Bản tin

Khóa lễ sám hối nội tự chùa hoằng pháp
221
Buổi chấp tác của những cư sĩ tu học tại chùa
225
Tưới lan tưới cả vườn tâm - Thầy Tâm Hảo
195
Quý Thầy Hoằng Pháp đi rửa chén thật vui, thật sạch!
280
Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
244
Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
278
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
230
Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
857
Buổi ôn lại oai nghi của Chư Tăng và Phật tử
221
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)
271
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
185
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
231