Bản tin

Buổi Tất Niên Tri Ân Cuối Năm (17/01/2020)
341
Ngày 08: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
611
Ngày 07: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
407
Ngày 06: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
450
Ngày 05: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
445
Ngày 04: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
504
Ngày 03: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
592
Ngày 02: Trang trí mô hình Tết tại chùa Hoằng Pháp
430
Ngày 01: Trang trí mô hình Tết tại chùa Hoằng Pháp
572
Đêm ca nhạc "Mùa Xuân Hoằng Pháp" (15/12 Kỷ Hợi)
294
Thư Pháp Ngày Xuân - Trao Chữ Yêu Thương
467
Lễ Sám Hối Ngày 08/01/2020 (14/12 Kỷ Hợi)
393