Bản tin

Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
496
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
519
Bình yên là khi được bên Thầy...
337
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
364
Khóa lễ sám hối nội tự chùa hoằng pháp
327
Buổi chấp tác của những cư sĩ tu học tại chùa
331
Tưới lan tưới cả vườn tâm - Thầy Tâm Hảo
307
Quý Thầy Hoằng Pháp đi rửa chén thật vui, thật sạch!
420
Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
365
Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
417
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
351
Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
1288