Bản tin

Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
214
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
247
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
189
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
568
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
201
Bản tin Phật sự số 42
187
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
188
Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
194
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
186
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
223
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
200
Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
290