Bản tin

Máy ATM gạo - Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận
424
Tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Covid-19
881
Chùa Hoằng Pháp chung tay phòng chống Covid-19
402
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
475
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
497
Bình yên là khi được bên Thầy...
320
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
344
Khóa lễ sám hối nội tự chùa hoằng pháp
306
Buổi chấp tác của những cư sĩ tu học tại chùa
316
Tưới lan tưới cả vườn tâm - Thầy Tâm Hảo
289
Quý Thầy Hoằng Pháp đi rửa chén thật vui, thật sạch!
395
Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
345