Bản tin

Lễ trao tặng nhà tình thương tại Hậu Giang (Ngày 09/10/2019)
393
Vượt qua biến cố cuộc đời - Đại đức Thích Tâm Hạnh (Lễ Sám Hối 14/09 Kỷ Hợi)
452
Cuộc thi học thuộc Kinh Pháp Cú - "Thắp sáng đèn tuệ" lần 2
796
Phóng sanh và cầu siêu tại Đồng Nai ngày 5/10/2019
449
Truyền Tam Quy và Ngũ Giới - Thượng tọa Thích Chân Tính (Bản tin Phật sự số 35)
451
Giới, nền tảng của giới, giải thoát của giới - Đại đức Thích Tâm Sỹ (28/09/2019)
475
Trao học bổng “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” tại chùa Đại Tòng Lâm (26/09/2019)
418
Từ thiện tại Cần Thơ (22/09/2019)
515
Tu niệm Phật một ngày (01/09/2019)
443
Khóa tu thiếu nhi (22/09/2019)
535
Ngày Tu Sinh Viên (15/09/2019)
447
Đêm Trung Thu (13/09/2019)
603