Bản tin

Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
354
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 18.10.2020
351
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 11.10.2020
314
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 30.08 Canh Tý
481
Vui đón trung thu tại chùa Hoằng Pháp | 15.08 Canh Tý
333
Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
320
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
363
Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
350
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
408
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
324
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
720
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
312