAM BAO. XIN SU PHU HOAN HY NHAN GIUP CON FT22038958945331

200.000

07/01/2022

121324.070122.081836.Phat Tu Tri Tang xin cung duong Tam Bao

 

2.000.000

 

Tin tức liên quan