Bản tin

Lễ Sám Hối 29/09 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
191
Lễ Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm
179
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
153
Lễ Hằng Thuận
230
Lễ sám hối 14/09 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
186
Tu một ngày an lạc chùa Đăng Pháp – Bình Phước
186
Tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp - Cambodia
178
BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 55
169
Ngày Tu Niệm Phật Một Ngày & Khóa Tu Thanh Thiếu Niên | Chùa Hoằng Pháp
209
Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
186
Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
238
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
242