TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 2

TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 2
Số lượt nghe: 340
  • Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
  • Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
  • Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
  • Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
  • Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà

Video cùng loại

Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
4
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
4
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
5
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
10
Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
11
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
12
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
11
Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội
18
Ngày thứ 3, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hoà Phúc
21
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết
44
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 2 Tết
50
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 3 Tết
39