Bản tin

Thiền sư Pomnyun Sunim và Sư cô Giác Lệ Hiếu thăm và chia sẻ pháp thoại tại chùa Hoằng Pháp
172
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động - Thuận tự nhiên
202
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
128
Khóa tu Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm kết khóa
118
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm | Chùa Hoằng Pháp
132
Lễ sám hối 30/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
211
Bản tin công tác Phật sự chùa Hoằng pháp số 60
172
Bản tin khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
180
Lễ hằng thuận cho 3 đôi tân lang và tân nương tại chùa Hoằng Pháp
182
Khai khóa khóa tu Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm.
121
Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
884
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
207