Bản tin

Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
228
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
267
Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
250
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
289
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
219
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
603
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
232
Bản tin Phật sự số 42
216
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
224
Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
226
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
221
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
255