Bản tin

Kết khóa Khóa Tu Phật Thất 94 | Đặc biệt
316
Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản 2020 | Ngày 01
290
Trailer đại lễ Phật đản | DL. 2020 – PL. 2564
465
Sư Phụ chỉ dạy đại chúng hát bài "CORONA - HÃY TIÊU MA"
253
Khóa lễ Sám Hối tại chùa Hoằng Pháp (22/04/2020)
248
Máy ATM gạo - Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận
347
Tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Covid-19
813
Chùa Hoằng Pháp chung tay phòng chống Covid-19
328
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
408
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
421
Bình yên là khi được bên Thầy...
251
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
271