Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp & Khóa tu thanh thiếu niên | Chùa Hoằng Pháp

Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp & Khóa tu thanh thiếu niên | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 152
  • Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
  • Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 40
  • Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật
  • Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/03/2023

Video cùng loại

Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
223
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
84
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 40
193
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật
150
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/03/2023
188
Lễ sám hối 14/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
228
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 59
203
Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
91
Khóa tu “Mái chùa che chở hồn dân tộc” CLB Nhân Sinh | Chùa Hoằng Pháp
160
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
233
Khóa tu “Một ngày sống thiền” cùng thầy Pháp Nhật
94
Hiến máu nhân đạo 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão) | Chùa Hoằng Pháp
102