Bản tin

Lễ sám hối cho hơn 2000 thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp
318
Phật sự chùa Hoằng Pháp số 40
301
Quý Thầy Chùa Hoằng Pháp An Cư Kiết Hạ 2020
521
Khóa Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp (07/06/2020)
370
Sám hối tại chùa Hoằng Pháp
380
Khóa tu thiếu nhi "Em Về Bên Phật" lần thứ 21
325
MV Ca Nhạc CORONA Chùa Hoằng Pháp | CORONA SONG ENGSUB
381
Từ Thiện Phát Quà Cho Hơn 200 Hộ Nghèo Tại Bình Phước
306
Một ngày tu tại chùa Hoằng Pháp
340
Sám hối và tụng giới tại chùa Hoằng Pháp
342
Sư phụ cùng quý thầy trồng cây tại Tây Ninh
359
Lễ quy y Tam bảo cho 30 em bệnh nhi bv ung bướu
342