Bản tin

Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động - Thuận tự nhiên
306
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
186
Khóa tu Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm kết khóa
178
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm | Chùa Hoằng Pháp
189
Lễ sám hối 30/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
286
Bản tin công tác Phật sự chùa Hoằng pháp số 60
229
Bản tin khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
259
Lễ hằng thuận cho 3 đôi tân lang và tân nương tại chùa Hoằng Pháp
254
Khai khóa khóa tu Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm.
179
Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
996
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
279
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 40
373