Bản tin

Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
167
Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
682
Buổi ôn lại oai nghi của Chư Tăng và Phật tử
157
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)
203
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
129
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
166
Lễ Sám Hối Cuối Tháng Giêng Năm Canh Tý (22/02/2020)
190
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
185
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
189
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
207
Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
155
Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
365