Bản tin

Em về bên Phật lần thứ 22
783
Thăm cơ sở cai nghiện tại Tây Ninh
570
Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
582
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
532
Phái đoàn BTS GHPG Tp.HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
617
Khóa tu thực tập kinh "Nikāya" - Lần 1
1112
Cuộc sống của quý chú tập sự trước khi xuất gia
695
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp (21/06/2020)
538
Lễ sám hối cho hơn 2000 thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp
466
Phật sự chùa Hoằng Pháp số 40
499
Quý Thầy Chùa Hoằng Pháp An Cư Kiết Hạ 2020
712
Khóa Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp (07/06/2020)
571