Bản tin

Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
225
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
277
Lễ Sám Hối Cuối Tháng Giêng Năm Canh Tý (22/02/2020)
294
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
317
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
298
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
373
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
312
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
568
Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
249
Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
277
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp
302
Chia sẻ Phật Pháp đầu xuân Canh Tý 2020
362