Bản tin

Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
149
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
178
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
158
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
166
Phụng Sự...
149
Ngày thứ ba KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
153
Ngày thứ hai KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
140
Ngày thứ nhất KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
176
Nụ Cười 18 20 - Khóa Tu Mùa Hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
205
Công tác chuẩn bị KTMH 2022
152
Lễ sám hối 14/06 Nhâm Dần
143
Khóa Tu Thiếu Nhi lần 33 - Lễ Tổng Kết Chương trình chép Kinh lần 1 (Suối Nguồn An Lạc)
184