Bản tin

Lễ sám hối 29/06 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
171
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần 6 và lễ Mừng Thọ
229
Hòa thượng Thích Thái Hòa thăm và chia sẻ Pháp thoại tại Trường hạ Hoằng Pháp
218
Nhóm Hiểu và Thương: Cúng dường Trường Hạ - 2023
133
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 45
350
Lễ Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm
306
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
177
Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo
310
Lễ quy y Tam bảo – lần 2/2023
297
Lễ sám hối 14/06 Quý Mão
389
Tu niệm Phật một ngày | 23/07/2023
303
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
247