Bản tin

Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
288
Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
518
Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
250
Bản tin Phật sự số 41
313
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
250
Trailer Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp 2020
237
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (18/07/2020)
246
Những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn nhỏ tại Khóa tu thiếu nhi đang diễn ra tại chùa Hoằng Pháp
264
Khai khóa Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp
228
Em về bên Phật lần thứ 22
264
Thăm cơ sở cai nghiện tại Tây Ninh
237
Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
231