Bản tin

Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
411
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
424
Bình yên là khi được bên Thầy...
252
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
272
Khóa lễ sám hối nội tự chùa hoằng pháp
249
Buổi chấp tác của những cư sĩ tu học tại chùa
251
Tưới lan tưới cả vườn tâm - Thầy Tâm Hảo
220
Quý Thầy Hoằng Pháp đi rửa chén thật vui, thật sạch!
312
Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
276
Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
311
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
260
Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
952