Bản tin

Tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Covid-19
692
Chùa Hoằng Pháp chung tay phòng chống Covid-19
173
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất đặc biệt
297
Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp
237
Bình yên là khi được bên Thầy...
158
Chư Tăng quét sân và phương pháp tu học thời đức Phật
163
Khóa lễ sám hối nội tự chùa hoằng pháp
160
Buổi chấp tác của những cư sĩ tu học tại chùa
157
Tưới lan tưới cả vườn tâm - Thầy Tâm Hảo
138
Quý Thầy Hoằng Pháp đi rửa chén thật vui, thật sạch!
199
Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
165
Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
198