Bản tin

Lễ Giỗ Tổ Cố Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử (16/10 Kỷ Hợi)
507
Sắc Son Đạo Pháp Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
466
Khóa Lễ Sám Hối tại chùa Hoằng Pháp ngày 10/11/2019
489
Lễ Giỗ Tổ chùa Quốc Thới - Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Bến Tre (09/11/2019)
369
Khóa tu 1 ngày chùa Hoằng Pháp (Ngày 03/11/2019)
680
Trao học bổng "Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử" tại các tỉnh miền Tây
308
Bản tin Phật Sự số 36
295
Phật Pháp Cứu Đời Con - Đại Đức Thích Tâm Độ (Ngày 27/10/2019)
359
Tổ chức Lễ Hằng Thuận ngày 26/10/2019
296
Tổ chức khóa tu tại Cần Thơ (Ngày 20/10/2019)
350
Bạn nhỏ đọc thuộc răm rắp các bài thơ - Khóa tu Em về Bên Phật thứ 19
283
Trở về mái trường xưa, tri ân thầy cô giáo (Ngày 12/10/2019)
313