Bản tin

Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
420
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
436
Bình yên là khi được bên Thầy...
265
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
281
Khóa lễ sám hối nội tự chùa hoằng pháp
261
Buổi chấp tác của những cư sĩ tu học tại chùa
259
Tưới lan tưới cả vườn tâm - Thầy Tâm Hảo
230
Quý Thầy Hoằng Pháp đi rửa chén thật vui, thật sạch!
328
Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
292
Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
331
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
277
Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
1001