Bản tin

Tu niệm Phật một ngày (01/09/2019)
359
Khóa tu thiếu nhi (22/09/2019)
448
Ngày Tu Sinh Viên (15/09/2019)
382
Đêm Trung Thu (13/09/2019)
491
Lễ sám hối 14/08 Kỷ Hợi
331
Trao học bổng “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”
370
Lễ Quy Y Tam Bảo 08/09/2019
406
Phát quà Trung Thu
1264
Khóa tu doanh nhân
612
Bản tin số 34
370
Khóa Tu Thiếu Nhi - Lễ Vu Lan Báo Hiếu
674
Công tác chuẩn bị Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
1792