Bản tin

Ban Từ Thiện: Cúng dường Trường Hạ - 2023
224
Lễ sám hối 14/05 Quý Mão
225
Hành giả an cư tại Trường hạ Hoằng Pháp học giáo lý
206
Khóa tu Nikaya hiền trí
228
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
263
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần thứ 5
209
Học sinh trường THPT Nhân Văn cầu nguyện trước kỳ thi
200
Lễ sám hối danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
221
Bản tin: Lễ Tri Ân và tặng quà cho Hội người khiếm thị
208
Lễ Hằng Thuận | 11.06.2023
252
Lễ tưởng niệm - Gia đình Phật tử chùa Hoằng Pháp
255
Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ cầu nguyện trước kỳ thi
213