Bản tin

Buổi ôn lại oai nghi của Chư Tăng và Phật tử
246
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)
305
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
213
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
263
Lễ Sám Hối Cuối Tháng Giêng Năm Canh Tý (22/02/2020)
283
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
306
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
286
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
349
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
297
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
498
Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
237
Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
265