Bản tin

Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
434
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
413
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
610
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
437
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
834
Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
359
Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
385
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp
412
Chia sẻ Phật Pháp đầu xuân Canh Tý 2020
472
Không khí xuân Canh Tý 2020 tại chùa Hoằng Pháp
724
Đội Bảo Vệ vấn an và chúc Tết TT. Thích Chân Tính
632
Khoảnh khắc đẹp Xuân Canh Tý 2020
472