Bản tin

Kết khóa Khóa Tu Phật Thất 94 | Đặc biệt
263
Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản 2020 | Ngày 01
258
Trailer đại lễ Phật đản | DL. 2020 – PL. 2564
436
Sư Phụ chỉ dạy đại chúng hát bài "CORONA - HÃY TIÊU MA"
226
Khóa lễ Sám Hối tại chùa Hoằng Pháp (22/04/2020)
217
Máy ATM gạo - Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận
319
Tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Covid-19
778
Chùa Hoằng Pháp chung tay phòng chống Covid-19
298
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
372
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
392
Bình yên là khi được bên Thầy...
222
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
241