Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 12.06.2022

Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 12.06.2022
Số lượt nghe: 85
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
9
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
8
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
5
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
6
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
32
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
32
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
17
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
20
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
25
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
34