Bản tin

Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
245
Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
359
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (09/08/2020)
305
PHẦN 2 | Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" chùa Hoằng Pháp
293
Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
321
Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
552
Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
289
Bản tin Phật sự số 41
357
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
304
Trailer Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp 2020
279
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (18/07/2020)
281
Những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn nhỏ tại Khóa tu thiếu nhi đang diễn ra tại chùa Hoằng Pháp
302