Bản tin

Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
421
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
396
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
574
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
420
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
806
Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
343
Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
369
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp
396
Chia sẻ Phật Pháp đầu xuân Canh Tý 2020
457
Không khí xuân Canh Tý 2020 tại chùa Hoằng Pháp
706
Đội Bảo Vệ vấn an và chúc Tết TT. Thích Chân Tính
611
Khoảnh khắc đẹp Xuân Canh Tý 2020
459