Bản tin

Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)
553
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
438
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
509
Lễ Sám Hối Cuối Tháng Giêng Năm Canh Tý (22/02/2020)
545
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
611
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
539
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
826
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
593
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
994
Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
466
Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
513
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp
553