Bản tin

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
236
Phái đoàn BTS GHPG Tp.HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
341
Khóa tu thực tập kinh "Nikāya" - Lần 1
576
Cuộc sống của quý chú tập sự trước khi xuất gia
279
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp (21/06/2020)
241
Lễ sám hối cho hơn 2000 thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp
224
Phật sự chùa Hoằng Pháp số 40
194
Quý Thầy Chùa Hoằng Pháp An Cư Kiết Hạ 2020
415
Khóa Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp (07/06/2020)
242
Sám hối tại chùa Hoằng Pháp
275
Khóa tu thiếu nhi "Em Về Bên Phật" lần thứ 21
213
MV Ca Nhạc CORONA Chùa Hoằng Pháp | CORONA SONG ENGSUB
279