Bản tin

Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật
337
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/03/2023
377
Lễ sám hối 14/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
434
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 59
343
Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
305
Khóa tu “Mái chùa che chở hồn dân tộc” CLB Nhân Sinh | Chùa Hoằng Pháp
340
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
401
Khóa tu “Một ngày sống thiền” cùng thầy Pháp Nhật
281
Hiến máu nhân đạo 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão) | Chùa Hoằng Pháp
253
Lễ Hằng Thuận | Chùa Hoằng Pháp
185
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
167
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
162