Tu niệm Phật một ngày 17/09/2023

Tu niệm Phật một ngày 17/09/2023
Số lượt nghe: 61
  • SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
  • Bản tin: Lễ Hằng Thuận ngày 09/11/2023 tại chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 48
  • Lễ Hằng Thuận | 11.11.2023
  • Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia

Video cùng loại

SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
31
Bản tin: Lễ Hằng Thuận ngày 09/11/2023 tại chùa Hoằng Pháp
57
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 48
68
Lễ Hằng Thuận | 11.11.2023
42
Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
48
Lễ Quy y Tam bảo – lần 3/2023
82
Lễ sám hối 29/09 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
46
Bản tin: Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
46
Công ty Thanh Lọc Thân Tâm: Khóa Thiền Minh Sát Tuệ
87
ĐÊM TRI ÂN với chủ đề "HOA ĐĂNG DÂNG THẦY"
74
Lạy Mẹ Quan Âm - Diệu Đan | Lễ Sám Hối Ngũ Bát Danh tại chùa Hoằng Pháp
81
Lễ Hằng Thuận | 29/10/2023
95