Bản tin

Lễ sám hối 29/06 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
212
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần 6 và lễ Mừng Thọ
275
Hòa thượng Thích Thái Hòa thăm và chia sẻ Pháp thoại tại Trường hạ Hoằng Pháp
267
Nhóm Hiểu và Thương: Cúng dường Trường Hạ - 2023
170
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 45
391
Lễ Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm
357
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
210
Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo
360
Lễ quy y Tam bảo – lần 2/2023
342
Lễ sám hối 14/06 Quý Mão
444
Tu niệm Phật một ngày | 23/07/2023
331
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
282