Bản tin

Lễ trao tặng nhà tình thương tại Hậu Giang (Ngày 09/10/2019)
286
Vượt qua biến cố cuộc đời - Đại đức Thích Tâm Hạnh (Lễ Sám Hối 14/09 Kỷ Hợi)
302
Cuộc thi học thuộc Kinh Pháp Cú - "Thắp sáng đèn tuệ" lần 2
574
Phóng sanh và cầu siêu tại Đồng Nai ngày 5/10/2019
287
Truyền Tam Quy và Ngũ Giới - Thượng tọa Thích Chân Tính (Bản tin Phật sự số 35)
312
Giới, nền tảng của giới, giải thoát của giới - Đại đức Thích Tâm Sỹ (28/09/2019)
332
Trao học bổng “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” tại chùa Đại Tòng Lâm (26/09/2019)
274
Từ thiện tại Cần Thơ (22/09/2019)
329
Tu niệm Phật một ngày (01/09/2019)
285
Khóa tu thiếu nhi (22/09/2019)
384
Ngày Tu Sinh Viên (15/09/2019)
341
Đêm Trung Thu (13/09/2019)
415