Bản tin

Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
714
Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
488
Bản tin Phật sự số 41
514
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
440
Trailer Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp 2020
418
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (18/07/2020)
406
Những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn nhỏ tại Khóa tu thiếu nhi đang diễn ra tại chùa Hoằng Pháp
423
Khai khóa Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp
379
Em về bên Phật lần thứ 22
525
Thăm cơ sở cai nghiện tại Tây Ninh
409
Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
424
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
377