Bản tin

Trailer LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
345
Bản tin tổng hợp Giỗ Tổ lần thứ 33 - 2021 | Chùa Hoằng Pháp
264
SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
294
Các Ban Trị Sự Phật Giáo Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ GHPGVN
355
Lễ Nhập Kim Quan HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
304
Sinh Hoạt Đời Thường Của HT. Thích Phổ Tuệ 105 tuổi
421
Sau thời gian giãn cách, chùa Hoằng Pháp mở cửa đón khách tham quan
309
Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp
325
Giới Đàn Phương Trượng Ngộ Chân Tử | Chùa Hoằng Pháp
305
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
356
Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
345
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 11
350