Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp

Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 357
  • Bản tin đại lễ Phật đản Vesak 2022 tại chùa Hoằng Pháp
  • Khóa thiền “Có Mặt Cho Nhau” – Thầy Pháp Nhật
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" ngày 08/05/2022 | Chùa Hoằng Pháp
  • Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2022 - PL 2566 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu niệm Phật ngày 01/05/2022 tại chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Bản tin đại lễ Phật đản Vesak 2022 tại chùa Hoằng Pháp
3
Khóa thiền “Có Mặt Cho Nhau” – Thầy Pháp Nhật
5
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" ngày 08/05/2022 | Chùa Hoằng Pháp
5
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2022 - PL 2566 | Chùa Hoằng Pháp
7
Khóa tu niệm Phật ngày 01/05/2022 tại chùa Hoằng Pháp
53
Đội bảo vệ chùa Hoằng Pháp tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác| Tiền Giang
32
Lễ hằng thuận tại chùa Hoằng Pháp
31
Chuyến tham quan dã ngoại lớp Ươm Mầm Trí Tuệ
22
Lễ sám hối 30/03 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
22
Công tác Phật sự số 50 | Chùa Hoằng Pháp
26
Đoàn Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM thăm chùa Hoằng Pháp
29
Lễ hằng thuận tại chùa Hoằng Pháp
39