TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM

TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
Số lượt nghe: 108
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
  • Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3

Video cùng loại

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
4
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
8
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
31
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5
32
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3
29
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | Đợt 2
26
Bản tin: Lễ Thế Phát Xuất Gia 11/07/2021
27
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | 2021
42
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ấp Tân Thới 3 tại chùa Hoằng Pháp
28
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
73
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
97
Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
101