Bản tin

Khóa Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp (17/11/2019)
354
Đại Giới Đàn Diệu Tâm - Tỉnh Đồng Nai
507
Lễ Giỗ Tổ Cố Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử (16/10 Kỷ Hợi)
568
Sắc Son Đạo Pháp Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
545
Khóa Lễ Sám Hối tại chùa Hoằng Pháp ngày 10/11/2019
547
Lễ Giỗ Tổ chùa Quốc Thới - Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Bến Tre (09/11/2019)
467
Khóa tu 1 ngày chùa Hoằng Pháp (Ngày 03/11/2019)
761
Trao học bổng "Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử" tại các tỉnh miền Tây
367
Bản tin Phật Sự số 36
356
Phật Pháp Cứu Đời Con - Đại Đức Thích Tâm Độ (Ngày 27/10/2019)
446
Tổ chức Lễ Hằng Thuận ngày 26/10/2019
360
Tổ chức khóa tu tại Cần Thơ (Ngày 20/10/2019)
411