Bản tin

Ban Từ Thiện: Cúng dường Trường Hạ - 2023
190
Lễ sám hối 14/05 Quý Mão
187
Hành giả an cư tại Trường hạ Hoằng Pháp học giáo lý
171
Khóa tu Nikaya hiền trí
190
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
220
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần thứ 5
171
Học sinh trường THPT Nhân Văn cầu nguyện trước kỳ thi
167
Lễ sám hối danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
170
Bản tin: Lễ Tri Ân và tặng quà cho Hội người khiếm thị
162
Lễ Hằng Thuận | 11.06.2023
219
Lễ tưởng niệm - Gia đình Phật tử chùa Hoằng Pháp
217
Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ cầu nguyện trước kỳ thi
179