Bản tin

Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
219
Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
193
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp
163
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
233
Lễ Hằng Thuận Ngày 19/11/2022 | Chùa Hoằng Pháp
206
Chùa Đăng Pháp: Lễ tưởng niệm cố đại lão Hoà thượng Ngộ Chân Tử và khoá tu một ngày an lạc
328
Cuộc thi Thắp Sáng Đèn Tuệ – lần IV
306
Khóa tu Về nguồn lần thứ 2
283
Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp
418
Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 34 | Chùa Hoằng Pháp
457
Lễ sám hối 14/10 Nhâm Dần
358
SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
257