Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp

Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 189
  • Bản tin: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản | Nhóm Hiểu và Thương
  • Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 03/06/2023
  • Phóng sanh mừng Đại lễ Phật đản
  • Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
  • Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)

Video cùng loại

Bản tin: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản | Nhóm Hiểu và Thương
6
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 03/06/2023
4
Phóng sanh mừng Đại lễ Phật đản
16
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
15
Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
26
Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
18
Chương trình Rung Chuông Chùa lần 4 nhân mùa Phật đản
16
Các bạn sinh viên diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
28
Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
30
Chương trình nghệ thuật Vesak thiêng liêng
16
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
21
Bản tin: Lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023) tại chùa Quảng Pháp – Tây Ninh
85