Bản tin

Đêm ca nhạc "Mùa Xuân Hoằng Pháp" (15/12 Kỷ Hợi)
226
Thư Pháp Ngày Xuân - Trao Chữ Yêu Thương
318
Lễ Sám Hối Ngày 08/01/2020 (14/12 Kỷ Hợi)
246
Khóa tu sinh viên cuối năm Kỷ Hợi (05/01/2020)
338
Lễ Tri Ân Đệ Tử Lần 2 - Tối 31/12/2019
289
Lễ Tri Ân và Tổng kết Phật sự 31/12/2019
261
Lễ Thế Phát Xuất Gia 02/01/2020 (nhằm 08/12 Kỷ Hợi)
677
Tổng kết công tác Phật sự chùa Hoằng Pháp năm 2019
264
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp (29/12/2019)
392
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 38
330
Khóa Lễ Sám Hối 25/12/2019 (nhằm ngày 30/11 năm Kỷ Hợi)
592
Công tác chuẩn bị Đại Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Bằng
352