LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
Số lượt nghe: 349
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
3
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
3
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
5
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
26
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
29
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
11
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
15
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
22
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
20
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
23
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
29
Phụng Sự...
26