Bản tin

BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 55
8
Ngày Tu Niệm Phật Một Ngày & Khóa Tu Thanh Thiếu Niên | Chùa Hoằng Pháp
17
Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
25
Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
26
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
38
Chương trình văn nghệ Trung Thu Cho Em
42
Chương trình từ thiện Trung Thu Cho Em tại Đắk Nông
38
Chùa Đăng Pháp: Khóa tu Một ngày An lạc
48
Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn – Quảng Ngãi
47
Lễ Hằng Thuận Ngày 09/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp
49
Tổng Hợp Khóa Tu Phật Thất Đặc Biệt Lần 97 | Chùa Hoằng Pháp
59
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 35
61