Bản tin

Lễ sám hối 30/03 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
134
Công tác Phật sự số 50 | Chùa Hoằng Pháp
131
Đoàn Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM thăm chùa Hoằng Pháp
116
Lễ hằng thuận tại chùa Hoằng Pháp
138
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Thiện Hoa
141
Lễ Hằng Thuận Tại Chùa Hoằng Pháp
127
Lễ sám hối 14/03 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
137
Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp & Khóa tu thanh thiếu niên | Chùa Hoằng Pháp
132
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 03.04.2022
139
GIỚI THIỆU CHỐN TỔ HOẰNG PHÁP
138
Lễ sám hối 29/02 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
110
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 49
121