Bản tin

Lễ Hằng Thuận | Chùa Hoằng Pháp
250
Kỳ kiểm tra Giáo lý về cuộc đời của Đức Phật của các chú cư sĩ tại chùa Hoằng Pháp
235
Bản tin Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
248
Bản tin Phật sự số 61 | Chùa Hoằng Pháp
207
Lễ sám hối 29/02(N) Quý Mão
221
Kết khóa Khóa tu Phật thất - Lần 99
229
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 99 | Chùa Hoằng Pháp
341
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang | Chùa Hoằng Pháp
236
Lễ sám hối 14/02(N) Quý Mão
184
Hơn 8.000 bạn sinh viên trở về chùa Hoằng Pháp tham dự Khóa tu sinh viên Hướng về Phật pháp
194
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 41
179
Thiền sư Pomnyun Sunim và Sư cô Giác Lệ Hiếu thăm và chia sẻ pháp thoại tại chùa Hoằng Pháp
222