Bản tin

Tổng kết công tác Phật sự chùa Hoằng Pháp năm 2019
407
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp (29/12/2019)
541
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 38
476
Khóa Lễ Sám Hối 25/12/2019 (nhằm ngày 30/11 năm Kỷ Hợi)
729
Công tác chuẩn bị Đại Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Bằng
539
Lễ quy y Tam Bảo cho gần 700 giới tử (22/12/2019)
458
Một ngày tu học tại Cần Thơ (15/12/2019)
378
Hơn 200 Phật tử tham gia phóng sanh tại Cần Thơ (13/12/2019)
491
Lễ Hằng Thuận cho 8 cặp đôi tân lang và tân nương (15/12/2019)
507
Bản tin "Đêm Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà"
477
Kỷ niệm 8 năm ngày thành lập nhóm Hộ Pháp (15/12/2019)
537
Kết khóa KTPT 93 và cảm nhận của Phật tử (13/12/2019)
521