Bản tin

Buổi ôn lại oai nghi của Chư Tăng và Phật tử
409
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)
500
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
392
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
460
Lễ Sám Hối Cuối Tháng Giêng Năm Canh Tý (22/02/2020)
480
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
531
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
495
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
762
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
544
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
945
Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
424
Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
470