Bản tin

Khóa tu “Mái chùa che chở hồn dân tộc” CLB Nhân Sinh | Chùa Hoằng Pháp
249
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
313
Khóa tu “Một ngày sống thiền” cùng thầy Pháp Nhật
183
Hiến máu nhân đạo 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão) | Chùa Hoằng Pháp
173
Lễ Hằng Thuận | Chùa Hoằng Pháp
103
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
95
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
97
Lễ Cầu an đầu năm | Chùa Hoằng Pháp
117
Ngày thứ mười hai, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Vạn Đại Phước – chùa Phúc Lạc
103
Ngày thứ mười một, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Giai Lam
104
Ngày thứ mười, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Am – chùa Tứ Pháp – chùa Phúc Hải
96
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
108