Bản tin

Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
358
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
365
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
370
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
306
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
364
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
359
Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp | 22.03.2021
397
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021
365
BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 47
355
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 29.01 Tân Sửu
326
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp | 23/02/2021
354
Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
352