Bản tin

TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
708
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
304
Bản tin Phật sự số 42
282
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
324
Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
311
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
304
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
374
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
361
Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
678
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (09/08/2020)
416
PHẦN 2 | Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" chùa Hoằng Pháp
409
Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
442