Bản tin

Khóa tu thiếu nhi (22/09/2019)
427
Ngày Tu Sinh Viên (15/09/2019)
370
Đêm Trung Thu (13/09/2019)
469
Lễ sám hối 14/08 Kỷ Hợi
318
Trao học bổng “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”
341
Lễ Quy Y Tam Bảo 08/09/2019
391
Phát quà Trung Thu
1180
Khóa tu doanh nhân
575
Bản tin số 34
360
Khóa Tu Thiếu Nhi - Lễ Vu Lan Báo Hiếu
643
Công tác chuẩn bị Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
1714
KTMH 2019 | Clip tổng hợp
445