Bản tin

Khóa Tu Thiếu Nhi | 08.11.2020
313
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 01.11.2020
431
Bản tin Phật sự số 43
320
Sám hối và tụng giới | 14.09 Canh Tý
318
Lễ Hằng Thuận và Khóa tu Kinh Nikaya | 25.10.2020
332
Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
335
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 18.10.2020
336
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 11.10.2020
301
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 30.08 Canh Tý
461
Vui đón trung thu tại chùa Hoằng Pháp | 15.08 Canh Tý
301
Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
305
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
348